فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید مراقب بود. اگر از خود مراقبت کنیم، منحرف نمی شویم

تاریخ: 17/7/1384
وسیله ی عدم انحراف و پرهیز از انحراف چیست. مراقبت از خود. باید مراقب بود. اگر از خود مراقبت کنیم، منحرف نمی شویم. اگر از خود مراقبت نکنیم، یا از ناحیه ی سستی و ضعف در پایه ها و مبانی عقیدتی انحراف به انسان روی می آورد، یا از ناحیه ی شهوات به انسان روی می آورد. حتی کسانی که پایه ها و مبانی اعتقادی آنها محکم است، شهوات نفسانی بر نگاه و بینش عقلی درست و عمیق نسبت به خط و راه و هدف غلبه می یابد و انسان را منحرف می کند. که ما مواردش را دیدیم. در این خصوص چند آیه در قرآن هست، اما این آیه که در مورد قضیه ی احد است، خیلی انسان را تکان می دهد. می فرماید: إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبُوا. یعنی کسانی که در ماجرای احد دچار آن لغزش خسارتبار شدند و از میدان جنگ رو برگرداندند و این همه خسارت بر نیروی نورسته ی اسلام و حکومت اسلامی وارد شد، علتش بِبَعْضِ ما کَسَبُوا بود. کارهایی بود که قبلا سر خود آورده بودند.دل دادن به شهوات و هواهای نفسانی اثرش را این طور جاها ظاهر می کند. آیه ی شریفه ی دیگر می فرماید: به اینهاگفته شد انفاق کنید، ولی به تعهد خود عمل نکردند. لذا نفاق بر قلب آنها مسلط شد. فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ . یعنی وقتی انسان نسبت به تعهدی که با خدای خود دارد، بی توجهی نشان داد و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مسلط می شود. بنابراین اگر ما بی توجهی کنیم و تن به شهوات و هوی ها بسپاریم، ایمان مغلوب وعقل مغلوب می شود و هوی و هوس غالب. باز هم همان انحرافی که از آن می ترسیدیم، ممکن است پیش بیاید.بنابراین در همه ی حالات انسان باید این گمان را داشته باشد که ممکن است لغزش پیدا کند. هیچ کس خودش را از این خطر دور نداند. یک نمونه ی این قضیه بلعم باعورا است. وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْناهُ آیاتِنا، تا آخر.

باید انگیزه حرکت ما در هر سطحی که هستیم انگیزه الهی باشد

تاریخ: 25/4/1369
باید انگیزه حرکت ما در هر سطحی که هستیم انگیزه الهی باشد. علاج همه دردهای ما، اخلاص است. اگر اخلاص باشد، همه چیزهایی که فعلا نظام و جامعه ما از آنها متاذی است، برطرف خواهد شد. اخلاص در عمل، موجب خواهد شد یکپارچگی ها تحکیم بشود.

وقتی تقوا بود، هر تصمیمی که انسان می گیرد و هر حرفی که می زند، برای مصلحت مردم و رضای خداست

تاریخ: 19/10/1380
اگر تقوا نباشد، همه کارها خراب است، وقتی تقوا بود، هر تصمیمی که انسان می گیرد و هر حرفی که می زند، برای مصلحت مردم و رضای خداست، در این صورت صراط مستقیم پیموده خواهد شد. وقتی تقوا نباشد، انسان از روی عصبانیت و کینه ورزی و طمع حرف می زند یئ، اقدام می کند یا دستور می دهد یا حکم می کند.