فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد. باید ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده کنیم

تاریخ: 6/8/1383
ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم، وجود ما پوچ و بیهوده است و جمهوری اسلامی معنی ندارد. باید عدالت اجتماعی را تحقق ببخشیم، باید ارزشهای اسلامی را در جامعه پیاده کنیم، باید جامعه را، جامعه ی دینی و اسلامی کنیم.
... بنده دوسه سال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحله ی بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحله ی بعد تشکیل کشور اسلامی است، مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسلامی است. ما امروز در مرحله ی دولت اسلامی و کشور اسلامی قرار داریم، باید دولت اسلامی را ایجاد کنیم. امروز دولت ما - یعنی مسوولان قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه، که مجموع اینها دولت اسلامی است - سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزشهای اسلامی را دارد، اما کافی نیست، اولش خود من. باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مومنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم. باید به سمت زندگی علوی برویم. رفتن به سمت زندگی علوی معنایش این نیست که اگر آن روز لنگ می بستند و راه می رفتند، امروز هم لنگ ببندیم و راه برویم، نه، امروز دنیا پیشرفته است. باید روح زندگی علوی - یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بی پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدت در راه خدا - را در خودمان زنده کنیم، باید به سمت اینها برویم، این اساس کار ماست. و به شما عرض کنم، در آن صورت کارآمدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد، چون مشکل اساسی یی که ممکن است برای نظام اسلامی پیش بیاید، کارآمدی در نگاه جهانی است، بگویند آیا توانستند این کاررا بکنند، توانستند آن کار را بکنند. اگر ما قدم به قدم تحول درونی خود را جدی بگیریم و پیش ببریم و پایبندی خود را به ارزشها و اصول خود عملا نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد. البته دشمنان نمی خواهند، جنجال و هیاهو می کنند، اهمیتی هم ندارد.
... بنده دوسه سال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم، مرحله ی بعد تشکیل دولت اسلامی است، مرحله ی بعد تشکیل کشور اسلامی است، مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسلامی است. ما امروز در مرحله ی دولت اسلامی و کشور اسلامی قرار داریم، باید دولت اسلامی را ایجاد کنیم. امروز دولت ما - یعنی مسوولان قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه، قوه ی مقننه، که مجموع اینها دولت اسلامی است - سهم خوبی از حقایق اسلامی و ارزشهای اسلامی را دارد، اما کافی نیست، اولش خود من. باید بیشتر به سمت اسلامی شدن، مسلمان شدن و مومنانه و مسلمانانه زندگی کردن برویم. باید به سمت زندگی علوی برویم. رفتن به سمت زندگی علوی معنایش این نیست که اگر آن روز لنگ می بستند و راه می رفتند، امروز هم لنگ ببندیم و راه برویم، نه، امروز دنیا پیشرفته است. باید روح زندگی علوی - یعنی عدالت، تقوا، پارسایی، پاکدامنی، بی پروایی در راه خدا و میل و شوق به مجاهدت در راه خدا - را در خودمان زنده کنیم، باید به سمت اینها برویم، این اساس کار ماست. و به شما عرض کنم، در آن صورت کارآمدی جمهوری اسلامی هم مضاعف خواهد شد، چون مشکل اساسی یی که ممکن است برای نظام اسلامی پیش بیاید، کارآمدی در نگاه جهانی است، بگویند آیا توانستند این کاررا بکنند، توانستند آن کار را بکنند. اگر ما قدم به قدم تحول درونی خود را جدی بگیریم و پیش ببریم و پایبندی خود را به ارزشها و اصول خود عملا نشان دهیم، کارایی و توفیقات ما هم بیشتر خواهد شد. البته دشمنان نمی خواهند، جنجال و هیاهو می کنند، اهمیتی هم ندارد.

باید کاری کنیم که نظام و کشور و جامعه ما، یک جامعه علوی باشد

تاریخ: 10/11/1369
باید کاری کنیم که نظام و کشور و جامعه ما، یک جامعه علوی باشد. اسم اسلام و اسم ولایت، کافی نیست. بخصوص کسانی که مسئولیتی بر دوش دارند و ماموریتی از نظام الهی و اسلامی برعهده آنهاست - چه در دستگاه قضایی، چه در دستگاه اجرایی، چه در دستگاه قانونگذاری، چه در دستگاه انتظامی، و چه در نهادها و دستگاههای مختلف - زبان و بازو و راه و کار، باید زبان و بازو و راه و سبک کار امیر المؤمنین (ع) باشد.
امیر المؤمنین برای خدا و در راه او کار می کرد، به درد مردم می رسید، مردم را دوست می داشت و خدمت به آنها را وظیفه خود می دانست. با این که حکومت او در جهت خدمت به مستضعفان بود، به این اکتفا نمی کرد، شبها هم، تنها و به صورت فردی، به کمک یکایک مستضعفان می رفت. این، زندگی امیر المؤمنین (ع) است.

جمهوری اسلامی می خواهد انسان ایرانی، حداقل در درجه اول رستگار بشود مسئولان ذیربط باید در این زمینه کار کنند

تاریخ: 4/10/1378
از جمله زمینه هایی که بعد از انقلاب تا امروز، با همه تلاشی که شده است، نتوانسته ایم آن پیشرفت شایسته را به دست بیاوریم، زمینه نظام اداری متناسب با هدفهای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی می خواهد انسان ایرانی، حداقل در درجه اول رستگار بشود - رستگاری معنوی، رستگاری اجتماعی، رستگاری فردی، رستگاری سیاسی - و از اسارتها و بندها خارج بشود، بندهایی که او را از سیر باز می دارد، بعکس، در مقابل حدود و قوانین و قیودی که در این حرکت و سیر، به او کمک می کند، تعبد و پایبندی داشته باشد. نماز هم یک قید است، اما معراج المومن است. این تقید و این پایبندی، انسان را به معراج می رساند و از گناهان و آلودگیها پاک می کند. این رستگاری چه موقع حاصل خواهد شد نظام اداری متصدی امور کشور، چه قدر می تواند نقش داشته باشد خیلی. ما نمی توانیم بگوییم در این زمینه کم کاری داشته ایم - شاید هم خیلی کار کرده اند - اما به هر حال کم پیشرفت داشته ایم. الان هم با این که مکرر گفته می شود و همه هم می گویند، اما انسان عمل و تلاش بایسته را مشاهده نمی کند، که این از نقایص ماست، مسئولان ذیربط باید در این زمینه کار کنند. آن مقداری که به نصیحت و تذکر ارتباط پیدا می کند، این چیزی است که من حالا عرض می کنم، که البته این کافی هم نیست، این فقط نصحیت و تذکر به خودم و به شماست.