فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ماباید آنچه را که صحیح می دانیم، عمل بکنیم، ولو دیگری نمی کند

تاریخ: 2/10/1370
هر فردی هم، در مورد خود و رعیت خودش، مسئول است. هیچ کس نگوید که چرا فلان کسان نمی کنند آنها هم باید بکنند. دستگاه تبلیغات، دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی و دیگر دستگاهها، همه مسئولند. اقدام نکردن و صحیح عمل نکردن کسی، برای من و شما حجت نمی شود که ما هم رها کنیم، نه، مابایدآنچه را که صحیح می دانیم، عمل بکنیم، ولو دیگری نمی کند. البته راه صحیح عمل کردن، چیز دیگری است، نه این که عمل نکردن باشد.

در هر کاری آنچه را که فکر میکنید تکلیف الهی است، عمل کنید

تاریخ: 8/6/74
در هر کاری آنچه را که فکر میکنید تکلیف الهی است، عمل کنید. اگر تکلیف الهی با خواسته های شخصی معارض شد، خواسته شخصی را کنار بگذارید. این همان تقوای حقیقی و کاری است که برای مسئولان لازم است. برای پست و مقام و شغل و امثال اینها اصالت و اهمیت قایل نباشید. بحمدالله به این فکرها نیستید و خدا را شکر که مسئولان بالای کشور واقعا دامنشان از این گونه چیزها مبراست.

عمل صالحی که در اسلام از یک مسوول نظام سیاسی خواسته شده، رفتار دینی است. یعنی گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم

تاریخ: 2/1/1383
عمل صالحی که در اسلام از یک مسوول نظام سیاسی خواسته شده است، رفتار دینی است. رفتار دینی یعنی گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم. در اسلام خدمت به انسانها، حتی انسانهای غیرمومن هم موردنظر است افق دید اسلام خیلی وسیع است.
... خدمت کردن، اجتناب از تبعیض، اجتناب از تضییع بیت المال و اجتناب از تضییع حقوق مردم، اجتناب از سوء استفاده از شغل و مسوولیت - کسی که مسوولیتی دارد، وجاهتی از این طریق به دست آورده، که این وجاهت متعلق به مردم است مثل بیت المال. همچنان که یک مسوول به این دلیل که کلید صندوق بیت المال در دستش است، نمی تواند از بیت المال در مصارف شخصی خرج کند،به همین دلیل حق ندارد که از وجاهت و قدرت و امکان و فرصتهایی که در اختیارش است، به سود شخص خود و منافع شخصی اش استفاده کند - تلاش مجاهدت آمیز و تلاش سخت یعنی به کارگیری عقل، علم، تخصص و تجربه و به کار بردن همه ی ظرفیت دستگاه تحت مدیریت برای رسیدن به آرمانهای نظام اسلامی، رفتار دینی است.
... اگر یک مسوول خیلی هم مقدس م آب باشد، اما از ظرفیت خود برای کار و تلاش استفاده نکند، رفتار دینی او ناقص است اگر از فرصتها استفاده نکند و عقل و تدبیر و هوش و علم و تخصص و تجربه را به کار نگیرد، رفتار دینی اش ناقص است.
معارف اسلامی ما پر است از این مفاهیم عالی و متعالی و قرآن و احادیث ما هم سرشار از این معارف است. البته مسوول متدین کسی است که این ضوابط را در زندگی خود به عنوان اصول حتمی و غیرقابل تخلف در نظر داشته باشد. اگر مسوولان نظام جمهوری اسلامی مقید به این ضوابط باشند، نظام اسلامی روزبه روز و قدم به قدم به پیش می رود.