فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دلایل نیاز مسئولین به تقوای الهی

تاریخ: 23/5 /1370
همه به تقوا احتیاج دارند، من و شما به دو دلیل به تقوا احتیاج داریم:
دلیل اول این است که اگر ما بی تقوایی کردیم و بر اثر بی تقوایی ما ضایعه یی پیش آمد، ضایعه بر اسلام پیش می آید
دلیل دوم این است که این نظام، حرکت و موفقیتش فقط به برکت تقوا امکانپذیر است. خاصیت نظام الهی این است. نظام حق، بی تقوا پیش نمی رود.

باید مراقب بود. اگر از خود مراقبت کنیم، منحرف نمی شویم

تاریخ: 17/7/1384
وسیله ی عدم انحراف و پرهیز از انحراف چیست. مراقبت از خود. باید مراقب بود. اگر از خود مراقبت کنیم، منحرف نمی شویم. اگر از خود مراقبت نکنیم، یا از ناحیه ی سستی و ضعف در پایه ها و مبانی عقیدتی انحراف به انسان روی می آورد، یا از ناحیه ی شهوات به انسان روی می آورد. حتی کسانی که پایه ها و مبانی اعتقادی آنها محکم است، شهوات نفسانی بر نگاه و بینش عقلی درست و عمیق نسبت به خط و راه و هدف غلبه می یابد و انسان را منحرف می کند. که ما مواردش را دیدیم. در این خصوص چند آیه در قرآن هست، اما این آیه که در مورد قضیه ی احد است، خیلی انسان را تکان می دهد. می فرماید: إِنَّ الَّذِینَ تَوَلَّوْا مِنْکُمْ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما کَسَبُوا. یعنی کسانی که در ماجرای احد دچار آن لغزش خسارتبار شدند و از میدان جنگ رو برگرداندند و این همه خسارت بر نیروی نورسته ی اسلام و حکومت اسلامی وارد شد، علتش بِبَعْضِ ما کَسَبُوا بود. کارهایی بود که قبلا سر خود آورده بودند.دل دادن به شهوات و هواهای نفسانی اثرش را این طور جاها ظاهر می کند. آیه ی شریفه ی دیگر می فرماید: به اینهاگفته شد انفاق کنید، ولی به تعهد خود عمل نکردند. لذا نفاق بر قلب آنها مسلط شد. فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ . یعنی وقتی انسان نسبت به تعهدی که با خدای خود دارد، بی توجهی نشان داد و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مسلط می شود. بنابراین اگر ما بی توجهی کنیم و تن به شهوات و هوی ها بسپاریم، ایمان مغلوب وعقل مغلوب می شود و هوی و هوس غالب. باز هم همان انحرافی که از آن می ترسیدیم، ممکن است پیش بیاید.بنابراین در همه ی حالات انسان باید این گمان را داشته باشد که ممکن است لغزش پیدا کند. هیچ کس خودش را از این خطر دور نداند. یک نمونه ی این قضیه بلعم باعورا است. وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْناهُ آیاتِنا، تا آخر.

باید انگیزه حرکت ما در هر سطحی که هستیم انگیزه الهی باشد

تاریخ: 25/4/1369
باید انگیزه حرکت ما در هر سطحی که هستیم انگیزه الهی باشد. علاج همه دردهای ما، اخلاص است. اگر اخلاص باشد، همه چیزهایی که فعلا نظام و جامعه ما از آنها متاذی است، برطرف خواهد شد. اخلاص در عمل، موجب خواهد شد یکپارچگی ها تحکیم بشود.