فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

حیات طیبه ، ثمره و هدف نهایی این انقلاب است

تاریخ: 22/7/74
حیات طیبه، یعنی آن چیزی که قرآن می فرماید:
فلنحیینهم حیات طیبه ، این ثمره و هدف نهایی این انقلاب است. حیات طیبه، یعنی یک ملت، هم از لحاظ مادی و زندگی روزمره و رفاه و امنیت و دانش و سواد و عزت سیاسی و استقلال اقتصادی و رونق مالی و اقتصادی، برخوردار باشد، هم از جهت معنوی، انسانهای مومن و خداشناس و پرهیزگار و برخوردار از اخلاق والای الهی در آن زندگی کنند. این حیات طیبه است.
....بعضی جاهای دنیا رونق اقتصادی و رفاه مادی تا حدودی دارند، اما معنویت ندارند. وقتی معنویت در جامعه وجود ندارد، رفاه اقتصادی هم فایده یی نمی بخشد، تبعیض را برطرف نمی کند، عدالت اجتماعی به وجود نمی آورد، گرسنگی را ریشه کن نمی کند و فساد را از بین نمی برد. رونق اقتصادی که همه چیز یک کشور نیست،.... اسلام می خواهد هم ماده و هم معنا، هم پول و رفاه، هم ایمان و معنویت، هم پیشرفت اقتصادی، هم شکوفایی اخلاقی و معنوی در جامعه باشد. این حیات طیبه اسلام است.

وقتی که دین باشد و احساس تکلیف بشود، همه نیروهای بشری در خدمت این احساس قرار می گیرد

تاریخ: 10/3/1378
وقتی که دین باشد و احساس تکلیف بشود، همه نیروهای بشری در خدمت این احساس قرار می گیرد. طبیعت اجتماعات بشری هم این است که روی هم اثر می گذارند، بعضی، بعضی را وارد میدان می کنند و به دنبال خود می کشانند، که آن حرکت عظیم به وجود آمد.

این قرن، قرن گرایش عمومی بشریت به سمت معنویت و به سمت دین است

تاریخ: 30/9 /1370
امروز شاید تصور غربیها یا لااقل تبلیغاتشان این است که اتحاد جماهیر شوروی به خاطر شکست تجربه سوسیالیسم به این نتیجه رسید که آن اقتصاد غلط بود، بعد از هفتاد سال فهمید که این اقتصاد درست است، یعنی فروپاشی نظام سوسیالیسم را به پای یک تجربه دیگر، یا تجربه یی برای بیان استحکام مبنای جوامع سرمایه داری به حساب آوردن! این غلط است، به هیچ وجه این محاسبه درست نیست، اصلا ربطی به این قضیه ندارد، مساله بایستی جای دیگر علت یابی و علت جویی بشود، مساله دشمنی با دین و بریده شدن از ایمان معنوی است. درهرجا و به هر اندازه که این عامل منفی وجود داشته باشد، به همان اندازه تلاشی و نابودی منتظرش است. البته عرض کردم، نباید تصور کرد که فردا باید اتفاق بیفتد. آن کشورهایی هم که به شکل دیگری - اگرچه نه با آن نمودارها و نمادها - با دین مقابله می کنند، باید منتظر چنین وضعی باشند. این قرن - آن طور که به چشم می خورد - انشاء اللّه قرن گرایش عمومی بشریت به سمت معنویت و به سمت دین است.