بیانات امام خمینی در دیدار با گروهی از اعضای ستاد جهاد سازندگی شهرستان یزد

تاریخ: 1358/07/18

قصد دموکرات ها خدمت به اجانب و ایجاد فتنه و فساد است

بسم الله الرحمن الرحیم
من اول راجع به این قضیه ناگوار کردستان چند کلمه عرض کنم. قضایای کردستان نه این است که قابل حل نیست و نه این است که دولت یا ملت عجز دارند از اینکه اشرار را سرکوب کنند، لکن برای اینکه ما ملت کرد را از خود می دانیم چنانچه ملت کرد هم ماها را از خود می داند، جدا نیستیم از هم، اگر بخواهیم با یک شدت زیادی رفتار کنیم، خوب، خوف این است که برادران کرد هم خیلی صدمه ببینند و لهذا ما خواهیم که به طور متوسط، نه ملایمت و نه سختگیری به طور سرکوبی عمومی این خائنین را سرکوبی کنیم و انشاء الله می شود این. و این را بدانید که اینها چیزی نیستند، اینها الان یک حال دفاعی به خودشان گرفتند، چریکی بسیار ناقص که می آیند چند نفر را می کشند و فرار می کنند توی جنگل ها و انشاء الله از این جنگل ها هم کلکشان کنده می شود و قوای دولتی و مجاهدین و همه یعنی آنهائی که تتمه قوای دولتی هستند، اینها همه پیشروی می کنند و انشاء الله سرحدات گرفته می شود، بسته شود و راه اینکه به آنها کمک کنند، بسته می شود. و من به ملت کرد این مطلب را تذکر می دهم که در عین حالی که ما تمام افراد را الا آن طبقه بالای خائن را عفو کردیم مع الاسف دیده می شود که بعضی از این افراد بازی خوردند از این دموکرات ها و خیال می کنند که اینها برای آنها یک خدمتی می خواهند بکنند. اینها باید بدانند که آنها جز خرابکاری کاری از آنها نمی آید، ماهیت گروه ها آنطور نیست که اینها بخواهند به ملت کرد خدمت بکنند. اینها روابطشان با اجانب، با صهیونیسم، با آمریکا، با رژیم سابق ثابت است و اینها دارند برای آنها کار می کنند. آنها می خواهند ملت کرد را تا آخر وابسته به خارج و تحت فشار سابق قرار بدهند و اگر بتوانند ایران هم همان کار را بکنند، یعنی تمام ایران را. باید ملت کرد بیدار بشود و اینها را معرفی کند و خودش هم کمک کند به قوای دولتی تا اینها پاکسازی بشوند و نمی خواهیم یک شدتی و یک قدرت فوق العاده ای عمل بشود که خدای نخواسته برادرهای کرد ما هم زیر پا بروند، والا برای ما این معنا که در یک روز و در دو روز حل کنیم این قضایا را، تمام اینها را از بین ببریم، این کاری ندارد، اما این محظور هست که برادرها و خواهرهای آنها اگر جدا بشوند از آنها و آنها را از خودشان جدا بکنند که آنها بروند بیرون شهرها، بروند در جنگل ها آنوقت جنگل ها را ممکن است که ما با یکی دو روز

صحیفه نور جلد 9 صفحه 277

تمام کنیم قضیه را.
در هر صورت باید برادر کردمان برادران کرد ما متوجه باشند، که اینها یک طایفه ای هستند اخلال می خواهند بکنند، نه اینکه می خواهند خدمت بکنند. همین ها هستند که شماها را در فشار قرار دادند و همین ها هستند که جوان های ایران را می کشند و همین ها هستند که خرمن را آتش می زنند و همین ها هستند که کارگرها را از کار باز می دارند و می خواهند اصل چرخ اقتصادی مملکت گردش نکند و قصد اینها خدمت به اجانب است و ایجاد فتنه و فساد است. انشاء الله امیدوارم که به زودی قطع بشود این ریشه ها.

امیدوارم که با قدرت اسلام همه امور اصلاح بشود

و اما جهاد سازندگی، من از همه برادرها و خواهرانی که در این راه مجاهده کردند و می کنند و گاهی من در تلویزیون می بینم که اینها کارها انجام می دهند و بسیار از این جهت من خرسند می شوم که ببینم برادرها و خواهرها نسبت به طوایف ضعیف خدمتگزاری می کنند و این اسباب این می شود که آنها را، قدرتشان را چند برابر کند، وقتی که ببینند شماها می روید در آنجا برایشان کار می کنید آنها هم خودشان تشویق می شوند به اینکه کارهای زیادتر بکنند. و امیدوارم که با همین قدرت که قدرت اسلام است، یعنی آن قوه اسلام از اول همراه بوده است که کارها را تا آنجا رسانده و بعدها هم انشاء الله خواهد رساند. امیدوارم که با این قدرت اسلام همه امور اصلاح بشود و این تحولی که در جوان های ما، در خواهرها و برادرهای ما حاصل شده است که اینطور حس تعاون، حس خدمت به ملت، خدمت به اسلام پیدا شده است، این خیلی امیدوار می کند انسان را به اینکه با این قدرت ایمانی که الان در ملت ما هست و انشاء الله باقی می ماند، همه کارها انجام بگیرد.

انتخاب افراد متعهد و مؤمن برای نمایندگی شوراهای روستائی

امیدوارم که آقایان در هر جا و در هر محلی که هستند راجع به این مسائلی که الان پیش است، قضیه این شوراها، جدیت کنند که مبادا یک افراد فاسدی در این شوراها پیدا شود، برای اینکه این شوراها تمام مقدرات یک شهرستان دست آنهاست و اگر خدای نخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشود ممکن است که شهرستان را، بلکه ایران، بلکه اسلام را به فساد بکشند. باید درست متوجه باشید و اشخاصی که انتخاب می کنید سوابق شان را مطالعه کنید، بدانید خوب هر شهری می داند که افراد معتمد، افراد صحیح کی ها هستند. در یک شهر، ده پانزده افرادی که شناسا باشند از هر تیپی هستند، از هر جمعیتی که هستند شناسائی کامل، در زمان سابق چه جور بودند، در زمان انقلاب چه جور بودند، از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند و سوابق خانوادگی شان چه هست، عقائدشان چه هست و مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهری باید یک اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، جمهوری اسلامی و منحرف نبودن به یکی از این مکتب های فاسد انتخاب

صحیفه نور جلد 9 صفحه 278

کنند تا انشاء الله مقدرات شهر را در دست بگیرند و کارها موافق صلاح شهرستان خودتان انشاء الله اجرا بکنید.
و من از همه شما متشکر هستم و از این حس تعاونتان خیلی حظ می برم و خیلی میل هم من خودم داشتم که بروم یک دفعه در این جهاد سازندگی من هم خدمت بکنم، اما خوب محظور اتم زیاد است و خدمتی هم از من نمی آید دیگر من خدمت همین است که من دعا کنم به شما. انشاء الله خداوند همه شما را حفظ کند، مؤفق باشید، موید باشید.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته