فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در نظام اسلامی، اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند

تاریخ: 1/1/1380
یکایک اعضای تصمیم گیر در این نظام، مسئولند. اعتبار آنها عبارت از این است که به وظیفه خود در مقابل خدا، مردم و قانون اساسی عمل کنند. در نظام اسلامی، اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند، مردم این را می خواهند و انتخاب کرده اند. اگر کسی قدم را کج بگذارد و از این راه منحرف شود - چه خود رهبری باشد، چه رئیس جمهور باشد، چه دیگر مسئولان - قبل از آن که ساز و کار اجرایی برای کنار گذاشتن آنها به کار بیفتد، چون فاقد شرط می شوند، خودشان منعزل و کناررفته اند. بنابراین مسئولیت، سنگین است

ماباید آنچه را که صحیح می دانیم، عمل بکنیم، ولو دیگری نمی کند

تاریخ: 2/10/1370
هر فردی هم، در مورد خود و رعیت خودش، مسئول است. هیچ کس نگوید که چرا فلان کسان نمی کنند آنها هم باید بکنند. دستگاه تبلیغات، دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی و دیگر دستگاهها، همه مسئولند. اقدام نکردن و صحیح عمل نکردن کسی، برای من و شما حجت نمی شود که ما هم رها کنیم، نه، مابایدآنچه را که صحیح می دانیم، عمل بکنیم، ولو دیگری نمی کند. البته راه صحیح عمل کردن، چیز دیگری است، نه این که عمل نکردن باشد.

در هر کاری آنچه را که فکر میکنید تکلیف الهی است، عمل کنید

تاریخ: 8/6/74
در هر کاری آنچه را که فکر میکنید تکلیف الهی است، عمل کنید. اگر تکلیف الهی با خواسته های شخصی معارض شد، خواسته شخصی را کنار بگذارید. این همان تقوای حقیقی و کاری است که برای مسئولان لازم است. برای پست و مقام و شغل و امثال اینها اصالت و اهمیت قایل نباشید. بحمدالله به این فکرها نیستید و خدا را شکر که مسئولان بالای کشور واقعا دامنشان از این گونه چیزها مبراست.