بیانات امام خمینی در جمع کارکنان شرکت مخابرات (تلفن بین شهری)

تاریخ: 1358/04/10

بیانات امام خمینی در جمع کارکنان شرکت مخابرات (تلفن بین شهری)

بسم الله الرحمن الرحیم
من سلامت و توفیق همه آقایان را از خدا می خواهم و آن چیزی که از حالا به بعد تکلیف ماست، مهم این است که انسان در آنوقتی که وقت کار است تکلیفش را بداند. شما می دانید که این مملکت احتیاج به کار دارد، احتیاج به بازسازی دارد و رژیم سابق همه چیز ایران را فاسد کرد، از بین برد و الان به قوه های شما جوان های برومند احتیاج است.
خدمت به هر کشوری این است که آن کسی که مشغول یک خدمتی است آن خدمت را خوب عمل کند. شما نمی توانید که کاری که ارتش می کند، بکنید. ارتش هم نمی تواند کاری که شما می کنید بکند لکن هر دو جمعیت می تواند آن کاری را که به خود شما محول است خوب انجام بدهید. اگر همه اجزاء این مملکت یا هر مملکت دیگری کاری که به آنها محول است خوب انجام بدهند مملکت آباد می شود. کشاورز، کشاورزی را خوب انجام بدهد کسانی که در کارخانجات هستند کار آنجا را خوب انجام بدهند، کسانی که در ادارات هستند در ادارات کار را خوب انجام بدهند، کسانی که در وزارتخانه ها هستند آنجاها خوب انجام بدهند. الان شنیده می شود که کارمندهای دولتی کم کاری می کنند، بلکه گاهی گفته می شود که اصلاً کار نمی کنند خیلی هایشان، این بر خلاف مسیر یک ملتی است که الان باید این مملکت را بسازد. در زمانی که آنها بودند اگر کم کاری یا بیکاری بود، خوب، می گفتید که برای چه ما کار بکنیم اجنبی منافع ببرد. اما امروز که اینطور نیست، امروز دست اجنبی کوتاه است الحمدلله، دست این چپاولچی هائی هم که از داخل بودند، اینها هم دستشان کوتاه است. امروز یک مملکتی است مال خودتان و همانطوری که هر نفری نسبت به عائله خودش موظف می داند اخلاقاً خودش را، شرعا خودش را به اینکه اداره کند آن زندگی داخلی خودش را و از روی اخلاص عمل می کند، الان مملکت از خود شما شده است و به منزله عائله شما هست جمعیت مملکت، باید با محبت و با اخلاص کار بکنید تا اینکه این آشفتگی انشاءالله ترمیم بشود.
و آن تحولی که در حال نهضت، در آنوقتی که مشغول به انقلاب بودند و مشغول به اقدام بودند، یک تحول روحی پیدا شده بود از برای همه قشرها که آن تحول خیلی اهمیت داشت و به نظر من آن تحول روحی که برای ملت حاصل شد از آن تحولی که ایجاد کردند و رژیم را بیرون کردند، آن اهمیتش بیشتر است برای اینکه آن یک تحول معنوی بود، مردم همه نسبت به هم محبت می کردند. از

صحیفه نور جلد 7 صفحه 239

قراری که به من کراراً اطلاع داده اند اینکه وقتی که آن اشخاص می آمدند توی خیابان تظاهر می کردند، از خانه ها به آنها همراهی می شد و خود آنها، کسی می گفت که من دیدم که یک ساندویچ را وقتی که دست یک کسی می رسید تکه تکه می کرد و به رفقائی که، به این اشخاصی که این بین بودند می داد، یک حس تعاونی در مردم پیدا شده بود که این حسن تعاون مورد نظر خدا بود و خدای تبارک و تعالی به این ملت مرحمت فرمود که یک ملتی که دست خالی بود، بر یک قدرتی که همه چیز داشت غلبه کرد. این نبود الا اینکه این ملت یک روح تعاون پیدا کرده بود، یک ایمان پیدا کرده بود. این ایمان بود که شما را پیروز کرد. الان باید شما همین نهضت را حفظ کنید به اینکه هم اختلافات نباشد بین قشرهای مختلف که مع الاسف تازگی هی کم کم دارد یک اختلافاتی پیدا می شود و هم آن جهت اخلاصش، جهت اسلامیتش محفوظ باشد، جهت ایمانش محفوظ باشد که با اخلاص و ایمان کار بکنید. همانطوری که با اخلاص و ایمان، شما این سد را شکستید، با اخلاص و ایمان جای او را پر کنید و سازندگی کنید و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه شما سعادت عنایت کند و مملکتتان را یک مملکت مستقلی که هیچ کسی در آن تصرف نداشته باشد و نتواند تصرف بکند انشاالله نصیب ما یک همچنین استقلالی بشود. خداوند همه شما را حفظ کند. موفق باشید انشاء الله.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته