متن تلگراف امام خمینی به رئیس جمهور عراق در دفاع از حقوق ایرانیان مقیم ایران

تاریخ: 1350/01/01

متن تلگراف امام خمینی به رئیس جمهور عراق در دفاع از حقوق ایرانیان مقیم ایران

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس جمهور
پس از اهدای سلام لازم است تذکراتی بدهم که امید است به صلاح مسلمین و خصوصاً دولت عراق باشد. در این عصر که تمام دولت ها حتی دول بزرگ کوشش می کنند که جلب انظار ملت ها را بنمایند و برای خود و ملت خود وجاهت تحصیل کنند و صوت عدالت خود را به اسماع عالمیان برسانند، مصلحت نیست که دولت عراق دست به کاری بزند که در بین ملت های آزاد جهان خصوصاً مسلمین انعکاس ناروایی داشته باشد. در عصری که دولت ها به انواع تبلیغات می خواهند برمتحدین و متفقین خود بیفزایند و ملت ها را به بلوک خود منتقل کنند، صلاح نیست دولت عراق ملت های بزرگ را از خود برنجاند و موجب تبلیغ بر ضد خود شود.
ملت ایران خود را از ملت عراق جدا نمی داند و در مشکلاتی که برای این مملکت اسلامی پیش آمده در رأس مدافعین و مجاهدین بوده است. از مجاهدات علماء ایران و در رأس آنها مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی و مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی - قدس سرهما - مدت زیادی نمی گذرد. مسلمین به حکم اسلام باید ید واحد باشند که بتوانند دست اجانب و مستعمرین را از دخالت در کشور خود قطع کنند. قطع نظر از جهات سیاسی ایرانیان از لحاظ اقتصادی نیز به عراق یاری می رسانند. به نظر اینجانب این عمل با این شدت و خشونت که مامورین انجام می دهند در این سرمای مرگبار که زنان و اطفال در معرض هلاک هستند، به حیثیات سیاسی و به اقتصاد مملکت صدمه می زند. با توجه به این جهات و جهات دیگر انتظار می رود که در این امر تجدید شود و مراعات اخوت اسلامی که مورد سفارش اکید خداوند و حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - است، بشود. والسلام
روح الله الموسوی الخمینی