فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

همه ما مسئولیم

تاریخ: 9/11/1368
مساله ما، مساله یک شخص یا یک دولت و چند نفر آدم نیست، بلکه مساله اسلام است. آن چیزی که مانع ما می شود تا نسبت به حوادثی که در مقابلمان می گذرد، بی تفاوت بمانیم، تکلیف اسلامی است. آن چیزی که مانع می شود تا آنچه را لازم می دانیم، قولا و عملا اتیان نکنیم، تکلیف اسلامی است، چون مساله ما نیست، بلکه مساله اسلام است. ما عامل و بنده و مکلفیم. برای همین است که موظفیم راهمان را دقیق انتخاب بکنیم. بین افراد فرقی هم نمی کند. همه ما، از بالاترین مسئول در این نظام تا کوچکترین کارگزار درسلسله مراتب اجرایی و قضایی و غیره، مسئولیم. این خطاب رسول اکرم(ص( به همه مسلمین است که: کلکم راع . امروز هم خطاب به همه مسلمین می باشد. این خطاب، نسبت به من و شما زنده تر از همیشه است. امروز، همه باید برای بهترین وضعیت و بهترین کار تلاش کنند: للتی هی احسن .

جامعه اسلامی، زندگی معنوی و مادی را با هم دارد

تاریخ: 13/3 /1370
جامعه اسلامی، زندگی معنوی و مادی را با هم دارد. جامعه اسلامی، هم دین و اخلاق و فرهنگ و معارف مردم را غنی می کند، و هم به زندگی مادی و معیشت و کار و تولید و استخراج و اختراع آنها توجه دارد. در یک جامعه اسلامی، همه اینها تامین شده است. باید دنبال چنین حرکتی برویم.

حیات طیبه ، ثمره و هدف نهایی این انقلاب است

تاریخ: 22/7/74
حیات طیبه، یعنی آن چیزی که قرآن می فرماید:
فلنحیینهم حیات طیبه ، این ثمره و هدف نهایی این انقلاب است. حیات طیبه، یعنی یک ملت، هم از لحاظ مادی و زندگی روزمره و رفاه و امنیت و دانش و سواد و عزت سیاسی و استقلال اقتصادی و رونق مالی و اقتصادی، برخوردار باشد، هم از جهت معنوی، انسانهای مومن و خداشناس و پرهیزگار و برخوردار از اخلاق والای الهی در آن زندگی کنند. این حیات طیبه است.
....بعضی جاهای دنیا رونق اقتصادی و رفاه مادی تا حدودی دارند، اما معنویت ندارند. وقتی معنویت در جامعه وجود ندارد، رفاه اقتصادی هم فایده یی نمی بخشد، تبعیض را برطرف نمی کند، عدالت اجتماعی به وجود نمی آورد، گرسنگی را ریشه کن نمی کند و فساد را از بین نمی برد. رونق اقتصادی که همه چیز یک کشور نیست،.... اسلام می خواهد هم ماده و هم معنا، هم پول و رفاه، هم ایمان و معنویت، هم پیشرفت اقتصادی، هم شکوفایی اخلاقی و معنوی در جامعه باشد. این حیات طیبه اسلام است.