بیانات امام خمینی در جمع عشایر خوزستان

تاریخ: 1358/03/23

تحت ظلم و فشار بودن تمام اقشار در رژیم شاه

بسم الله الرحمن الرحیم
خوب است که در یک مکان، برادرهای اهل سنت ما و برادران اهل تشیع حاضرند و هر دو دسته از وضع سابق نگرانند و ظلم هائی که به اینها شده است ذکر می کنند و این مسأله این نیست که فقط شماها تحت فشار و ظلم بودید یا آقایان اعراب تحت فشار و ظلم بودند. این یک ظلم عمومی بود به تمام این کشور، همه تحت فشار بودند. من اگر نگویم مراکز و خصوص مرکز علمیه قم بیشتر در فشار بود لکن نمی توانم تصدیق کنم که دیگران بیشتر در فشار بودند، همه بودند. الان هم که با گروه های مختلف از جاهای مختلف مواجه می شویم، هر گروهی چنین ظلم را در محل خودشان احساس کرده اند، اعتقادشان این است که همان محل خودشان از همه جا بیشتر تحت ظلم قرار گرفته. شما در محل خودتان احساس کردید، عیناً دیدید که ظلم شده است، آقایان هم در مناطق خودشان همین معنا را احساس کرده اند، ما هم در قم احساس کردیم، اهالی تهران هم در تهران و اهالی هر محلی در همان محل و لهذا چون ما هر کدام، هر طایفه ای شاهد همان وضعی بوده است که پیش خودش بوده است و سایر چیزها را می شنیده، از این جهت آنی که به عیان دیده، بیشتر در نظرش جلوه کرده است از آنکه شنیده است، لکن شما باید بدانید که همه اهالی مملکت ما تحت فشار بوده اند. آنوقت که به اسم کشف حجاب و برای کشاندن ملت به تباهی، آن سابقی اقدام کرد، در همین قم شاید از جاهای دیگر بیشتر فشار آوردند، در تهران همین طور، در همه جا و آنوقت که پسر او چپاولگری و جنایات را به ارث برد، همه جا اینطور بود، در همه جا این فسادها و تباهی ها بود. شاید در تهران بیشتر از جاهای دیگر مراکز فساد بود، در تهران بیشتر عنایت داشتند که جوان های ما را، این نیروی بزرگ را نگذارند رشد بکند. این یک مطلبی نبود که یک جا و دو جا باشد، منتها شما آقایان در محل خودتان که بودید به عیان دیدید که چه کارها کردند. آقایان در محل خودشان به عیان دیدند، ماها هم در محل خودمان به عیان دیدیم که چه کردند با این ملت.

ایجاد تفرقه میان اقشار توسط ریشه های فاسد

البته ما تاکنون نتوانستیم جمهوری اسلامی را به آن محتوائی که باید داشته باشد، متحقق کنیم.

صحیفه نور جلد 7 صفحه 99


ما در بین راه الان هستیم، ما الان آنقدری که انجام دادیم، ملت ما انجام داده است این است که دست جنایتکارها را تا یک حدودی قطع کرده است و البته ریشه هائی هم از آنها هست الان و همین ریشه ها هستند که در بین آقایان اعراب می روند و به آنها تزریق می کنند که اینها می خواهند بین عرب و عجم فرق بگذارند، در بین شما می آیند و می گویند بین برادرهای سنی و شیعه می خواهند فرق بگذارند، در هر جا یک نغمه ای را سر می کنند. در کارخانه ها می روند طور دیگری آنها را از کار باز می دارند، در میان کشاورزان می روند و به طور دیگری اخلالگری می کنند. الان از ریشه های آنها اشخاصی متفرق هست در همه جای ایران و البته از خارج هم الهام می گیرند، اینها مشغول فساد هستند.

سعی اخلالگران جهت عدم تحقق جمهوری اسلامی است

امروز آن چیزی که تکلیف همه ماست، شما برادرهای اهل سنت، اینها برادران اهل تشیع، همه و همه افراد این ملت تکلیف دارند، این است که الان توجه به این معنا داشته باشند که دست هائی در کار است که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند، با شیوه مختلف. شیوه های مختلفی الان در کار است و این محتاج به این است که خارجی ها آنی که به آن رسیده اند این است که اسلام که جلو منافع آنها را می گیرد. اگر اسلام تحقق پیدا بکند و مملکت یک مملکت اسلامی باشد، دست آنها دیگر تا آخر کوتاه است فلهذا الان که همه رأی دادید به جمهوری اسلامی و همه وفاداری خودتان را اعلان می کنید و در این وفاداری طبیعی است که یک امر اسلامی را می خواهید و همه ما اسلام را می خواهیم، الان اینها در صدد این هستند که بین مسلمین تفرقه بیندازند و یک برنامه هایی، یک پیشنهادهائی بکنند، همه این پیشنهادها یا بیشترش برای این است که نگذارند جمهوری اسلامی به آنطور که اسلام می خواهد تحقق پیدا بکند.

بسط اختلافات جزئی، راهی برای بازگشت اجانب

الان بر همه ماست که دست از اختلافات جزئی و شخصی و این چیزها برداریم، دست از آن چیزهائی که امور شخصی است، همه اهل این مملکت در زمان سابق به واسطه فشارهائی که سابق آوردند، اکثر اهل این مملکت ناراضی بودند و تحت فشار بودند و این ناراضی ها از سابق هستند. جمهوری اسلامی هیچ نارضایتی درست نکرده است. این وارث یک عده ای است، یک عدد کثیری از ناراضی هاست. الان باید فکر این معنا باشیم که جمهوری اسلامی آمده است برای این معنا که اصلاح کند امور را، آمده ترمیم کند آن خرابی ها را و باید همه کمک کنیم به این جمهوری اسلامی که نگذاریم اینهائی که می خواهند اخلال بکنند به نتیجه برسند. اگر خدای نخواسته این اخلالگرها بتوانند یک کاری انجام بدهند و ما نتوانیم جلو آنها را بگیریم و آنها رو به رشد بروند، اگر به واسطه اختلافات که در بین مان ایجاد بشود رو به ضعف برویم، خوف این است که دوباره یک مسائلی شبیه به آن مسائل سابق پیش بیاید یا بدتر از آن. بنابراین الان همه ما موظفیم که از آن چیزهائی که مربوط به شخصیات

صحیفه نور جلد 7 صفحه 100

خودمان است یک قدری صرفنظر بکنیم، یک قدری صبر بکنیم. شمائی که پنجاه و چند سال در زیر ظلم صبر کردید، یعنی نتوانستید حرف بزنید، حالا یکی دو سال هم صبر کنید، تامل کنید. کمک کنید به نهضت، کمک کنید و نگذارید که این اشخاص مفسد بیایند و فساد بکنند بین شما، بیایند و یک چیزی بگویند که بخواهند بین شما جدائی بیندازند، بین آقایان بروند جور دیگری صحبت کند و نگذارند که با هم دوست باشند، همه با هم برادر باشیم و همه دوستیم، همه مسلمانیم، همه اهل یک ملت هستیم، همه با هم دست به هم بدهیم تا اینکه انشاءالله این آشفتگی ها رفع بشود و شما بدانید که اگر چنانچه اسلام تحقق پیدا بکند، همان معانی که در صدر اسلام بود و همان برابری که در صدر اسلام بود، همان قطع ایادی ظلمه در آنوقت بود،انشاءالله تحقق پیدا می کند. من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه آقایان را می خواهم و امیدوارم که این ملت به سعادت و سلامت بتواند این راه را طی بکند. انشاءالله موفق باشید.