بیانات امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم

تاریخ: 1358/06/22

دعوت اسلامی به آنجا رسید که تمام اقشار ملت لبیک گفتند

بسم الله الرحمن الرحیم
ما به پیروی از انبیا عظام سلام الله علیهم از صفر شروع کردیم، انبیا علیه السلام برای دعوت و قیام بر ضد طاغوت از صفر شروع می کردند و دعوت های بزرگ آنها از واحد واحد شروع می شد تا گروه گروه جمع می شدند. آن روزی که ما دعوت بر ضد طاغوت را شروع کردیم، صفر بودیم، گروه های مسلمین و اقشار ملت ما در اختناق عظیم بودند و جرات نفس کشیدن نداشتند. ما از صفر شروع کردیم و به دعوت اسلامی مردم را خواندیم و این قطره واحد قطره ها شد و قطره ها سیل و سیل دریا. این دریای بزرگ با قدرت ایمان در مقابل تمام قدرت هائی که بر ضد اسلام و بر ضد انقلاب بودند در هم شکست. دعوت اسلامی ما به آنجا رسید که تمام اقشار ملت لبیک گفتند، از دانشگاهی، بازاری، دهقان، کارگر، نظامی، ارتشی به ما پیوستند چون دعوت، دعوت الهی بود، دعوت برای خدا بود، قیام قیام اسلامی بود، مردم به اسلام علاقه داشتند و دارند، به آنجا رسید که الان در همین محضر گروه های مختلف از بلاد مختلف برادر وار با هم مجتمع و همه پشتیبانی خودشان را از نهضت اسلامی و از جمهوری اسلامی ملت ما در تمام اقشاری که دارد، از مرکز تا آخرین نقطه مرزها یکدل و یک جهت از پیروزی اسلام خوشحال و پشتیبانی خودشان را اعلام می کنند و ما با پشتیبانی ملت بزرگ اسلام به پیش می رویم و دست جنایتکاران را قطع کردیم و ریشه های گندیده آنها را قطع خواهیم کرد. این قدرت اسلام است، این قدرت ایمان ملت است، این بیداری ملت است که در سایه قرآن کریم و تعلیمات اسلام بپا خاسته است. مستضعفین بپا خاسته اند و مقابل مستکبرین ایستاده اند، چنانکه در طول تاریخ انبیاء با مستضعفین بپا خاستند و با مستکبرین مبارزه کردند و آنها را شکست دادند. ملت مستضعف ما به تبعیت از تعلیمات اسلام و قرآن کریم، دعوت اسلامی را لبیک گفت و هر چه رنج و زحمت دید مصمم تر شد و هر چه شهید داد مصمم تر شد.

شهادت عزت و حیات ابدی است

امروز که برای تسلیت در مرگ یکی از عزیزان ما و در ترور یک نفر دانشمند اینجا مجتمع شده اید، آگاهانه، مصممانه اراده دارید که بر ضد طاغوت و استعمار و استکبار مبارزه را ادامه بدهید.

صحیفه نور جلد 9 صفحه 102


برادران من! خواهران من! عزیزان من! مصمم باشید، از ترور نترسید، از شهادت نترسید و نمی ترسید. شهادت عزت ابدی است، حیات ابدی است. آنها از شهادت بترسند و از مردن بترسند که مردن را تمام می دانند و انسان را فانی، ما که انسان را باقی می دانیم و حیات جاودانه را بهتر از این حیات مادی می دانیم، برای چه بترسیم. من از همه طوایف مختلفی که در اینجا از عشایر، از نظامیان، از بانوان، از فرهنگیان که در اینجا مجتمع هستند، از تمام آنها تشکر می کنم و سلامت و سعادت همه را از خدای تبارک و تعالی خواستارم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته