پاسخ امام خمینی به تلگراف تسلیت یاسر عرفات در شهادت آیة الله حاج آقا مصطفی خمینی

تاریخ: 1356/08/13

پاسخ امام خمینی به تلگراف تسلیت یاسر عرفات در شهادت آیة الله حاج آقا مصطفی خمینی

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای یاسر عرفات
رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادی بخش فلسطین.
مرقوم شریف که حاکی از عواطف جناب عالی بود موجب تشکر گردید، این مصیبت ها در مقابل مصائبی که بر امت اسلام و مسلمین وارد شده و می شود ناچیز است.
اسلام عزیز قرن هاست با نفوذ اجانب مواجه با انحراف و کج فهمی ها است. اسلام را که یکتا مکتب الهی مبارز است، با تبلیغات سوء عمال اجانب به شکلی دیگر جلوه داده اند، قرآن کریم را که دستور الهی در قتال با مشرکین و مترفین و تنها کتاب آسمانی محرک بر ضد استعمار و ظلم است، به گونه ای دیگر وانمود کرده اند، احکام نورانی و نجاتبخش اسلام عزیز یکی پس از دیگری پایمال اغراض استعمار به وسیله عمال خبیث آنان می شود.
اسلام بزرگ سد مقابل اجانب به دست خودفروختگانی بی مایه شکسته می شود تا راه برای چپاول و غارتگری اجانب باز شود. سهل انگاری برای ممالک اسلامی و تشتت و تفرقه آنان موجب سلطه روزافزون مستعمرین بر مقدسات و مقدرات مسلمین شده است. ما در طول پنجاه سال سلطنت غیرقانونی دودمان سیاهروی پهلوی که مستقیما و به حسب اعترافات شاه فعلی مامور اجانب بوده اند، مبتلا به مصائبی بوده ایم که (تصغر عنده المصائب) . ما در زمان شاه سابق شاهد کشتارها، چپاول ها، اختناق های طاقت فرسا بودیم. ما شاهد قتل عام مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر ثامن الائمه علیهم السلام بودیم. ما شاهد اسارت علمای بزرگ خراسان و آذربایجان و قتل بعض آنها بودیم. ما شاهد چیزهائی بودیم که تفصیل آن در تاریخ آتیه ثبت خواهد شد.
ما در زمان شاه فعلی شاهد فجایعی بودیم که روی چنگیز را سفید کرد. شاهد قتل عام فجیع غیرانسانی پانزدهم خرداد (دوازدهم محرم) بودیم که عدد کشتگان آن به قراری که می گویند بر 15 هزار نفر بالغ و تعداد زخمی ها را خدا می داند. ما شاهد هجوم به مدارس دینیه و دانشگاه ها بودیم که در آنها قتل ها و غارت های فراوان و اهانت به قرآن کریم و کتب مقدس اسلامی و هتک و ضرب طلاب علوم دینی و آتش زدن کتاب های آنها و در دانشگاه ضرب و جرح جوانان و دختران بودیم. ما شاهد زندان های مملو از علماء و دانشمندان و آزادی خواهانی که در آنها شکنجه های قرون وسطائی امری

صحیفه نور جلد 1 صفحه 248

عادی بوده و هست بودیم.
ما شاهد بودیم که در زمانی که مسلمین با کفار اسرائیل در حال جنگ بودند، دولت ایران به امر شاه دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و علماء مخالفت کردند. ما شاهد کمک های این مرد سیاه دل به اسرائیل بودیم و در حالی که مسلمین را آواره می کردند و به خاک و خون می کشیدند، نفت و اسلحه و کمک های دیگری که بودجه آن از خون و دسترنج ملت ایران تهیه می شد در اختیار آنها می گذاشت. ما شاهد به اصطلاح (اصلاحات ارضی) بودیم که زراعت ایران را به باد داد و بازار برای امریکا درست کرد و ایران را تا لب پرتگاه کشاند. ما شاهد این همه مصیبت ها و انحراف ها و خیانت ها بوده و هستیم که مصیبت شخصی را باید فراموش کنیم.
و من چون مسائل لبنان را با اهمیت و متعهدانه تعقیب می کنم خوف آن دارم که همانطور که ایران را به شکل مستعمره برای امریکا درآورده است با حیله های عمال خبیث سفارت در لبنان نیز چون ایران عمل شود و اسرائیل با خیال راحت نقشه هایش را در منطقه پیاده کند. شما باید با کمال هشیاری اعمال سفارت ایران را تحت نظر بگیرید و از نیرنگ های آن جلوگیری کنید.
من آنچه گفتنی است چه در ایران و چه در حال تبعید گفته ام و هر چه بگویم جزئی از مصیبت امت است ولی ناچارم برای چندمین بار تکرار کنم که تاسف شدید من در عدم وحدت کلیه سران دول اسلامی است بخصوص دول عرب است تا زمزمه وحدت و اتفاق می شود عمال استعمار با نیرنگ های خاص خودشان موجبات اختلاف و تفرقه ایجاد می کنند.
هفتصد میلیون یا بیشتر مسلم و صد میلیون یا بیشتر عرب نتوانسته اند استقلال حقیقی بدست بیاورند و نتوانسته اند از چنگ استعمار رهائی یابند و نتوانسته اند مشتی یهود اسرائیل غاصب را که سرزمین مردم و تاریخ و میراث ما را به خطر تهدید می کنند از منازل خودشان و سرزمین های خودشان بیرون کنند. اینها و بسیاری مطالب دیگر است که در طول قریب به 15 سال گفته ام و نوشته ام.
وظیفه اسلامی و ملی شماست که اضافه بر وظایف انقلابیتان در راه آزاد کردن سرزمین فلسطین، در راه وحدت دول عرب و اتفاق کلمه آنها جدیت و فداکاری کنید. ما فداکاری و جهاد مقدس شما را فراموش نمی کنیم و از خداوند تعالی توفیق و نصرت شما را در راه عظمت اسلام و مسلمین خواهانیم و قطع ایادی استعمار و اشرار را امیدواریم و آرزوی ما آنست که سرزمین فلسطین و مسجداقصی از صهیونیسم تطهیر شود و مردم فلسطین به سرزمین خویش باز گردند.
والسلام علی من اتبع الهدی
روح الله الموسوی الخمینی