فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

خدا را در همه احوال، حاضر و ناظر بدانید. حساب الهی را در قیامت باید جدی بشمارید

تاریخ: 8/6/75
ما از برادران عزیز درخواست می کنیم که خدا را در همه احوال، حاضر و ناظر بدانید. حساب الهی را در قیامت باید جدی بشمارید. محاسبه الهی ، حق است. کوچکترین کار ما، خدای نکرده، یک لحظه غفلت ما، یک لحظه کم کاری ما، همه در پرونده و صحیفه اعمال ما، مضبوط و محفوظ و باقی است. از یکایک اینها، از ما حساب کشیده می شود، همچنان که هر لحظه دشواری را که شما در راه مسئولیت طی می کنید، در نامه عمل شما مضبوط و محفوظ است.

همه باید در راه کسب رضای الهی تلاش کنیم

تاریخ: 2/3/1369
خدا را باید از خودمان راضی کنیم. همه مان هم باید این کار را بکنیم. هیچ کس نگوید که اول، فلان کسان خدا را از خودشان راضی کنند! اول و دوم ندارد، همه باید در راه کسب و تحصیل رضای الهی تلاش کنیم. رضای خدا، با تقوای من و شماست.
علایم ایمان، گناه نکردن، از خدا ترسیدن، با بندگان خدا خوب بودن، با دشمنان خدا خصم و سرسخت بودن، از اختلافهای کوچک برادران راحت صرف نظر کردن، و با دشمنان ذره ذره را به حساب آوردن است. در مقابل مومنین، فروتن باشید و خودتان را ذلیل بگیرید، اَذِلَّةٌ عَلَی الْمُؤمِنینْ . این، با شاخ و شانه کشیدن با همدیگر، نمی سازد. این، با محبت و گذشت و مدارا ایجاد می شود. تقوا، اینهاست. تقوا در مسایل مالی، تقوا در مسایل ناموسی، تقوا در مسایل شخصی، تقوا در مسایل سیاسی، بخصوص تقوا در مسایل کاری را مهم بینگارید. بدانید که در حرکت تقوایی این کشور و این ملت، آن چنان اوج و رونقی به حرکت این ملت داده خواهد شد که چشم دنیا را خیره خواهد کرد.
هرجایی که ما نمایشی از تقوا دیدیم، همین اثر را هم دیدیم. فتوحات میدان جنگ، همین طور بود. خرمشهر، با تقوا به دست آمد. به وسیله تقوا و اتکال به خدا بود که دشمن در جنگ هشت ساله شکست خورد. هیچ شکستی، فضاحت بارتر از شکستی که دشمن در جنگ هشت ساله خورد، نیست. اینها، مبالغه نیست.

برادران! نظام را باید برپایه تقوا حفظ کرد، راه تقوا هم ذکر خداست

تاریخ: 23/5 /1370
برادران! نظام را باید برپایه تقوا حفظ کرد، راه تقوا هم ذکر خداست. آقایان وزرا، آقایان نمایندگان، آقایان مدیران گوناگون کشور، مسئولان قضایی کشور، خودشان را بی نیاز از دعا و نافله و ذکر و توجه و توسل و گریه و انابه به پروردگار ندانند، نگویند حالا ما که مشغول خدمت به مردم هستیم، دعا را کسی بخواند که خیلی کار ندارد! نه، اصل کار این است. اگر این نباشد، آن جا بی پشتوانه ایم. آن جایی که وسوسه ها در مقابل ما صف می کشند و من ضعیف تربیت نشده حریص به دنیا در مقابل این وسوسه ها قرار می گیرم، چه چیزی من را نگاه خواهدداشت قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ دعا کنید، نافله بخوانید، توجه پیدا کنید، متذکر باشید، در شبانه روز، یک ساعت را برای خودتان و خدای خودتان قرار بدهید، از کارها و اشتغالات گوناگون، خودتان را بیرون بکشید، با خدا و با اولیای خدا و با ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و ارواحنافداه مانوس بشوید، با قرآن مانوس باشید و در آن تدبر بکنید.