فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

حکومت اسلامی، آن حکومتی است که هم معنویت انسانها را بالا می برد، هم در جوامع بشری، عدالت و امنیت را توسعه می دهد

تاریخ: 7/6/75
آنچه که مهم می باشد، این است که هم خود قشر کارمندان و هم آحاد مردم بدانند که کارمندی، در نظام به حق و عادلانه و مردمی، چه قدر اهمیت دارد. این، خیلی مهم است.
فرق می کند که انسان، کارمند چه کسی باشد و برای کدام دستگاه کار کند. وقتی فردی در هر پایه یی از تحصیلات، برای نظام اسلامی و یک نظام مردمی کار می کند که هدف آن، عبارت از گسترش عدالت و امنیت و رفاه است،که همه اینها در اعلای کلمه اسلام خلاصه می شود، یعنی حکومت اسلامی، آن حکومتی است که هم معنویت انسانها را بالا می برد، هم در جوامع بشری، عدالت و امنیت را توسعه می دهد و رفاه قشرهای مختلف مردم را تامین می کند، کار کردن برای چنین نظامی، خیلی حایز اهمیت است و از نظر ارزشهای انسانی و اسلامی، کار خیلی برجسته یی است، حالا هر کاری می خواهد باشد.

مسئولان به نام اسلام برای اسلام با پیام اسلام بدون ملاحظه این و آن هم موضعگیری کنند هم حرف بزنند و هم عمل کنند

تاریخ: 24/12/1379
مسئولان به نام اسلام برای اسلام با پیام اسلام شجاعانه قدرتمندانه و بدون ملاحظه این و آن هم موضعگیری کنند هم حرف بزنند و هم عمل کنند.

ببینید تکلیف شرعیتان چیست، هرچه که تکلیف شرعی شما بود، به آن عمل کردید، پیش خدای متعال ماجورید

تاریخ: 10/3/1378
ببینید تکلیف شرعیتان چیست، هرچه که تکلیف شرعی شما بود، به آن عمل کردید، پیش خدای متعال ماجورید. البته باید برای فهمیدن موضوع و حکم شرعی، انسان چشمهایش را باز کند و تلاش نماید - در این شکی نیست - اما اگر شما برای ادای تکلیف شرعی تلاش کردید و اشتباه کردید، در عین حال شما اجر دارید، این بد است! این معامله بدی با خداست! مَنْ کَانَ لِلَّه کَانَ الِلَّهُ لَهُ ، هرکس برای خدا کار کند، خدا هم همه این قدرت عظیم خود را برای او، در جهت او و در خدمت او قرار خواهد داد. فرموده است: وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا ، هدایت هم می کند. وقتی شما برای او تلاش کردید، نمی گذارد در گمراهی بمانید، هدایت هم می کند. شما دیدید که انقلاب پیروز شد، جنگ پیروز شد، مبارزه عمیق بنیانی با استکبار پیروز شد.