بیانات امام خمینی در جمع خواهران دانشجوی مکتب معصومه اصفهان و اعضای سپاه پاسداران شهرضا

تاریخ: 1358/04/26

دستور خدا حفظ وحدت بر اساس اعتصام به حبل الله است

بسم الله الرحمن الرحیم
دستور همان است که آیه شریفه را که این خواهر خواندند فرمودند: (و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقو ا) در آیه فقط امر به اجتماع نیست، تمام دستورهای مردم عادی و رژیم های غیر الهی این است که همه با هم باشید و دستور به اجتماع است لکن دستور خدا دستور (و اعتصموا بحبل الله) است. اینکه مهم است این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید، امر این است که همه با هم اعتصام به حبل الله بکنید. راه راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق باشد. انبیا نیامده اند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند انبیا آمده اند که همه را در راه حق مجتمع کنند یعنی این (راهی که) راهی است که از طبیعت شروع می شود تا ماوراءالطبیعه و تا آنجا که ماها نمی توانیم الان بفهمیم و اگر همه با هم مجتمع بشوند و این راه را بروند، دستجمعی این راه را بروند، این اداره امور دنیا را می کند و اداره امور آخرت را، هر دو.

تأمین سعادت و پیروزی در گروه اجتماع و توجه به خداست

شما دیدید که در این اجتماعاتی که اخیرا کردید، همه باهم مجتمع شدید، اینکه واقع رمز بوده است از برای پیروزی شما همان جهت الهیت مسأله بود. یعنی همه اهالی ایران توجه به این داشتند که ما اسلام را می خواهیم. این اعتصام به حبل الله بود. اسلام حبل الله است . اینهمه با هم یک راه بروند و آن هم راه خدا،این پیروزی را به ما هدیه کرد. پس آن که ما را در مقابل قدرت های بزرگی که در داخل و خارج بود یعنی قدرت بزرگی که در داخل و خارج بود یعنی قدرت بزرگی که شاه سابق داشت و دنبالش هم،همه قدرت های ممالک دیگر بی استثناء است تقریباً، تقریباً تمام ممالک عربی با او موافق بودند، ابر قدرت ها هم همه شان، خودش ذی قدرت، دارای قدرت شیطانی بود، همه قدرت هایی هم که در عالم بود یعنی اینهایی که توانست مربوط باشد به طرف های ما، همه اینها با او موافق بودند و خواستند نگهش دارند،در عین حال نتوانستند نگهش دارند. شما هیچ نداشتید، اصلاً اسلحه ای دست شما نبود،الان چهار تا تفنگ یا چند تفنگ می بینید،اینها غنیمتی است که بعد از شکست دادن آنها به دست شما آمده است، قبل از آن دست شما چیزی نبود. عزب بودید شما و آنها مجهز بودند به همه جهازات شیطانی، همه چیز داشتند.

صحیفه نور جلد 8 صفحه 156

در عین حالی که اینها همه چیز داشتند و شما هیچ نداشتید، مغلوب کردید آنها را. همه می خواستند بماند او و بعد از رفتن او هم خواستند که با رژیم باقی باشد و شورای سلطنتی باشد و نشد، نتوانستند. این یک قدرت الهی بود، نه قدرت من و شما. این برای همین بود که همه اجتماع اعتصام به حق کرده بودند، یعنی به این اسلام که بین مردم و خدای تبارک و تعالی مثل یک ریسمانی است که تصور شده، همه معتصم شده بودند به او، همه توجه پیدا کرده بودند به اسلام. این اسباب این شد که ما پیروز شدیم. حالا هم باید همین را نگهش داریم. اگر بخواهید این مملکت، این کشور به سعادت برسد، پیروزی شما به آخر برسد، بین راه نمانیم یا خدای نخواسته در بین راه ما را از مقصد برگردانند، اگر بخواهید (که می خواهید البته) که کشور ما تا آخر دیگر مستقل باشد، شما تا آخر آزاد باشید و منافع کشور ما دست دیگران نباشد و راه ما راه سعادت باشد همین معنایی که اعتصام به اسلام که حبل الله است و متفرق نشدن از هم، همه با هم در اسلام مجتمع، در این راه مجتمع و تفرقه بینمان نباشد. الان آن اشخاصی که در بین ملت افتادند و تخم تفرقه دارند می پاشند با قلم هایشان، با نطق هایشان، با اجتماعاتشان، اینها جنود شیطان هستند و شما که انشاءالله جنود الله هستید،حسب این امری که خداوند تبارک و تعالی فرموده است که (واعتصموا بحبل الله) و به حسب آن نهی ای که فرموده که (لا تفرقوا) همین یک امر و نهی الهی را اگر عمل کنید تمام سعادت تان تأمین می شود و تا حالا هم برای همین بوده است که همه شما توجه به خدا داشتید،همه با ذکر (الله اکبر) جلو رفتید و همه چیزها را خنثی کردید.یعنی یکی از اموری که شد اینکه انصراف پیدا کردند از اینکه شما را بکوبند، نه اینکه نمی توانستند، همه وسایل بمباران را داشتند که طیاره ها را راه بیندازند همه شهرهای ایران را بمباران کنند لکن یک رعبی خدا در دلشان خدا القاء کرد که از این کار منصرف شدند، منحرف شدند، نکردند. این هم یکی از چیزهایی بود که خدا این رعب را در دل آنها انداخت و این رعب را در دلشان انداخت که وقتی شما جمعیت الله اکبر گفتید، همه قشرهایی که مربوط به او بود مربوط به شما شد. هی از آنها منفصل شدند به شما متصل شدند. از ارتش، از اداری،از همه اینهایی که مربوط به اینها به خیالشان بود. همه اینها برای خاطر اینکه این راه، راه خدا بود و اعتصام به حبل الله بود همه اینها متصل شدند به شما و این راه را تا اینجا طی کردید و از اینجا به بعد هم باید طی بکنید با همین جهت: این حربه، حربه بزرگ که اعتصام به حبل الله و متفرق نشدن است حفظ کنید این وحدت را، حفظ کنید این اعتصام به حبل الله و اسلام را. اسلام همه چیز برای شما هست.
سعادت دنیا، سعادت آخرت، همه چیز برای شما اسلام است. و کوشش کنید که انشاءالله این قانون اساسی درست تدوین بشود و کوشش کنید که اشخاص مؤمن، صحیح از علمای بزرگ را انتخاب کنید تا قانون اساسی را آنطوری که اسلام می خواهد تدوین کنند، بعد هم خودتان انشاءالله تصویب کنید و یک مملکت اسلامی آنطوری که همه خواهیم، مملکتی که هر جایش بروید بوی اسلام بدهد. خداوند همه تان را تایید کند،موفق بدارد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته