بیانات امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم در مدرسه فیضه

تاریخ: 1358/06/23

ما احترام به هر کس بگذاریم برای خدا باید باشد

بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
ما برادری را از دست دادیم و ملت ما پدری را و اسلام مجاهدی را، همه در سوگ هستیم و متاثر از این مصیبت بزرگ...، خداوند او را غریق رحمت و شما را بردبار و صبور بفرماید. آقای طالقانی پس از سال های طولانی خدمت و رنج و نگرانی و مجاهدت از بین ما رفت و با اجداد طاهرینش انشاء الله محشور شد. ما باید از وقایعی که رخ می دهد عبرت هایی بگیریم و تعلیم هایی و تنبه به بعضی مسائل پیدا کنیم. آقای طالقانی چرا در مرگ او این انقلاب و این انفجار در مملکت ما و در سایر ممالک حاصل شد؟ مگر چه بود که این انفجار حاصل شد؟ ما اوصاف او را و ابعاد او را تحلیل می کنیم و بعد خود ملت را میزان قرار می دهیم. ما در تحلیلات نباید توی یک اتاق سربسته بنشینیم و فکر کنیم و قلم به دست بگیریم و به خیال خودمان تحلیل کنیم، ما باید مطالعه در حال ملت بکنیم ببینیم ملت چرا به آقای طالقانی این احترام را گذاشت؟ چه بود در او و انگیزه ملت چه بود؟ آقای طالقانی ابعاد مختلفه ای را داشت، اولاد پیغمبر بود، عالم بود، خدمتگزار بود، متفکر بود، مفسر قرآن بود، انسان متعهد بود، مخالف با رژیم بود، مخالف با چپ و راست بود، کدام یک از این ابعادی که آقای طالقانی داشت اینطور مردم را برانگیخت و اینطور در سوگ نشاند همه طبقات را، هر یک از این اوصاف به تنهایی در خیلی هست و همچو مطلبی رخ نمی دهد، آنچه که ما از حال ملت و فریاد ملت می توانیم بفهمیم دو سه مطلب مهم است که آن مطالب موجب این انفجار ملت ما و این تاثرات فوق العاده ملت ما شد: یکی این روح مقاومت و مخالفت با دستگاه ظلم، از اول جوانی تا وقتی که به دار بقا به اجداد طاهرینش ملحق شد، انگیزه او مخالفت با جباران و ستمکاران و چپاولگران بود، هیچ وقت از پای ننشست و دنبال همین معنا، حبس های متعدد، هر گاهی از حبس به حبس دیگر منتقل می شد. ملتی که با یک رژیم مخالف است، ملتی که از دست رژیم طاغوتی رنج کشیده است، ملتی که همه بدبختی خودش را از این رژیم طاغوتی و از ارباب های او می داند اگر ببیند یک کسی با این رژیم با تمام قوایی که دارد چه در حال جوانی و قوه جوانی و چه در حال پیری و ضعف پیری مقاومت کرده، مخالفت کرده است، رنج برده است در این مخالفت و مقاومت، حبس رفته است، تبعید رفته است، اهانت شده است،

صحیفه نور جلد 9 صفحه 117

شاید شکنجه شده است، یک ملتی که ببیند یک کسی با دشمن او، با کسی که تمام حیثیت ملی و دینی او را از بین برده است اینطور مخالفت می کند، این ملت از او قدردانی می کند یعنی این قدردانی از خدمتگزار خودش است. طالقانی خدمتگزار ملت بود و ملت از خدمتگزار خودش قدردانی می کند لکن این تمام انگیزه نبود، این مقاومت در بعضی از اشخاص دیگر هم بود و هست لکن برای آنها مردم متاثر و متاسف، اما این انفجار حاصل نشد. مقاومت و مخالفت با دستگاه جبار را ضم به این بکنید که این روحانی است و این کار را می کند. یک روحانی، یک شخصی که به واسطه روحانیتش در بین مردم محبوبیت دارد، وقتی خدمتگزاری او را هم که مشاهده کنند این انفجار حاصل می شود. شما آنوقت که ایشان را دفن می کردند، در تلویزیون دیدید، شعارهای مردم را می شنیدید، شعار چه بود؟ انگیزه مردم از شعارشان پیدا می شود. توی اتاق های در بسته نویسنده ها ننشینند برای خودشان وجه درست کنند، انگیزه درست کنند.
انگیزه های علمی و توهمی غیر از انگیزه های واقعی محسوس است. چه می گفتند مردم؟ چه شعار می دادند؟ (ای نایب پیغمبر ما جای تو خالی) . این نفس مردم بود، به عنوان نایب پیغمبر این را می شناختند لکن نایب پیغمبر، هم در جهات معنوی و هم در مقاومت، در مخالفت با دستگاه ظلم. نیابت، هم در مقابله با ظلم، مخالفت با جباران، مقاومت در مقابل ستمکاران و هم در روحیات، معنویات، اما انگیزه، (ای نایب پیغمبر ما) بود. شما دیدید که آن بیل و کلنگی که قبر ایشان را کنده بودند و با او خاک را بیرون آورده بودند و مردم با آن بیل و کلنگ چه می کردند، عشق بازی می کردند، می بوسیدند، حمله می کردند، بعضی به بعض و این بیل و کلنگ را می بوسیدند، چرا می بوسیدند؟ بیل و کلنگ که بوسیدنی نیست، برای اینکه آقای طالقانی یک مرد دموکراتی بود بیل و کلنگش را می بوسیدند؟! به همان انگیزه ای که ضریح ائمه اطهار و بزرگان ما را می بوسند همان انگیزه مردم را وادار کرد که بیل و کلنگش را ببوسند، برای روشنفکریش نبود، برای این بود که این را نایب پیغمبر خودشان می دانستند. این حضرت معصومه را دختر امام خودشان می دانند که آستانش را می بوسند، آستانه هم یک خرده طلاست، یک خرده آهن است، این آهن و طلا را چرا می بوسند؟ خیلی آهن و طلا توی دنیا هست، خوب لیره هم دستشان می آید، هیچ وقت می بوسند؟ این انگیزه علاقه مردم به مبادی است. چرا حجرالاسود را می بوسید و لمس می کنید و به او تبرک می جوئید؟ چرا دور یک خانه سنگی و گلی میلیون ها مردم هر سال می روند و طواف می کنند؟ چرا؟ انگیزه، انگیزه الهی است. هر چه مربوط به دستگاه خدا باشد احترام دارد. شما این پوستی که با او جلد کلام الله را درست کرده اند می بوسید و به چشم می گذارید، خوب پوست است، چرا؟ برای اینکه در جوف این کلام خداست. همه چیز برای خداست. ما احترام هم به هرکس بگذاریم برای خدا باید باشد. ملت ما این بیل و کلنگی را که چند روز پیش از این می بوسیدند، به انگیزه این بود که نایب پیغمبر ماست، خودشان هم فریاد می زدند که (ای نایب پیغمبر ما جای تو خالی) چرا این قدرت را می خواهید از دست بدهید؟ چرا اینقدر کم سلیقه و بد سلیقه هستید؟ چرا این جوان هایی که می خواهند یک خدمتی به مملکتشان و خودشان بکنند از

صحیفه نور جلد 9 صفحه 118

یک همچو قدرتی استفاده نمی کنند؟ نمی بینند این قدرت را. نمی بینند که یک پیرمرد هفتاد و چند ساله ای که هیچ قدرت بر اینکه یک فعالیت سیاسی داشته باشد به آن معنا ندارد، ضعف پیری او را گرفته است، نقاهت دارد، وقتی از دست مردم می رود یک همچو انقلابی در ایران و در سایر کشورها و مورد تحیر غرب و شرق می شود؟! این قدرت را چرا می خواهید از دست بدهید؟ چرا هی می شکنید این قدرت را؟ چرا هر چیزی که می شود از دوش اسلام بر می دارید، می خواهید رویش یک عنوان غربی بگذارید؟
ای ملت! ای روشنفکران! ای متفکران! از این قدرت استفاده کنید. این قدرت بود که طاغوت را تا جهنم راند، شماها که نمی توانستید. چرا هر روز این مظاهر الهیت و قدرت خدائی را می بینید و بیدار نمی شوید؟ این مرض چه مرضی است که بعضی از این روشنفکران ما دارند؟ همه آنها را نمی گویم، بعضی شان، بعضی شان، این چه مرضی است که اینها دارند که وقتی یک ملت در سرتاسر ایران به سر و سینه اش می کوبد و به عنوان نایب پیغمبر، یک کسی را یاد می کند، وقتی می خواهند بنویسند می گویند که آقای طالقانی یک مرد روشنفکری بود از این جهت مردم، تو هم روشنفکر هستی، چطور مردم برایت فاتحه نمی خوانند؟ این قدرت را از دست ندهید آقا. کسانی که علاقه به کشورشان دارند، علاقه به ملتشان دارند، می خواهند مقابله کنند با دشمن خودشان، می خواهند نگذارند باز یک رژیم چپاولگر بیاید، اگر عقل دارند از این قدرت استفاده کنند، بیایند متصل بشوند به این دریای مواج، من نصیحتشان می کنم. فردا دانشگاه ها باز می شود و باز یک دسته ای که خودشان را روشنفکر می دانند و خودشان را برای اسلام و برای ملت چه می دانند و خدمتگزار می دانند، باز می ریزند و نمی گذارند که انگیزه های ملت به آنطوری که هست شکوفا بشود. دوست های ما هم متوجه نیستند، آنها هم (سعدی از دست دوستان فریاد) دوستانمان هم ملتفت نیستند که نباید این قدرت را از دست بدهند. این یک قدرت الهی است (یدالله مع الجماعه) . می توانید انکار کنید این را که آقای طالقانی فوت شده است؟ می توانید انکار کنید که در دنبال فوتش یک انفجار حاصل شده است؟ می توانید انکار کنید که این انفجار از خود متن ملت پیدا شده است بدون اینکه من و تو او را تبلیغ کنیم؟ می توانید انکار کنید که متن ملت فریاد می زند که (ای نایب پیغمبر ما جای تو خالی) ؟ کجا چنین انکار می کنید؟ قدرت ملت را می توانید انکار بکنید؟ این قدرت ملت است، متصل بشوید به این قدرت. ای قطره ها به دریا متصل بشوید تا محفوظ باشید والا مستهلک و از بین می روید. ای افکار کوتاه بیدار بشوید، خودتان را متصل کنید به این دریا، دریای الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم.

این دژ بزرگ اسلام و روحانیت، هر دوی آن مورد نفرت اجانب است

از این غرب زدگی ها بیرون بیائید، آقا شما پنجاه و چند سال است این غربزدگی ها همه مصیبت ها را به شما وارد کرده، به خود بیائید، یک قدری به اسلام فکر کنید، نشکنید این سد بزرگی که قدرت های بزرگ را شکست، نمی توانید هم بشکنید (عرض خودمی بری و چه می کنی) نمی توانید

صحیفه نور جلد 9 صفحه 119

بشکنید، هر چه هم بخواهید نمی شود آقا، ملت علاقه به خدا دارد، با آنهایی که خدا را انکار دارند ملت ما معارض است، ملت علاقه به روحانیت دارد، نایب امام می داند اینها را، نایب پیغمبر می داند اینها را. برای طالقانی ای نایب پیغمبر ما، علت علت را خودش نقل می کند، اینکه من تو سرم می زنم برای این است که نایب پیغمبر رفته است، نه برای این است که یک دموکرات رفته است، نه برای این است که یک روشفنکر رفته است، برای اینکه نایب پیغمبر رفته. شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشینید تو خانه هایتان و پیش خودتان انگیزه فکری و هر چه هم می توانید بر خلاف آن چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید، بنویسند. این هم فایده ای ندارد لکن چرا متصل نمی شوید به این ملت، چرا آنی که هست نمی گوئید. هی آخوند مرتجع، آخوند مرتجع، همین است که تزریق به شما کرده اند، دشمنان اسلام تزریق به شما کرده اند آخوند مرتجع تا شما را از آخوند جدا می کنند. همین قلم هایی که آخوند را مرتجع می دانند و می نویسند یا ادراک ندارد و مطالعه در حال آخوند نکرده است و یا غرض دارد و قلم او اجیر است، اجرت می گیرد و می نویسد. این عراق را آخوند نجات داد از انگلستان، از توی حلقوم انگلستان آخوند بیرون آورد، آمیرزا محمد تقی شیرازی سلام الله علیه از توی حلقوم انگلستان بیرون کشید، آخوند مرتجع است یا تو؟ آن نصف سطر میرزای شیرازی رضوان الله علیه مملکت ما را از تو حلقوم خارجی ها بیرون کشید (الیوم استعمال دخانیات حرام است، معارضه باامام زمان است) این یک کلمه یک ملت را وادار کرد که مخالفت کنند. چرا این قدرت را می شکنید؟ آخر آدم باشید. این آخوند بود که در عراق به جبهه رفت و به جنگ رفت و اسیر شد. همین مرحوم آقای خوانساری رضوان الله علیه، مرحوم آقای آسید محمد تقی خوانساری یکی از اشخاصی است که در جبهه رفت و جنگ کرد و اسیر شد، مدت ها هم اسیر بود. این قدرت را نشکنید، صلاح نیست، صلاح ملت نیست، صلاح کشور نیست که یک قدرتی که در مقابل قدرت بزرگ مشتش را گره می کند و آنها را از صحنه بیرون می کند حالا اجر او را تحویلش بدهید و یک همچو قدرتی را بشکنید. این دژ بزرگ اسلام و این دژ بزرگ روحانیت، هر دوی آن مورد نفرت اجانب است، هم اسلام را باآن دشمن هستند برای اینکه از اسلام بدی دیده اند، اسلام نمی گذارد که اینها مخازن ما را از بین ببرند و هم روحانیت را معارض خودشان می دانند و این را می خواهند بشکنند. رضاخان که آمد تمام نظرش به این بود که این قدرت آخوند را بشکند، تمام نظرش این بود لکن مامور بود لکن مامور معذور نه، ماموری بود که معذور هم نبود. تمام قوایش را صرف این کرد که این لباس را از تن اینها بیرون بیاورد. ما در آن مدرسه دارالشفا، من حجره آنجا داشتم، در آن بحبوحه فشار به ملت، فشار به روحانیت، در آنجا ما یک حجره ای داشتیم، رفقای ما در مواقعی که از کارهاشان فارغ می شدند آنجا می آمدند مجتمع می شدند، یک روز یک نفر کارآگاه آمد در حجره و بعد آمد توی حجره نشست گفت که بنابراین است که در تمام ایران شش نفر معمم باشد خوب بنایی بود که از این عمامه ها اینها می ترسیدند، چرا؟ برای اینکه این عمامه توی مردم به عنوان نایب پیغمبر ما جای تو خالی است بودند، مردم از اینها حرف می شنیدند، از این مسجدها می ترسیدند. اخیرا برای هر مسجد یک سرهنگ یک سرهنگ باز نشسته گذاشته بودند

صحیفه نور جلد 9 صفحه 120

مامور مسجد، برای اینکه از این مساجد می ترسیدند. آنها کوشش کردند که این لباس را از تن روحانیت بیرون بیاورند و روحانیت را خلع کنند از آن پستی که دارند و بحمدالله نتوانسته اند. حالا نوبت شما شده، حالا نوبت این شده است که شما هی هر کدامتان یک نقی بزنید به روحانیت، یک روحانیتی که این همه خدمت به ملت کرده و نجات داده چندین مرتبه از مهلکه این ملت را. حالا آقایان آمده اند با قلم هایشان و با قدم هایشان و با کلماتشان از این روحانیت انتقاد می کنند. من نمی خواهم بگویم سرتاسر هر که عمامه دارد کذاست، نایب الامام است، نیست همچو حرفی، نیست، لکن آنها که می شکنند، بدها را نمی شکنند، اینها با خوب ها بدند با بدها خوبند. بدهایی که هم پست آنها هستند و هم رای آنها هستند و در خدمت دستگاه هستند و بودند، با اینها بدی ندارند، اینها با آنهایی که خوبند، بدند، اینها با طالقانی بدند. من می گویم که این قدرت را همچو یک کاسه نکنید و بشکنید آن را، این یک قدرت الهی است که از آن استفاده کنید.

هم روحانی باید با دانشگاهی دوست و برادر باشد و هم دانشگاهی با روحانی

من به آقایان روحانیین هم کراراً گفته ام، حالا هم عرض می کنم که اولاً مسؤولیت شما زیاد است، مسؤولیت بزرگی به عهده شماست. این ملت که همه دارند می گویند نایب الامام و نایب پیغمبر، اگر خدای نخواسته از شما یک انحرافی ببینند، این روحانیت را می شکنند. روحانیت اگر شکسته بشود، اسلام شکسته شده است. روحانیت اسلام را نگه داشت. اگر این شکسته بشود، اسلام شکسته می شود، اگر در این مقطع زمان به دست ما شکسته بشود، ما خیانت به اسلام و قرآن کردیم. خودتان رابپائید متوجه باشید، اعمالتان را با اسلام تطبیق بدهید، اگر کسانی در بین شما خدای نخواسته انحراف دارند، از صف خودتان خارج کنید و نصیحت دیگر، که به آنها می کنم و کرده ام اینکه این قدرت دانشگاهی و طبقه جوان را حفظ کنید، در مقابل او نایستید، همه اهل یک ملتید، همه اهل یک کشور و خانه هستید، این خانه خودتان را هر دوتان حفظ کنید مقدرات مملکت شما بعد از چندی به عهده این دانشگاه هاست، اینها وزیر و نمی دانم چه خواهند شد، اینها را حفظشان کنید. همانطوری که به آنها عرض می کنم که این قدرت را از دست ندهند به شما عرض می کنم که این قدرت را از دست ندهید، برادر باشید، با هم باشید. به دانشگاهی ها عرض می کنم که اینقدر گروه گروه نشوید، شما دشمن دارید، در مقابل دشمن باید مجهز بشوید، مجهز شدن به این است که با هم یک گروه با وحدت کلمه، اگر شما یک گروه بشوید، جوان های معتقد مسلم ما که بحمدالله اکثر دانشگاه را در قبضه دارند اگر اینها هی گروه گروه نشوند و با هم مجتمع بشوند، چهار تا آدمی که معوج و منحرف است، یا به اینها ملحق می شود که انشاء الله ملحق بشود و یا گورش را گم می کند و می رود. شما منتظر این نشوید که دولت بیاید جلو بگیرد یا ملت بیاید جلو بگیرد، خودتان با اجتماع خودتان بدون اینکه دعوایی راه بیندازید، بدون اینکه درگیری در کار باشد، با اجتماع خودتان، با وحدت کلمه خودتان جلوی این توطئه ها را بگیرید. فردا دانشگاه باز می شود، جلو بگیرید از این توطئه ها. توطئه گرها دشمن شما هستند، دشمن

صحیفه نور جلد 9 صفحه 121

ملت شما هستند. هم روحانی باید با دانشگاهی دوست و برادر باشد و هم دانشگاهی با روحانی، تا این دو قدرت، دو قدرت مفکره، متفکر بتوانند مملکت خودشان را حفظ کنند. (وقت گذشت) خداوند انشاء الله شما را هدایت کند و ما را. خداوند خدمتگزاران به ملت را رحمت کند. و مرحوم آقای طالقانی را به رحمت خودش غریق کند و همه ما را سعادت و سلامت و مملکت ما را استقلال و آزادی بدهد.
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته