بیانات امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر خرم آباد لرستان

تاریخ: 1358/02/26

مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیا برخاسته اند

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با کمک مستضعفین بر مستکبرین حمله برده است. مستضعفین در همه طول تاریخ به کمک انبیاء برخاسته اند و مستکبرین را به جای خود نشانده اند. در اسلام پیغمبر اکرم از بین مستضعفین برخاست و با کمک مستضعفین، مستکبرین زمان خودش را آگاه کرد یا شکست داد. مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند، مستضعفین به اسلام حق دارند زیرا در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت بودند که کمک کردند دین اسلام را، ترویج کردند از دین اسلام. رژیم های شاهنشاهی و مستکبرین وابسته به آن رژیم، همیشه راه آنها غیر راه اسلام بوده است و با مبارزه با اسلام زندگی منحوس خود را ادامه می دادند. مستضعفین بودند که دنبال انبیا بودند، دنبال علما بودند، دنبال اولیا بودند. نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت، مستکبرین یا فرار کردند یا در منازل خود نشستند. آنهائی که امروز برای استفاده نامشروع می خواهند سر این سفره بنشینند کجا بودند آن روز که مستضعفین خون خود را می دادند، یا در بیغوله ها بودند و یا در خارج. این مستضعفینند که نهضت ما را به پیش بردند، اینها هستند که خون خود را ریختند. جوانان دانشگاهی، جوانان مدارس قدیم، جوانان بازاری، عشایر محترم، این طبقه بودند که با قیام خود رژیم منحوس را به عقب نشاندند و دست نفتخواران مفتخوار را قطع کردند.

ظلم و ستم رژیم پهلوی گریبانگیر تمامی اقشار ایران

از خیانت هائی که رژیم سلطنتی پهلوی به اسلام کرد و به ایران، تخته قاپو کردن عشایر بود، این پشتیبانی، این پشتیبان اسلام را او خواست بگیرد، عشایر و ایلات ما را خواست به شکست برساند تا وحدت ملی ما از دست برود، تا وحدت اسلامی ما از دست برود. در طول سلطنت جائرانه این پدر و پسر تنها شما بختیاری ها نیستید که گرفتار ظلم و ستم بودید و گرفتار کمبودی ها، تمام عشایر ایران، تمام اقشار ایران این گرفتاری را داشتند و با زحمت و رنج دست به گریبان بودند. تنها کشاورزی شما از بین نرفته است، کشاورزی تمام ایران از بین رفته است. تنها شما مظلوم نبودید، همه ایران مظلوم

صحیفه نور جلد 6 صفحه 190

بود. ایران یک محبسی بود و در آن 35 میلیون جمعیت حبسی. الان بحمد الله تعالی همه از حبس بیرون آمدید و با شکرانه این نعمت باید صبر انقلابی داشته باشید، مهلت بدهید جمهوری اسلام مستقر بشود، تمام شما به حقوق خودتان خواهید رسید انشاء الله.

اراده آهنین ملت آنطور نیست که بتوان با این حرکات مذبوحانه به او شکست داد

اسلام طبقه ای را بر طبقه دیگر ترجیح نداده است. اسلام گرایش مادیگری ندارد. اسلام تمام طبقات را مساوی دانسته است فقط به تقوا مردم را بر دیگری، بر دیگران ترجیح داده است. لکن ما الان مبتلا هستیم به گرفتاری های زیاد، به خرابی های زیاد که باید با دست قدرتمند تمام طبقات و به خصوص عشایر، این گرفتاری ها رفع بشود. کوشش کنید که آرامش پیدا بشود در کشورتان. دنباله های رژیم با اسم های مختلف می خواهند آرامش نگذارند تحقق پیدا بکند چون می بینند با آرامش ملت به حق خود می رسد و دست آنها کوتاه می شود. الان که شکست خودشان را دیدند در رفراندم، شکست قطعی خودشان را دیدند، حس کردند توجه ملت را به اسلام، لمس کردند شکست خودشان را، به کارهای مذبوحانه، به جنبش های مذبوحانه دست زدند، بزرگان ما را ترور می کنند و گمان می کنند با ترور کار آنها درست می شود. این ترور ثابت کرد که ملت ایران هر چه خون ببیند و هر چه رنج ببیند قویتر می شود.اراده آهنین ملت ما آنطور نیست که بتوان بااین حرکات مذبوحانه به او شکست داد. ملت ما راه خودش را یافته است و از پا نمی نشیند تا اینکه اسلام عزیز را پیاده کند، تا آنکه دست همه خائنان را قطع کند، تا آنکه مفتخواران را از مفتخواری منع کند. شما ای برادران! ای برادران عشایری من! آگاه باشید، نگذارید تبلیغات سوء اینها در جوانان شما تاثیر کند، اینها را راه ندهید در بین خودتان که با تبلیغات خودشان بخواهند باز مسائل سابق را برگردانند و آمریکا را بر خزائن ما مسلط کنند. اینها پیوستگان به آمریکا هستند با هر صورتی که هستند. سلام و درود من بر عشایر ایران و سلام و درود من بر عشایر بختیاری.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته