فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

بایستی نگذاریم که آن سطح معنویت جامعه پایین بیاید

تاریخ: 2/10 /1370
هیچ نظام بشری قادر نیست که حق کارگزاران را با دقت ادا کند. حسن نظام الهی این است که وقتی هیچ کس نتوانست، تازه نوبت خود خدای متعال و مأموران الهی است که اینها را ثبت کنند و به خود شما برگردانند، نه فقط در آخرت، در دنیا هم آثارش را بر می گردانند. توفیقات شخصی و معنوی شما، روشنی دل و شوق شما به انجام وظیفه بیشتر، اینها همه پاداشهایی است که خدا دارد به شما می دهد.
گاهی بعضی فکر می کنند که چون فلانی در فلان سمت حساس قرار دارد، اورا از لحاظ مادی اشباع کنیم، تا تحت تاثیر قرار نگیرد. البته این راهی است، اماراه همیشه موفقی نیست، آنچه که همیشه موفق است، حفظ معنویتهاست. مادرهمه بخشها بایستی نگذاریم که آن سطح معنویت جامعه پایین بیاید.

هر کاری که شما برای مردم انجام می دهید، یک حسنه است

تاریخ: 1370/10/12
هر کاری که شما برای مردم انجام می دهید، در هر پست و سمتی که باشید، یک حسنه است، و علاوه بر این که به نفع مردم است، چنانچه کار ماندگار و اصیل و ریشه داری هم باشد، یک صدقه جاریه است و در دستگاه عظیم الهی -که ارتباطات میان کارها و بازده آنها، بسی پیچیده و مبسوط و مشروح است و عقل قاصر ما قادر نیست که این روابط کار و بازده را بفهمد و تحلیل بکند - این کارهای شما خواهد ماند و آثار نیک خود را خواهد بخشید و ثمرات آن را خواهید دید، هم در دنیا و هم در عالم آخرت، همان روزی که هر انسانی محتاج حسنه و صدقه یی است که از پیش فرستاده باشد.
اگر آنچه را که انجام می دهید، با توجه به لوازم آن، یعنی همراه با استحکام و دوام و خلوص نیت و دقت لازم باشد - که از نبی اکرم است که فرمود:
رَحِمَ الّلهُ اِمْراً عَمِلَ عَمَلاً فَاَحْکَمَهُ ، رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را بکند و محکم بکند - سرهم بندی و کوته نگری و سست گیری در کار نباشد، دیگر وصف و بیان کسی مثل این حقیر، قادر نیست که ارزش آن را بیان کند. انشاء اللّه که همه تان مشمول این مسائل باشید و هرروزی که می گذرد، سطر و برگی بر پرونده کاری خودتان دردیوان الهی - که دقیقتر از دیوانهای بشری است - بیفزایید.

خاصیت ایمان در وجود یک انسان مسوول این است که راه او را هموار و دشواری ها را در نظرش کوچک می کند همت او را بالا می برد

تاریخ: 2/1/1383
خدای متعال به ما وعده هایی داده است باید به این وعده ها ایمان داشته باشیم. خدای متعال به ما به طور قاطع فرموده است که: أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُم به عهد من وفا کنید، تا من هم به عهد خود وفا کنم معاهده یی که با خدا بسته اید، به آن معاهده عمل کنید تا خدا هم به وعده یی که به شما داده است عمل کند. خاصیت ایمان در وجود یک انسان مسوول این است که راه او را هموار و دشواری ها را در نظرش کوچک می کند همت او را بالا می برد او را از آلوده شدن به خواسته های حقیر اهل دنیا باز می دارد او را عاشق، خادم و دوستدار مردم قرار می دهد و در مقابل تهدید دشمنان آسیب ناپذیر و در مقابل مشکلات کار و مسوولیت مقاوم می سازد.