تلگرام امام خمینی به آقای یاسر عرفات

تاریخ: 1356/06/02

تلگرام امام خمینی به آقای یاسر عرفات

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای یاسر عرفات رئیس کمیته اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین
از سلامت جناب حجت الاسلام آقای سید موسی صدر رئیس مجلس شیعیان لبنان هیچگونه اطلاعی ندارم و موجب نگرانی اینجانب است. از جنابعالی تقاضا دارم که هر چه زودتر از مکان ایشان اطلاع پیدا کرده و اینجانب را از سلامت ایشان آگاه گردانید.
توفیق جنابعالی را در اهداف اسلامی خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی