پاسخ امام خمینی به تسلیت دانشجویان و مسلمانان خارج از کشور در شهادت آیةالله حاج آقا مصطفی خمینی

تاریخ: 1356/09/24

امید نصرت و پیروزی در سایه تلاش برای حق

بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت عموم دانشجویان محترم خارج کشور و سایر گروه ها و افراد ارزنده ای که در اروپا و امریکا و هندوستان و سایر اقطار جهان وقت و عمر خود را در راه اهداف عالیه اسلامی برای وصول به مدارج کامله انسانیت و نجات بشریت از اسارت به دست اقشاری آدم نما و درندگانی در لباس بشر صرف می کنند.
اینجانب از تمام حضرات آقایان که در این حادثه که جزئی ناچیز از حوادثی است که بر فرزندان اسلام می گذرد اظهار محبت کرده و تسلیت داده اند تشکر می کنم و به همه گروه ها یا افرادی که از وطن عزیز خود به علت نابسامانی ها و اختناق پلیسی هجرت نموده اند، در جوار قبر مولای متقیان علیه الصلوة والسلام دعا می کنم و توفیق هر چه بیشتر همه را در خدمت به اسلام که کفیل نجات بشریت از همه ابعاد عقب ماندگی هاست از خداوند متعال می طلبم.
من به شما و سایر برادران که در داخل کشور زیر چکمه پلیس و در زندان ها و شکنجه گاه ها به سر می برند و با محرومیت ها و مصیبت های جانفرسا دست به گریبان هستند و به خاندان کسانی که در راه حق، زیر شکنجه شاه جان خود را فدا کردند، امید نصرت و پیروزی می دهم به شرط آنکه کوشش ها برای حق باشد و برای نصرت دین حق که با پیوستگی به آن از نصرت خدای تعالی برخوردار خواهید شد و به شرط کوشش در وحدت کلمه و هم پیوستگی در راه حق و برای نجات کشور خود و سایر کشورهای اسلامی تحت فشار اجانب.

جنبش و بیداری عمومی تا خاتمه دادن به ظلم ستمکاران ادامه دارد.

من به این جنبش و بیداری عمومی که در کشورهای اسلامی عموما و در ایران خصوصا پدید آمده و به این تنفر و انزجار عمومی از دستگاه های ظلم و وحشیگری و استعمار و استعمارگران امیدها دارم. این بیداری و تنفر عمومی موقت و زودگذر نیست و تا پایان دادن به دستگاه جباران و خاتمه دادن

صحیفه نور جلد 1 صفحه 253

به ظلم ستمکاران ادامه دارد و به دنبال ظلم بیحد دستگاه های جبار و محرومیت های روزافزون ملت های ستمدیده انفجاری است که قدرت های دست نشانده ای را که برای دربند کشیدن ملت ها و چاپیدن مخازن آنها گماشته شده اند در کام خود فرو می برد و انتقام الهی از ستمکاران گرفته می شود.

کوشش برای رفع اختلافات.

شما و ما در هر کجا که هستیم و با هر وضعی، باید خود را برادر دانسته و با هم، پیوستگی مستمر برقرار بسازیم و با برادران داخل کشور در هر لباس که هستند دست برادری بدهیم و برای رفع اختلافات که به دست اجانب رخ داده و دستگاه جبار و عمال اجانب پیوسته بر آن دامن می زنند کوشش کنیم. باید بدانیم تا اختلاف بین طبقات ملت خصوصا بین روحانیون و دانشجویان با روشنفکرانشان وجود دارد باید از پیروزی مأیوس باشیم.

خطر افراد فرصت طلب.

اکنون که فرصت موقت به دست آمده است باید با هشیاری و دوراندیشی و وحدت کلمه، گروه های صد در صد پایبند به اسلام و علاقه مند به مسلمین از آن استفاده کنند و نگذارند فرصت جویانی که یک قدم و یک قلم برای اسلام و ملت شریف ایران برنداشته اند اکنون از این فرصت استفاده کنند و خود را به صورت وطنخواهی و آزادیخواهی در بین مردم رنجدیده برای رسیدن به وزارت و وکالت داخل کنند یا با نوشتن چند مقاله که در آن نه اسمی از اسلام و نه اسمی از هسته مرکزی فساد است، جای خود را بین ملت باز کنند و اگر خدای نخواسته به مقامی برسند، همان خیانت ها و همان سرسپردگی ها و همان رنج ها و مصیبت ها تکرار شود. این نحو مقالات و اعلامیه ها از بعض عناصر شناخته شده اگر با دست سازمان امنیت برای نگه داشتن شاه که سرچشمه همه بدبختی های کشور و ملت است نباشد، بی شک برای صلاح ملت و حفظ اساس اسلام که حافظ و نگهبان استقلال و تمامیت کشورها و ضامن عدالت اجتماعی و آزادی هاست، نیست. آن روز که طبقات مختلفه مردم مسلمان از روحانی گرفته تا دانشگاهی، از مهندس ها و دکترها گرفته تا بازاری ها و کارگران و دهقانان در زیر چکمه عمال اجانب خرد می شدند، آن روزی که قتل عام 15 خرداد و غارت مدارس دینی و غیر آن به دست عمال اجانب رخ داد، آن روزی که زندان ها از مدافعین اسلام و آزادیخواهان مملو بود، آن روزی که تاریخ پرافتخار اسلام را که مبدأ عدالت و آزادی و رشد فردی و اجتماعی و سیاسی است، به تاریخ ارتجاعی شاهنشاهی و مجوسی گرایی برگرداندند، آن روز که حزب مفتضح رستاخیز را برای سرکوبی ملت و رواج هر چه بیشتر دزدی و ستمکاری اعلام کردند، آن روز که به اسم انقلاب سفید که خونین ترین انقلاب بود بازار برای اربابان خود درست کردند و کشاورزی کشور را به دست فنا سپردند، آن روز که همه فجایع ضد مذهبی و ملی را مرتکب شدند، یک نفر از اینها نفس نکشید و جوانان روحانی و دانشگاهی با پشتیبانی ملت از کشاورز و کارگر تا بازاری جان

صحیفه نور جلد 1 صفحه 254

خود را به کف گرفته از حق دفاع کردند، اکنون که احتمال استفاده است (یا از شاه به پاداش انحراف اذهان از او و توجه دادن جنایات را به دولت، یا از ملت به احتمال تغییر رژیم) قلم ها را به دست گرفته و به طور محدود و ریاکارانه مطالبی نوشته اند. ملت ایران و تمام طبقات روحانی و غیره باید با کمال احتیاط و روشن بینی ابتکار عمل را در دست بگیرند و این چند نفر منفعت طلب را مأیوس کنند.

تا نجات اسلام از دست دودمان پهلوی، مبارزه ادامه دارد.

و باید شاه و دار و دسته اش بدانند که چه در ملاقات با رئیس جمهور امریکا موفق به تجدید نوکری و تثبیت مقام غیرقانونی بشود یا نشود، ملت ایران او را نمی خواهند و دست از مبارزه بر نمی دارند تا انتقام جوانان به خون آغشته خود را بگیرند و اسلام و احکام آن را از دست این دودمان نجات دهند.
از خداوند تعالی اصلاح حال مسلمین و نجات کشورهای اسلامی را از دست اجانب چپ و راست مسالت می نمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
روح الله الموسوی الخمینی