پیام امام خمینی در مورد عدم تعرض به روحانی نماها

تاریخ: 1358/03/03

پیام امام خمینی در مورد عدم تعرض به روحانی نماها

بسم الله الرحمن الرحیم
با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروه ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند و باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت خود را در این صف وارد کرده اند به مجازات برسند، لکن به طوری که اطلاع می دهند عده ای مخالف اسلام و روحانیت در صدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند و راه را برای ستمگران باز کنند، لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه شود:
1- نظر به اینکه روحانیون از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان ها به وسیله علمای اعلام درجه اول هیات هائی مرکب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل تشکیل و ماموریت رسیدگی به پرونده های اشخاص به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند.
2- هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد معترض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند.
تذکرات فوق برای کوتاه کردن دست عمال اجانب از حریم محترم روحانیت که می خواهند تا نیات فاسد خود و با تز اسلام منهای روحانیت اسلام را که معارض منافع اربابان هستند بکوبند. ملت باید توجه به اینطور فکر استعماری و حیله مغرضانه غربی داشته باشد و ملت شریف موظف است این اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد و در صورت تعرض به علما و روحانیون آنان را به دادگاه معرفی کند
والسلام علی من اتبع الهدی
روح الله الموسوی الخمینی