پاسخ امام خمینی به نامه دانشجویان مسلمان مقیم آمریکا و کانادا

تاریخ: 1351/04/22

بسیج استعمار برای نابودی اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت دانشجویان مسلمان مقیم آمریکا و کانادا ایدهم الله تعالی مرقوم محترم شما واصل شد.
مجاهدات و کوشش های خستگی ناپذیر شما جوانان روشن ضمیر مسلمان در راه درک صحیح اسلام و شناسایی حقیقت قرآن کریم، موجب امیدواری و خرسندی مسلمانان بیدار است اینجانب با قدردانی از روح اسلامی و حقیقت جوئی شما جوانان غیور با ایمان لازم است متذکر شوم که در پیمودن این راه مقدس، بس با مشکلات و خطرات مواجه هستید و دست های مرموز دشمنان اسلام از هر طرف جهت باز داشتن شما از نیل به مقصد کوشش خواهند کرد.
عوامل و ایادی استعمار که می دانند با آشنایی ملتها بخصوص نسل جوان تحصیلکرده به اصول مقدسه اسلام، سقوط و نابودی استعمارگران و قطع دست آنان از منافع ملتها و کشورهای استعمار شده قطعی خواهد بود، به کارشکنی پرداخته و می کوشند که با سمپاشی ها و مشوب ساختن اذهان و افکار جوانان، از جلوه گر شدن چهره تابناک اسلام جلوگیری نمایند و با عناوین فریبنده و مکتب های رنگارنگ، جوانان ما را منحرف سازند. بر شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره اصالت های اسلامی را در نظر گرفته و امتیازاتی که اسلام را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد، فراموش نکنید. مبادا قرآن مقدس و آئین نجاتبخش اسلام را با مکتب های غلط و منحرف کننده ای که از فکر بشر تراوش کرده است خلط نمائید.
باید توجه داشته باشید تا روزی که ملت اسلام پایبند این مکتبهای استعماری می باشد یا قوانین الهی را با آن مقایسه می کند و در کنار هم قرار می دهد روی آسایش و آزادی نخواهند دید و این مکتب هائی که از چپ و راست به ملت اسلام عرضه می شود فقط برای گمراهی و انحراف آنان است و می خواهند مسلمانان را برای همیشه خوار و ذلیل و عقب مانده و اسیر نگه دارند و از تعالیم آزادیبخش قرآن کریم دور سازند. استعمار چپ و راست دست به دست هم داده برای نابودی ملت اسلام و کشورهای اسلامی کوشش می کنند و در راه اسیر کردن بیشتر ملت های مسلمان و غارت سرمایه

صحیفه نور جلد 1 صفحه 186

سرشار و منابع طبیعی آنان، با یکدیگر سازش کرده اند. اسرائیل با تباهی و همفکری دولت های استعماری غرب و شرق زائیده شد و برای سرکوبی و استعمار ملل اسلامی به وجود آمد و امروز از طرف همه استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود. انگلیس و آمریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذاشتن اسلحه های مرگبار در اختیار اسرائیل، آن را به تجاوزات پی درپی علیه اعراب و مسلمین و ادامه اشغال فلسطین و دیگر سرزمین های اسلامی تحریص و وادار می سازند و شوروی با جلوگیری از مجهز شدن مسلمانان و با فریب و خیانت و سیاست سازشکارانه، موجودیت اسرائیل را تضمین می نماید. اگر دول اسلامی و ملل مسلمان به جای تکیه به بلوک شرق و غرب به اسلام تکیه می کردند و تعالیم نورانی و رهایی بخش قرآن کریم را نصب عین خود قرار داده و به کار می بستند، امروز اسیر تجاوزگران صهیونیسم و مرعوب فانتوم آمریکا و مقهور اراده سازشکارانه و نیرنگ بازی های شیطانی شوروی واقع نمی شدند.
دوری دول اسلامی از قرآن کریم، ملت اسلام را به این وضع سیاه نکبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهای مسلمان و کشورهای اسلامی را دستخوش سیاست سازشکارانه استعمار چپ و راست قرار داده است.

در شناسایی و شناساندن اسلام جدیت کنید.

بر شما جوانان ارزنده اسلام که مایه امید مسلمین هستید لازم می باشد که ملتها را آگاه سازید و نقشه های شوم و خانمانسوز استعمارگران را برملا نمائید، در شناسایی اسلام بیشتر جدیت کنید، تعالیم مقدسه قرآن را بیاموزید و به کار بندید، با کمال اخلاص در نشر و تبلیغ و معرفی اسلام به ملل دیگر و پیشبرد آرمان های بزرگ اسلام بکوشید، برای پیاده کردن طرح حکومت اسلامی و بررسی مسائل آن اهتمام بیشتری به خرج دهید، مهذب و مجهز شوید، متحد و متشکل شده و صفوف خود را فشرده تر سازید، هر چه بیشتر همفکر و انسان فداکار بسازید، از برملا کردن نقشه های دستگاه جبار ایران علیه اسلام و مسلمین غفلت نورزید، صدای برادران رنجدیده و مسلمان ایران را به دنیا برسانید و با آنان همدردی کنید، به وحشیگری ها، آدمکشی ها قانون شکنی ها و دیگر جنایاتی که پیوسته در ایران جریان دارد اعتراض نمائید، باشد که به یاری خداوند موجبات استقلال و آزادی ملت اسلام و دفع ظلم دستگاه های جبار و نوکران استعمار فراهم آید و خطراتی که امروز متوجه اسلام و مسلمین می باشد، برطرف گردد. سلام مرا به همه کسانی که برای اسلام و در راه اسلام تلاش می کنند ابلاغ نمائید. والسلام علیکم و رحمه الله
روح الله الموسوی الخمینی