فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

راه مبارزه با مَنیّت ها

تاریخ: 17/7 /1370
هر کدام از ما در درون خودمان و از وجود خودمان شیطانی داریم که همان من ماست، همان منیت ماست، همان خودخواهیها و هوسها و هوسرانیهای ماست. چه چیزی ما را از دست این شیطان نجات خواهد داد جز اراده دینی و ایمان قوی و دلی که با تزکیه و اخلاق الهی آشنا شده باشد این، خیلی قوت و شجاعت لازم دارد. شجاعت این مبارزه، بیشتر از شجاعت مبارزه با هر دشمن بیرونی است.

پایه همه بدبختیها، خودخواهی و خودپرستی و خود را عمده کردن و خدا کردن و ایجاد فرعونیت در درون دل است

تاریخ: 10/6/1378
از تهذیب و تزکیه روحی و قلبی غافل نشوید. پایه همه بدبختیهای ملتها، مسئولان، بزرگها و کوچکها، خودخواهی و خودپرستی و خود را عمده کردن و خدا کردن و ایجاد فرعونیت در درون دل است. گاهی انسان در بیرون قالب جسم خود - یعنی در ظاهر خود - هیچ نشانه فرعونیت ندارد، اما در دل، فرعون است. خودخواهیها، خود پرستیها، خود محوریها، عمده کردن خود و خواستها و تمایلات و شهوات و سود و منفعت خود، اینهاست که منشا اغلب مفاسد زندگی است، لذا به سمت تهذیب نفس حرکت کنید.

دلایل نیاز مسئولین به تقوای الهی

تاریخ: 23/5 /1370
همه به تقوا احتیاج دارند، من و شما به دو دلیل به تقوا احتیاج داریم:
دلیل اول این است که اگر ما بی تقوایی کردیم و بر اثر بی تقوایی ما ضایعه یی پیش آمد، ضایعه بر اسلام پیش می آید
دلیل دوم این است که این نظام، حرکت و موفقیتش فقط به برکت تقوا امکانپذیر است. خاصیت نظام الهی این است. نظام حق، بی تقوا پیش نمی رود.