بیانات امام خمینی در جمع گروهیب از اعضای جهاد سازندگی قزوین، اعضای حزب جمهوری اسلامی و اعضای صندوق ذخیره ولی عصر

تاریخ: 1358/06/21

بیانات امام خمینی در جمع گروهیب از اعضای جهاد سازندگی قزوین، اعضای حزب جمهوری اسلامی و اعضای صندوق ذخیره ولی عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
نهضت برای اسلام است و شهادت هم برای اسلام و آنچه که برای اسلام است شرف است و عزت است و من امیدوارم که شهدای ما به شهدای کربلا ملحق بشوند و بازماندگان آنها، خداوند به آنها صبر عنایت کند و به شما برادرها و همه ما قدرت مقاومت. در مقابل مشکلات باید مقاومت به خرج داد. اگر بنا باشد که ما در مشکلات عقب نشینی و سستی کنیم، نهضت ما نمی تواند پیش برود لکن در مقابل مشکلات باید مردانه قیام و مردانه مقاومت کرد. شماها، زن و مردتان، شجاعانه قیام کردید و دست اجانب را کوتاه کردید و دست چپاولگرها را از خزائن مملکت تان کوتاه کردید و شجاعانه باید به پیش بروید و مقاومت کنید. همانطوری که ایمان، ایمان به خدا در قلب ها بود و شما را آن ایمان به خدا هدایت کرد و حس مقاومت به شما داد و خداوند ایجاد رعب در آنها کرد و با قدرت شیطانی که داشتند، شکست خوردند . این ایمان را حفظ کنید تا این نهضت جلو برود. توجه به خدا داشته باشید، ایمان به خدا. همانطوری که در صدر اسلام یک جمعیت های کم و بی سازمان بر یک قدرت های بسیار بزرگ با همه سازمان ها که داشتند، قدرت ایمان این جمعیت کم را بر آن جمعیت های بزرگ با همه ساز و برگی که داشتند غلبه داد و در ایران هم همان نظیر صدر اسلام قضیه واقع شد که شماها با ساز و برگ کم در مقابل یک قدرت بسیار بزرگ که مجهز به همه جهازات جنگی بودند قیام کردید و خداوند با شما همراهی کرد و این قدرت بزرگ را شکست، از حالا به بعد با همین قدرت ایمان باید پیش بروید. پیام من به همه دوستان، به همه احباء، به همه جوان های برومند زن و مرد این است که این قدرت ایمان را حفظ کنید..... حق با شماست و شما ایمان به خدا دارید. خداوند پشتیبان است و کسی که خداوند پشتیبان او باشد، از هیچ چیز هراس ندارد شهادت برای ما فیض عظیمی است و جوان های ما شهادت را آرزو دارند و ملتی که شهادت را آرزو دارد پیروز است و شما ملت پیروزید انشاء الله.
خداوند انشاء الله همه شما را سعادتمند کند هم در دنیا و هم در آخرت.
و السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته