بیانات امام خمینی در جمع برادران اهل مریوان و سنندج و پرسنل گران 62

تاریخ: 1358/04/21

بیانات امام خمینی در جمع برادران اهل مریوان و سنندج و پرسنل گران 62

بسم الله الرحمن الرحیم
شما می دانید که الان موقع حساسی است که باید ما این مراحلی که پیش داریم، جلو برویم و باید در این مراحل اولیه که قانون اساسی و خبرگان و مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و اینهائی که اساس یک مملکت است، اینها را ما الان جلو داریم و باید همه برادرها با هم متحد باشیم و این مسائل را پیش ببریم. در یک همچو موقع حساسی دشمن های شما و ما در صدد هستند که نگذارند این مراحل پیش برود و لهذا دیدید که در رفراندم شلوغ کاری کردند و الان هم می خواهند شلوغ بکنند و نگذارند مسائل اسلامی پیش برود.
اینها از اسلام می ترسند برای اینکه اسلام دین برابری و برادری است و در آن اصلاً نژاد مطرح نیست. کرد و فارس، ترک و عرب و فارس ابداً در اسلام مطرح نیست و آن چیزی که در اسلام مطرح هست تقوا و صفا و برادری و برابری است. و اینها می دانند که اگر اسلام به آنطوری که هست، در این مملکت تحقق پیدا بکند، دستشان کوتاه خواهد شد. آنها می خواهند که همان قلدری هائی که در سابق می کردند، همان چپاولگری هائی که می کردند همان ها را ادامه بدهند یا برگردانند و تنها اسلام است که می تواند جلو اینها را بگیرد از این جهت اینها می خواهند یک شلوغی هائی بکنند، یک نفاق هائی ایجاد کنند، یک اختلاف هائی ایجاد کنند که این مراحل ابتدائی نگذرد و منعکس کنند در خارج که ایران نمی تواند خودش را اداره کند. با تبلیغاتی که در خارج و در خارج از مرزها و در داخل هم یک مقداری بکنند این است که اینها رشد ندارند. ایران باز رشد اینکه خودش. خودش را اداره بکند ندارد محتاج به این است که یک کسی، یک قیمی بیاید او را اداره بکند، و می خواهند همان مسائل را برگردانند. امروز روزی است که ما، همه برادرها، برادرهای مرزنشین و مرکز نشین با هم همانطوری که در ابتداء نهضت همه با هم بودید و همه با هم این نهضت را پیش بردید از حالا به بعد هم این نهضت را پیش ببرید به طوری که یک حکومت اسلامی مستقر شود. الان یک حکومت انتقالی است، باید قدرت را انتقال بدهد، یک حکومت اسلامی مستقر ما پیدا بکنیم با قوانین اسلام آنوقت خواهید و خواهند دنیا فهمید که آن رژیمی که عدالت پرور است، آن رژیمی که برای دهقان بیشتر مقام قائل است تا برای بالاتری ها آن رژیم اسلام است. آن رژیمی که اصلاً در آن گروه ها و زبان ها هیچ در آن مطرح نیست اسلام است. ما باید کوشش کنیم که این مطلب را به دنیا ثابت کنید که مملکت ما یک مملکتی است که

صحیفه نور جلد 8 صفحه 103

متحول شد از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی انسانی و محتوایش، واقعش تغییر کرده، تحول واقعی. فقط اسم نبود که ما بگوئیم جمهوری اسلامی، نه ما می خواهیم تمام قواعد اسلامی همانطور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا بکند و ما ارائه بدهیم به دنیا که اسلام این است، اسلام مترقی این است، احکام مترقی اسلام این است. آن که به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به حال دیگران، آن که طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی که می خواهد مستضعفین را از قید و بند آن گرفتاری ها بیرون بیاورد آن اسلام است. آن که پیشش اصلاً مطرح نیست مرزنشینی و مرکز نشینی، بالانشینی و پائین نشینی پیشش مطرح نیست اسلام است آن که وقتی حکومتش، راسش مثل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وقتی که با اینکه راس بود، با اینکه اداره یک کشور می کرد وقتی که می آمدند در یک مجلسی که نشسته بودند اصحاب حضرت و حضرت نشسته بودند، بالا و پائین معلوم نبود چیه. می آمد می گفت کدام یکی تان پیغمبر هستید ؟ از باب اینکه دور می نشستند اصحابشان با خودشان، همه با هم دور هم می نشستند. یکی بالا و یکی پائین، یکی این زیرش باشد نبوده است، روی همان زمین و اگر هم یک بوریائی بوده، بوریای آنوقت برای مسجد بوده روی آن بوریا همه می نشستند دور هم و از همان مسجد که اینطور زندگی می کردند تجهیز قوا می کردند و ممالک را می گرفتند. یک همچون حکومتی ما می خواهیم که اینطور باشد که این طبقات مختلفه ای که چپاولگرند یک دسته شان ،اینها نباشد و این دهقان ها به حالشان رسیدگی بشود، این مستمندها، این زاغه نشین ها. شما بدانید که در خود تهران الان زاغه نشین هائی هست که در کردستان شبیهش را نمی بینید، در اطراف خودتان شبیهش را نمی بینید، آنقدر اینها مستمند هستند و همه اینها را این شاه مخلوع ایجاد کرد، به اسم اصلاحات ارضی همه این گرفتاری ها را برای این مستمندها پیش آورد. من امیدوارم که بعد از اینکه ما الان بنا بگذاریم همانطور که تا حالا بوده است که الان صف خودمان را محکم نگه داریم، شما که در مرز هستید و امیدوارم که مرزها را شما خودتان باقدرت خودتان حفظ کنید و ماها که در اینجا هستیم همه یک کلام داشته باشیم و او اسلام، جمهوری اسلامی، برگشت به صدر اسلام. وقتی که این را داشته باشیم این مسائل خود به خود حل می شود دیگر آن مسائلی که اینها بخواهند پیش بیاورند، وقتی قوانین اسلام آمد آنها حل است، آن قدرت ها از بین خواهند رفت. قدرت، قدرت اسلام است، قدرت ملت اسلامی است.
من از شما و همه دوستان اینجا می خواهم که این وحدت را حفظ کنید و این اراده و تصمیم قوی تان را حفظ کنید و با این بازوهای قدرتمند جلو این حشیش هائی که هست و این حشاش هائی که هست، بگیرید. انشاءالله مملکت خودتان برای خودتان باشد و همه اینهائی که می خواستند، می خواهند باز یک سلطه ای پیدا کنند بر امثال شماها، همه اینها از بین خواهند رفت.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته