بیانات امام خمینی در جمع کارکنان روزنامه کیهان

تاریخ: 1358/02/26

نقش مطبوعات در تربیت جامعه و انعکاس آرمان ملت

بسم الله الرحمن الرحیم
نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمان های ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را تربیت می کنند و آرمان ملت را منعکس می کنند. در مملکتی که آن همه خونریزی شد و آن همه ملت ما خون دادند تا اینکه یک جمهوری اسلامی موافق آراء اکثریت قریب به اتفاق محقق شد و دست خائنین کوتاه گردید و دست چپاولگران قطع شد، اگر مطبوعات در مطبوعات بخواهند باز به پشتیبانی از جنایتکاران و خیانتکاران چیزی بنویسند، این مطبوعات ما نیست، این خیانت است. باید مطبوعات آنچه که ملت می خواهند بنویسند، نه آنچه که بر خلاف مسیر ملت است. مع الاسف در بعضی از مطبوعات چیزهائی که بر خلاف مسیر ملت است و برخلاف آمال جامعه ملت است منعکس می شود و ما تاکنون به مسامحه رفتار کرده ایم و من امیدوارم که مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصلاح کنند.
من از شما کارمندان و کارگران روزنامه کیهان تشکر می کنم که با اراده صمیمانه و با عزم مصمم جلوی اشخاصی که بر خلاف مسیر ملت می خواهند بروند گرفتید. گفتید که شاید کیهان امروز موافق میل ملت نباشد، کیهان امروز موافق میل ملت است. ملت روزنامه ای را خواهد که مطابق آرای خودش، مطابق آرای ملت، مطابق خواسته های ملت رفتار کند، مقاله نویسی نمی خواهد، قصه نویسی نمی خواهد، چیزهائی را می خواهد که مطابق مسیر ملت باشد. باید جدیت کنید، مسائلی را بنویسند که موافق مسیر ملت باشد.

همه رسانه های تبلیغاتی باید خودشان را اصلاح کنند

خون های ملت ما را هدر ندهند، ملت ما زحمت کشیده اند، ملت ما خون داده اند، بخواهند باز با اباطیل برگردانند به حال اول، این قابل تحمل نیست. ما تا آنجا صبر می کنیم که توطئه نباشد و اگر خدای نخواسته توطئه باشد، صبر نخواهیم کرد، تحمل نخواهیم کرد. باید خودشان را اصلاح کنند، همه رسانه های تبلیغاتی باید خودشان را اصلاح کنند که خدای نخواسته بر خلاف مسیر ملت نروند، گمان نکنند که باز می شود آن دستگاه سابق را برگرداند دیگر گذشت آن مسائل و آنها دفن شده اند.

صحیفه نور جلد 6 صفحه 192


خداوند شماها را توفیق عنایت کند و من از شما متشکرم که در اینجا آمده اید و از نزدیک من شما را ملاقات کردم و امیدوارم که روزنامه را خودتان اداره کنید و آنطور که دلخواه ملت است درج کنید در آن.

قلم آزاد است مسائل را بنویسد لکن نه اینکه توطئه برضد انقلاب بکند

مطبوعات در عین حال که یک موسسه محترم و بسیار موثرند لکن باید روی موازین مطبوعاتی و خدمت به ملت رفتار کنند. آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است که بنویسد، برخلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند بنویسد، همچو آزادی صحیح نیست. قلم آزاد است که مسائل را بنویسد لکن نه اینکه توطئه بر ضد انقلاب بکند. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسد آن هم مطالبی که به او داده می شود، از همه اشخاص بنویسد بدون توطئه. وقتی ما دیدیم که در یک روزنامه ای از یک اشخاصی مطالب نوشته می شود که اینها عمال اجانب هستند و خواهند مملکت ما را باز به خرابی بکشانند، از آن طرف مقالاتی و مطالبی که راجع به مسائل نهضت است، راجع به مسائل اسلام است، یا تحریف می شود یا نوشته نمی شود، اینطور مطبوعات را ما نمی توانیم برایش احترام قائل بشویم. برای مطبوعاتی ما احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی قلم یعنی چه. گفته می شود که مردم آزادند، یعنی آزاد است انسان که بزند سر مردم را بشکند؟! آزاد است که قانون شکنی بکند؟! آزاد است که برخلاف مسیر ملت عمل بکند؟! آزاد است که توطئه بکند بر ضد ملت؟! اینها آزادی نیست. در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است. و ما در بعضی مطبوعات، حالا من اسم مطبوعات را نمی برم لکن در بعضی مطبوعات می بینیم که اینها از آزادی سوء استفاده می کنند، به گمان اینکه یا به خیال اینکه آزادی است می خواهند از مردم آزادی را سلب کنند. این مردم با این زحمتی که در این سالهای طولانی کشیده اند و با این خون هائی که در این دو سال اخیر داده اند می خواهند آزاد باشند، بعضی مطبوعات می خواهند اینها را ازشان سلب آزادی بکنند، به اسم آزادی قلم بر خلاف مسیر ملت عمل بکنند. دست اشخاصی که می خواهند اختناق در ملت ایجاد بکنند، می خواهند چپاولگری کنند، بعضی مطبوعات دست آنها را دارند باز می کنند و این معنی آزادی نیست این معنی خیانت است. اینکه داده می شود به ملت آزادی است، نه خیانت، آزادی قلم است، نه خیانت قلم، آزادی بیان است، نه بیان خائنانه.

توصیه به مطبوعات در خدمت به انقلاب و انعکاس آمال ملت

باید مطبوعات در خدمت کشور باشند، نه برضد انقلاب کشور. مطبوعاتی که بر ضد انقلاب کشور هستند اینها خائن هستند. مطبوعات باید منعکس کننده آمال و آرزوی ملت باشند، مسائلی که ملت می خواهند، آنها را منعکس بکنند، البته آزادند که یک مطلب دیگری هم که کسی می گوید منعکس کنند لکن در توطئه آزاد نیستند. ما از بعضی مطبوعات توطئه می فهمیم برای اینکه می بینیم که مسائلی

صحیفه نور جلد 6 صفحه 193

که به ضد انقلاب است با آب و تاب و با تفسیر و طول می نویسند، مسائلی که وفق انقلاب است یا نمی نویسند یا بااشاره رد می شوند. اینطور مطبوعات مورد قبول ملت نیست و مردم نمی خرند یک همچو روزنامه هایی را و اگر گفته بشود بهشان که این روزنامه اینطور است، مردم خودشان نمی خرند. مردم آزادند در اینکه نخرند چنین روزنامه ای را، وقتی روزنامه خریده نشد روزنامه بسته می شود، همانطوری که بعضی روزنامه ها وقتی مردم نخریدند خودش بسته شود.
شما از این به بعد توجه به این معنا داشته باشید که به روی همین مسیر ملت رفتار کنید، همانطوری که ملت دارد می رود رفتار کنید نه اینکه به اسم آزادی قلم بر خلاف مسیر ملت مشی بکنید. آنهایی که، بعضی از این کسانی که جزء هیات تحریریه اند و می دانید که اینها اصلاح نمی شوند و اینها نمی توانند اصلاح بشوند، اینها عمال غیر هستند، اینها خواهند دست اجانب را باز به مملکت ما باز بکنند، آنها را باید کنار بگذاریم و نویسنده زیاد است،نویسنده دیگری وارد کار بشود.

تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را

در هر صورت تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را، افراد یک کشور را و باید خدمت کنند به ملت. روزنامه از ملت است و برای ملت است و چنانچه برخلاف مسیر ملت بخواهد یک روزنامه ای یا چیز دیگری رفتار بکند، خود ملت با او مخالفت می کنند. لازم هم نیست که مخالفتش این باشد که بریزد و بزند و بشکند، نه، اینها این کار را نمی کنند، لکن روزنامه برای خواننده است وقتی خواننده نباشد روزنامه نیست. رادیو برای این است که گوش کنند مردم، وقتی رادیو را درش را بستند و هیچ کس گوش نکرد رادیو نیست. در هر صورت این چیزها به خدمت ملت است، نه برخلاف مسیر ملت. هر نویسنده ای که بر خلاف مسیر ملت بخواهد بنویسد، این اسباب این می شود که روزنامه بدنام بشود، گفته بشود که این روزنامه ملی نیست، این روزنامه برای اجانب است و این البته برخلاف مصلحت روزنامه است و برخلاف شغل روزنامه نویسی است. روزنامه نویس باید حفظ کند احترام خودش را و حفظ احترام این است که روی مسیر ملت رفتار کند، خدمتگزار به ملت باشد. اگر چنانچه برخلاف مسیر ملت و برخلاف خواست ملت عمل بکند، این پیش ملت دیگر احترام ندارد. این نصیحتی است که من به شما که حالا آمدید اینجا می کنم و البته از این کار شما هم که اعتصاب کردید سابق و با هم اعتصاب کردید و با اعتصاب، کار خودتان را انجام دادید من متشکرم. انشاءالله موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته