نویسندگان

 > آیت الله جوادی آملی و علامه محمد تقی جعفری‏

    نام کتاب