آیه الله سید رضا صدر رحمه الله به‏اهتمام سید باقر خسروشاهی