فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

وقتی تقوا بود، هر تصمیمی که انسان می گیرد و هر حرفی که می زند، برای مصلحت مردم و رضای خداست

تاریخ: 19/10/1380
اگر تقوا نباشد، همه کارها خراب است، وقتی تقوا بود، هر تصمیمی که انسان می گیرد و هر حرفی که می زند، برای مصلحت مردم و رضای خداست، در این صورت صراط مستقیم پیموده خواهد شد. وقتی تقوا نباشد، انسان از روی عصبانیت و کینه ورزی و طمع حرف می زند یئ، اقدام می کند یا دستور می دهد یا حکم می کند.

اگر در جهتگیری کلی کارها از جمله، کارهای دوران مسئوولیت، خط رعایت تقوا را پیش بگیریم،خدای متعال توفیقات خودش را ارزانی خواهد داشت

تاریخ: 8/3/1384
اگر ما و شما در جهتگیری کلی کارهایی که در زندگی انجام می دهیم - و از جمله، کارهای دوران مسئوولیت - خط رعایت تقوا و احساس وظیفه و مسئوولیت را پیش بگیریم، خدای متعال هم توفیقات خودش را ارزانی خواهد داشت. یا أَیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمالَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ.
... این چهار سال مسئوولیت را از دورانی که بناست برای آینده ی مادی زندگی تان منشا سودی باشد، خارج کنید. ممکن است انسان شصت سال، هفتاد سال، هشتاد سال عمر کند. در طول عمرش هم برای آینده ی خود فکر و تمهید ومقدمه سازی داشته باشد - فلان چیز را بخریم، فلان چیز را نگه داریم - ولی این چند سالی که وزیر هستیم، از دوره یی که باید به فکر آینده ی خود باشیم، خارج کنیم.

انگیزه ی کار در آغاز و در انجام کار نباید هیچ تفاوت کند

تاریخ: 4/6/1383
انگیزه ی کار در آغاز و در انجام کار نباید هیچ تفاوت کند. یک مولف وقتی کتابی را می نویسد، صفحه ی آخر را با همان همت و با همان انگیزه یی می نویسد که صفحه ی اول را شروع کرده. زیرا اگر صفحه ی آخر را شما ننویسید، یا دقت به خرج ندهید، یا با خط خوب ننویسید، کتاب ناقص خواهد شد.