فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هر جا اشکالی وجود دارد اگر کسی دقت کند، آن اشکال برمی گردد به اینکه یک شیوه مخالف با اسلام مورد عمل قرار گرفته

تاریخ: 19/10/1381
هرجا اشکالی وجود دارد - چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه فرهنگی و اخلاقی - اگر کسی دقت کند، آن اشکال برمی گردد به اینکه یک شیوه مخالف با اسلام مورد عمل قرار گرفته و به آنجا منتهی شده است. ما هرجا موفق شدیم، ناشی از تبعیت از اسلام بود. هرجا ناموفق ماندیم، ناشی از سرپیچی از اسلام بود. اینکه امام بزرگوار این همه بر تحقق اسلام در قوانین ما، در عمل مسئولان ما و در رفتار دولت و مسئولان قضایی ما تاکید می کرد، برای این بود. هرجا نابسامانی وجود دارد، ناشی از بی توجهی به اسلام است.

اگر ما در مساله حکومت و مدیریت جامعه، ملاک و معیار اسلامی را فراموش و به سمت فرمهای رایج دنیایی برویم،معنای جامعه اسلامی ما از بین خواهد رفت.

تاریخ: 20/4/1369
اگر ما این اشتباه را می کردیم و بکنیم که در مساله حکومت و مدیریت جامعه، ملاک و معیار اسلامی را فراموش بکنیم و به سمت همان فرمهای رایج دنیایی برویم، معنای جامعه اسلامی ما از بین خواهد رفت. این نقطه، تعیین کننده است.

همه ما مسئولیم

تاریخ: 9/11/1368
مساله ما، مساله یک شخص یا یک دولت و چند نفر آدم نیست، بلکه مساله اسلام است. آن چیزی که مانع ما می شود تا نسبت به حوادثی که در مقابلمان می گذرد، بی تفاوت بمانیم، تکلیف اسلامی است. آن چیزی که مانع می شود تا آنچه را لازم می دانیم، قولا و عملا اتیان نکنیم، تکلیف اسلامی است، چون مساله ما نیست، بلکه مساله اسلام است. ما عامل و بنده و مکلفیم. برای همین است که موظفیم راهمان را دقیق انتخاب بکنیم. بین افراد فرقی هم نمی کند. همه ما، از بالاترین مسئول در این نظام تا کوچکترین کارگزار درسلسله مراتب اجرایی و قضایی و غیره، مسئولیم. این خطاب رسول اکرم(ص( به همه مسلمین است که: کلکم راع . امروز هم خطاب به همه مسلمین می باشد. این خطاب، نسبت به من و شما زنده تر از همیشه است. امروز، همه باید برای بهترین وضعیت و بهترین کار تلاش کنند: للتی هی احسن .