پاسخ امام خمینی به تلگرافهای تسلیت اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا در سوگ دکتر شریعتی

تاریخ: 1356/05/05

پاسخ امام خمینی به تلگرافهای تسلیت اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا در سوگ دکتر شریعتی

بسمه تعالی
جناب آقای یزدی ایده الله تعالی
پس از اهداء سلام تلگراف های زیادی از اروپا و آمریکا از طرف اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اسلامی در اروپا و انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا از بخش های مختلف و از سایر برادران محترم مقیم خارج کشور - ایدهم الله تعالی - در فقد دکتر علی شریعتی واصل شد و چون جواب به تمام آنها از جهاتی میسر نیست و تفکیک صحیح نمی باشد، از جنابعالی تقاضا دارم تشکر اینجانب را به همه برادران محترم - ایدهم الله ابلاغ نمائید. اینجانب در این نفسهای آخر عمرم، امیدم به طبقه جوان عموما و دانشجویان خارج و داخل اعم از روحانی و غیره می باشد.امید است دانشمندان و متفکران روشن ضمیر، مزایای مکتب نجات بخش اسلام که کفیل سعادت همه جانبه بشر و هادی سبل خیر در دنیا و آخرت و حافظ استقلال و آزادی ملت ها و مربی نفوس و مکمل نقیصه های نفسانی و روحانی و راهنمای زندگی انسانی است، برای عموم بیان کنند.
مطمئن باشند با عرضه اسلام به آنطور که هست و اصلاح ابهام ها، کجروی ها و انحراف ها که به دست بدخواهان انجام یافته، نفوس سالم بشر که از فطره الله منحرف نشده و دستخوش اغراض باطله و هوس های حیوانی نگردیده، یکسره بدان روی آوردند و از برکات و انوار آن بهره مند شوند. من به جوانان عزیز نوید پیروزی و نجات از دست دشمنان انسانیت و عمال سرسپرده آنها میدهم. طبقه جوان و روشن بین در خارج و داخل روابط خود را محکم و در زیر پرچم اسلام که تنها پرچم توحید است یکدل و یکصدا از حق انسانیت و انسان ها دفاع کنند تا به خواست خداوند متعال دست اجانب از کشورهای اسلامی قطع شود و باید با کمال هوشیاری از عناصر مرموزی که در صدد تفرقه بین انجمن های اسلامی است و مطمئنا از عمال اجانب هستند احتراز کنند و آنها را از جمع خود طرد نمایند. (واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا) .
والسلام علیکم و علیهم و رحمة الله وبرکاته
روح الله الموسوی الخمینی