فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما خواسته ایم کشور و جامعه ی خود را طبق نظر اسلام بسازیم

تاریخ: 3/3/1384
ما هنوز اول راهیم. نمی شود گفت وسط راه. ما خواسته ایم کشور و جامعه ی خود را طبق نظر اسلام بسازیم . طبق نظراسلام، چه جامعه یی را باید ساخت؟ جامعه یی که در آن، عدل و داد باشد. آزادی فکر و اندیشه باشد. رشد و شکوفایی استعدادها باشد. اخلاق حسنه و فاضله در روابط اجتماعی حاکم باشد. در آن، فقر و فساد و تبعیض نباشد. انسانهااحساس شرف و افتخار و امید کنند و بخواهند دنیایی را با شرف و با افتخار و با اخلاق فاضله بسازند. اسلام جامعه یی را می خواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه ی علم، همه ی بنیان های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود. اسلام جامعه یی را می خواهد که در آن، افراد و مجموعه ی یک ملت مشعل و پرچم شاخصی باشند برای همه ی ملتها. وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی الْنّاسِ.
... ما باید عدالت و اخلاق را مستقر کنیم و جامعه ی خود را به معنای واقعی اسلامی کنیم. این احتیاج دارد به کار و تلاش وایمان و عمل صالح و مجاهدت در راه خدا. آیا این مجاهدت اثر دارد. آیا به نتیجه می رسد. بله. دلیل. سوم خرداد.دلیل. فتح خرمشهر. دلیل. هشت سال دفاع مقدس.

اگر امروز احکام اسلام در این مملکت اجرا شود، همه ی این گره ها و مشکلات باز و حل خواهد شد

تاریخ: 7/3/1382
اگر امروز احکام اسلام در این مملکت اجرا شود یعنی من و شما این توفیق را پیدا کنیم که احکام اسلامی را اجرا کنیم، همه ی این گره ها و مشکلات باز و حل خواهد شد. ما هرچه عقب مانده ایم، به خاطر این است که در این زمینه ها یا کوتاهی کرده ایم یا نشده است.
... مشروعیت این نظام به تفکر اسلامی و به استواری بر پایه ی اسلام است مشروعیت مجلس و رهبری هم بر همین اساس است. امام یک وقت فرمودند که اگر من هم از اسلام روی برگردانم، مردم من را کنار می گذارند راست هم می گفت. مردم امام را به اسلام شناختند به خاطر فداکاری و عظمت او در راه اسلام دنبالش راه افتادند، که همه ی ما، بنده و شما هم همین طور هستیم. اگر ما از این راه منصرف و منحرف شویم، ما ضرر می کنیم اما این حرکت و جریان راه افتاده و متوقف شدنی نیست. حقیقتا نظام اسلامی به ماها و امثال من و شما وابسته نیست.

مسئولان موظفند همان قدر به امور مادی مردم برسند که به امور معنوی می رسند.

تاریخ: 8/6/1368
اسلام برای دنیا و آخرت مردم برنامه و هدف دارد دشمن و بیگانگان، این گونه وانمود می کنند که اگر یک مجموعه، برای ایجاد رفاه و حل مشکلات مردم کار می کند، لزوما به معنای دور افتادن از معنویات و آرمانهاست! این، غلط است. این، تصور افراد ساده لوح و تغلیط و تسویل افراد مغرض است. اسلام، برای دنیا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد. مسئولان اداره کشور موظفند همان قدر به امور مادی مردم برسند که به امور معنوی می رسند. بیگانگان، این گونه تبلیغ می کنند که اگر مجموعه یی می خواهد مشکلات مردم را حل کند و تولید را زیاد و معادن و صنایع را فعال نماید و کشاورزی را پربار کند و کارخانه ها را با همه ظرفیت به کار وابدارد، پس لابد این کار، به معنای فراموش کردن و یا ضعیف و کم رنگ نمودن آرمانها و معنویات و اهداف انقلاب است. این فکر، فکر دشمن است که می خواهد در ذهن مردم ما آن را القا کند و خیلی مایه تاسف است که انسان مشاهده کند بعضی از افرادی که دوستند، غافلانه و ساده لوحانه، همان حرف دشمن را تکرار می کنند! دنیا و آخرت، رفاه و آرمان، با هم و در کنار هم قابل پیشرفت است. تصور این که جامعه آرمانگرا به حل مشکلات مادی و رفاهی نخواهد رسید، به معنای این است که بگوییم ادیان و مقدسات و معنویات و آرمانها، به فکر دنیا و زندگی مردم نیستند! این، خلاف صریح اسلام و همه ادیان است. مطمئنا حرکت به سمت گشودن گره های مردم و باز کردن راه به سمت یک زندگی مرفه و سالم و خوب، که مردم از فراوانی و ارزانی و دیگر امکانات استفاده کنند، یک وظیفه اسلامی است که بر دوش همه -بخصوص بر دوش شما که مسئولان و مدیران کشور هستید- است. این کار، عملی است و قطعا جزو آرمانهای اسلامی و امام عزیزمان می باشد. جامعه مومن و انقلابی، تعارض دنیای زودگذر و سهل الوصول با آرمانهای ماندگار و صعب الوصول را به نفع این دومین حل خواهد کرد. رسیدن به آرمانها دشوار است، ولی ملت ایران در برنامه ریزیهای جامع و بلند مدت شما، انشاء اللّه آرمانها و معنویات اسلامی خود را به دست خواهد آورد. ما هم عجله نمی کنیم و مسئولان کشور را دچار دستپاچگی نمی کنیم. انشاء اللّه با صبر و حوصله و حواس جمع، در همه بخشها برنامه ریزی بکنید تا بخشهای اقتصادی و فرهنگی و بهداشت و درمان و خدمات و تولید و بخصوص بعضی از بخشهای ویژه -مثل کشاورزی و معدن- تکان حسابی بخورد. دین شما به مردم، حرکت با برنامه ریزی است... البته، مردم حق دارند بعد از گذشت زمان معقولی، از مسئولان هر یک از بخشها سوال کنند که نتیجه کار شما چیست باید خودتان را برای پاسخگویی آماده کنید. باید کار را به گونه یی تنظیم کنید که بتوانید محصول و نتیجه آن را به مردم نشان دهید و دلیل نقایص آن را بازگویید. مردم حسابگر و هوشیارند.