بیانات امام خمینی در جمع بانوان دانش پژوه مرکز آموزشی دارالزهراء همایونشهر

تاریخ: 1358/06/22

موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه ای دخالت زیاد دارد

بسم الله الرحمن الرحیم
من چند تا کلمه باید بگویم. اول از شما خانم های محترم معذرت می خواهم که در یک جائی که گرم است و شما در زحمت هستید، الان ما با شما مواجه هستیم. رشد فکری هر جامعه ای اقتضا می کند که انسان در هر مرحله ای که واقع است همان مرحله را توجه به آن داشته باشد و افراد هم و گروه ها هم در هر حالی که هستند و هر گروهی که هستند، همان وضعی که در آن گروه هست به آن توجه داشته باشند. فکر کردن به آن چیزی که در گذشته است و گذشته است و آن چیزی که بعدها خواهد آمد، از جهتی خوب است و از جهتی انسان را از این مقصدی که دارد باز می دارد. ما اگر الان همه توجهمان را منصرف کنیم به اینکه ما چه کردیم و چه کردیم پیروز شدیم و همه توجهمان را به آتیه دور منعطف کنیم، از آن چیزی که الان وقتش است، اذهان مان منصرف می شود، چنانکه گروه های مختلفی که هستند و هر گروهی برای یک کاری هستند، اگر چنانچه توجه کنند به کارهای گروه های دیگر، از کاری که خودشان دارند، منحرف می شوند. ما الان چیزی که بالفعل محل حاجتمان است این را باید به آن توجه کنیم، نه به آتیه خیلی فکر کنیم و نه به گذشته، گذشته الحمدلله تا حالا خوب گذشته است و امیدوارم که آتیه هم انشاء الله خوب بشود لکن شرط اینکه آتیه خوب بشود این است که حال خوب بشود یعنی هر قدمی که بر می داریم همان قدم را ببینیم چطور باید برداریم و کجا باید بگذاریم. الان ما مبتلا به قانون اساسی هستیم و خبرگان این قانون اساسی، آنهائی که باید این قانون اساسی را تصویب کنند، هر کس هر نظری در قانون اساسی دارد، الان باید این نظر را بدهد و ننشیند تا اینکه دیگران نظر بدهند برای او هم شما بانوان محترم و هم سایر طبقات، چه از طبقات روحانی باشند یا از طبقات دیگر، نباید مهلت بدهند به دیگران که آنها نظر بدهند و ما بنشینیم صبر بکنیم ببینیم چه خواهد شد. تکلیف فعلی ما این است که نظرهایی که داریم در قانون اساسی آنها را بنویسیم و به آن محلی که باید داد که مجلس سناست بدهیم و در مطبوعات هم اگر خواستیم، بنویسیم و آن چیزی که مهم تر از این است، این است که آن اشخاصی که می خواهیم برای نظر کردن به قانون اساسی و تشخیص دادن اینکه این قانون موافق با اسلام است، موافق با صلاح ملت است، آن اشخاص را باید در نظر بگیریم و انتخاب کنیم که مبادا یک وقت اشخاصی که بر خلاف مسیر این نهضت هستند، اعتقاد به این نهضت

صحیفه نور جلد 9 صفحه 100

ندارند، توجه به اسلام و مصالحی که در اسلام است ندارند، یک وقت انتخاب نشوند و اینها نروند سراغ اینکه قانون اساسی را برای ما تنظیم کنند. پس الان ما این قدم را نباید فکر کنیم که ما آن هستیم که چه کردیم و نباید فکر کنیم که بعدها چه خواهیم کرد، باید فکر کنیم که حالا باید چه بکنیم. رشد فکری هر قومی این است که بشناسند مقام را و بفهمند چه وقت باید چه کرد. بسیاری از انحرافات که برای انسان پیدا می شود این است که موقع شناس نباشد و یک مطالبی که حالا باید طرح بشود آن را طرح نکند، یک مطالبی که حالا وقتش نیست، طرح بکند، شما الان باید همه تان و تمام ملت از زن و مرد، از کوچک و بزرگ، از روحانی تا دانشگاهی همه باید در فکر حال باشید که این قدمی که الان می خواهید بردارید، صحیح بردارید و قدم های بعد در موقع خودش. الان ما نباید به فکر این باشیم که ما مثلاً مدارس مان چطور است، کشاورزی مان چطور است، ما کارخانه های مان چطور است، اینها الان وقتش نیست، الان همه افکار باید متوجه به این باشد که قانون اساسی مان چه جوری است، نظر بدهیم و باز تمام افکارمان متوجه به این باشد. که چه اشخاصی را ما برای تنظیم قانون اساسی و تصویب قانون اساسی باید تعیین بکنیم. این قدم الان قدم فعلی محل حاجت است و حرف های دیگر و کارهای دیگر و همه اینها بی موقع است موقع شناسی یکی از اموری است که در رشد هر جامعه ای دخالت زیاد دارد.

همیشه بانوان در نهضت پیشقدم بودند

و من امیدوارم که شما بانوان که همیشه در این نهضت پیشقدم بودید و هدایت کردید تقریباً شما بانوان دیگران را و دیگران نظر به اینکه شماها پیشقدم شدید، بیشتر قوت پیدا کردند، انشاء الله موفق باشید، سلامت باشید، سعادتمند باشید و همین طور که تا حالا با وحدت کلمه و قدرت و قوه ایمان تا اینجا رسیدید از اینجا به بعد هم قدم به قدم که احتیاج دارد اسلام به وجود همه، همه ملت قدم به قدم پیش برویم تا انشاء الله تمام مطالب موافق اسلام عمل بشود. سلام بر همه تان باد.