فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

انسان به نصیحت احتیاج دارد، به تذکر احتیاج دارد. شما (مسئولین) دایم باید خودتان را متذکر نگهدارید

تاریخ: 3/6/1372
انسان به نصیحت احتیاج دارد، به تذکر احتیاج دارد. شما (مسئولین) دایم باید خودتان را متذکر نگهدارید. ترتیبی بدهید که متذکر بمانید. به روایات اخلاقی مراجعه کنید. به کتب اخلاقی مراجعه کنید. آنچه را که در فضیلت خدمت به مردم است و آن چیزی که فلسفه ی حکومت را در اسلام مشخص می کند، بخوانید.

راه مبارزه با مَنیّت ها

تاریخ: 17/7 /1370
هر کدام از ما در درون خودمان و از وجود خودمان شیطانی داریم که همان من ماست، همان منیت ماست، همان خودخواهیها و هوسها و هوسرانیهای ماست. چه چیزی ما را از دست این شیطان نجات خواهد داد جز اراده دینی و ایمان قوی و دلی که با تزکیه و اخلاق الهی آشنا شده باشد این، خیلی قوت و شجاعت لازم دارد. شجاعت این مبارزه، بیشتر از شجاعت مبارزه با هر دشمن بیرونی است.

پایه همه بدبختیها، خودخواهی و خودپرستی و خود را عمده کردن و خدا کردن و ایجاد فرعونیت در درون دل است

تاریخ: 10/6/1378
از تهذیب و تزکیه روحی و قلبی غافل نشوید. پایه همه بدبختیهای ملتها، مسئولان، بزرگها و کوچکها، خودخواهی و خودپرستی و خود را عمده کردن و خدا کردن و ایجاد فرعونیت در درون دل است. گاهی انسان در بیرون قالب جسم خود - یعنی در ظاهر خود - هیچ نشانه فرعونیت ندارد، اما در دل، فرعون است. خودخواهیها، خود پرستیها، خود محوریها، عمده کردن خود و خواستها و تمایلات و شهوات و سود و منفعت خود، اینهاست که منشا اغلب مفاسد زندگی است، لذا به سمت تهذیب نفس حرکت کنید.