فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اثر گناهان در زندگی فردی و اجتماعی

تاریخ: 28/10/75
گناهانی که انسان انجام می دهد، این تخلفهای گوناگون، این کارهایی که ناشی از شهوترانی و دنیاطلبی و طمع ورزی و حرص ورزیدن به مال دنیا و چسبیدن به مقام دنیا و بخل نسبت به داراییهای موجود در دست آدمی و نیز حسد و بخل و حرص و غضب است، به طور قطعی دو اثر در وجود انسان می گذارد: یک اثر، معنوی است که روح را از روحانیت می اندازد، از نورانیت خارج می کند، معنویت را در انسان ضعیف می کند و راه رحمت الهی را بر انسان می بندند. اثر دیگر این است که در صحنه مبارزات اجتماعی، آن جایی که حرکت زندگی احتیاج به پشتکار و مقاومت و نشان دادن اقتدار اراده انسان دارد، این گناهان گریبان انسان را می گیرد و اگر عامل دیگری نباشد که این ضعف را جبران بکند، انسان را از پا درمی آورد. البته گاهی ممکن است عاملهای دیگری - مثل یک صفت و یا کار خوب - در انسان باشد که جبران بکند - بحث بر سر آن موارد نیست - اما گناه، فی نفسه اثرش این است.

بایستی نگذاریم که آن سطح معنویت جامعه پایین بیاید

تاریخ: 2/10 /1370
هیچ نظام بشری قادر نیست که حق کارگزاران را با دقت ادا کند. حسن نظام الهی این است که وقتی هیچ کس نتوانست، تازه نوبت خود خدای متعال و مأموران الهی است که اینها را ثبت کنند و به خود شما برگردانند، نه فقط در آخرت، در دنیا هم آثارش را بر می گردانند. توفیقات شخصی و معنوی شما، روشنی دل و شوق شما به انجام وظیفه بیشتر، اینها همه پاداشهایی است که خدا دارد به شما می دهد.
گاهی بعضی فکر می کنند که چون فلانی در فلان سمت حساس قرار دارد، اورا از لحاظ مادی اشباع کنیم، تا تحت تاثیر قرار نگیرد. البته این راهی است، اماراه همیشه موفقی نیست، آنچه که همیشه موفق است، حفظ معنویتهاست. مادرهمه بخشها بایستی نگذاریم که آن سطح معنویت جامعه پایین بیاید.

هر کاری که شما برای مردم انجام می دهید، یک حسنه است

تاریخ: 1370/10/12
هر کاری که شما برای مردم انجام می دهید، در هر پست و سمتی که باشید، یک حسنه است، و علاوه بر این که به نفع مردم است، چنانچه کار ماندگار و اصیل و ریشه داری هم باشد، یک صدقه جاریه است و در دستگاه عظیم الهی -که ارتباطات میان کارها و بازده آنها، بسی پیچیده و مبسوط و مشروح است و عقل قاصر ما قادر نیست که این روابط کار و بازده را بفهمد و تحلیل بکند - این کارهای شما خواهد ماند و آثار نیک خود را خواهد بخشید و ثمرات آن را خواهید دید، هم در دنیا و هم در عالم آخرت، همان روزی که هر انسانی محتاج حسنه و صدقه یی است که از پیش فرستاده باشد.
اگر آنچه را که انجام می دهید، با توجه به لوازم آن، یعنی همراه با استحکام و دوام و خلوص نیت و دقت لازم باشد - که از نبی اکرم است که فرمود:
رَحِمَ الّلهُ اِمْراً عَمِلَ عَمَلاً فَاَحْکَمَهُ ، رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را بکند و محکم بکند - سرهم بندی و کوته نگری و سست گیری در کار نباشد، دیگر وصف و بیان کسی مثل این حقیر، قادر نیست که ارزش آن را بیان کند. انشاء اللّه که همه تان مشمول این مسائل باشید و هرروزی که می گذرد، سطر و برگی بر پرونده کاری خودتان دردیوان الهی - که دقیقتر از دیوانهای بشری است - بیفزایید.