پیام امام خمینی به مناسبت روز زن

تاریخ: 1358/02/26

پیام امام خمینی به مناسبت روز زن

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
فردا روز تولد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیهاست، روز زن است. تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوه کرده و بوده است یک زن معمولی نبوده است، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نیست، او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویت های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در این زن است. و فردا همچو زنی متولد می شود که تمام خاصه های انبیا در اوست، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. پس، فردا روز زن است. تمام حیثیت زن و تمام شخصیت زن فردا موجود شد. معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان، زنی است به تمام معنا زن. از برای زن ابعاد مختلفه است، چنانچه برای مرد و برای انسان. این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حرکت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است، از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیبت، تا فنا بر الوهیت. برای صدیقه طاهره این مسائل، این معانی حاصل است. از مرتبه طبیعت، شروع کرده است، حرکت کرده است، حرکت معنوی، با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله (ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است، پس، فردا تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است، و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است. مع الاسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است: یکی در جاهلیت. در جاهلیت، زن مظلوم بود و اسلام منت گذاشت بر انسان، زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داشت بیرون کشید. مرحله جاهلیت مرحله ای بود که زن را مثل حیوانات بلکه پائین تر از او، زن در جاهلیت مظلوم بود. اسلام زن را از آن لجنزار جاهلیت بیرون کشید در یک موقع دیگر در ایران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق بود و شاه لاحق بود، با اسم اینکه زن را می خواهند آزاد کنند ظلم کردند به زن. ظلم ها کردند به زن، زن را از

صحیفه نور جلد 6 صفحه 186

آن مقام شرافت و عزت که داشت پائین کشیدند، زن را از آن مقام معنویت که داشت شئی کردند. به اسم آزادی، آزاد زنان و آزاد مردان، آزادی را از زن و مرد سلب کردند. زن ها و جوانان ما را فاسد الاخلاق کردند. شاه برای زن این خاصیت را قائل بود که گفت، (زن باید فریبا باشد،) البته با آن نظر حیوانی که او داشت، با آن نظر جسمانی، مادی، حیوان پست که او داشت زن را نظر می کرد (باید فریبا باشد) . از مقام انسانیت زن را فرو کشید به مرتبه یک حیوان. به اسم اینکه برای زن می خواهد مقام درست کند زن را از مقام خودش پائین تر آورد. زن را مثل یک عروسک درست کرد، در صورتی که زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است. از دامن زن انسان ها پیدا می شوند. مرحله اول مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربی انسان ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند. مبداء همه سعادت ها از دامن زن بلند می شود. زن مبدا همه سعادت ها باید باشد و مع الاسف زن را بصورت یک لعبه در آوردند این پدر و پسر و خصوصاً این پسر، آنقدر جنایات که به زن کردند به مردان نکردند. زن مبدا همه خیرات است. شما دیدید، ما دیدیم که زن در این نهضت چه کرد. تاریخ دیده است که چه زن هایی در دنیا بوده است و زن چیست. تاریخ دور است، ما خود دیدیم که چه زن هایی تربیت کرده است اسلام، چه زن هایی در این عصر اخیر قیام کردند و آنها که قیام کرده اند همین زن های محجوبه جنوب شهر، قم و سایر بلاد اسلامی بودند، آنها که به تربیت آریا مهری تربیت شدند ابداً در این امور دخالت نداشتند، آنها تربیت های فاسد شده بودند، از تربیت های اسلامی آنها دور نگه داشتند. اینهایی که تربیت اسلامی داشتند خون دادند، کشته دادند، به خیابان ها ریختند، نهضت را پیروز کردند. ما نهضت خودمان را مدیون زن ها می دانیم. مردها به تبع زن ها در خیابان ها می ریختند، تشویق می کردند زن ها مردان را، خودشان در صف های جلو بودند. زن یک همچو موجودی است که می تواند یک قدرت لایزال، یک قدرت شیطانی را بکشد. این زن را در این دوره رضاخان و محمد رضاخان منحط کردند از مقام خودش، مرد را هم منحط کردند، جوان ها را هم منحط کردند. مراکز فحشا الی ما شاء الله برای جوان های ما درست کردند. به اسم آزادی، به اسم پیشرفت، به اسم تمدن، جوان های ما را به فحشا کشیدند. به اسم آزادی، همه آزادی ها را از ماها سلب کردند. آنهایی که زمان رضاخان را درک کرده اند می دانند چه می گویم، آنها دیدند که چه کردند با ما و چه کردند با زن های محترمه ما. آنها که زمان محمدرضا را درک کردند، آنها هم می بینند. با اسم های فریبنده، با الفاظ بزک کرده مملکت ما را رو به خرابی بردند. بالاتر از همه، بالاتر از همه جوان های ما را فاسد کردند. نیروی انسانی ما را به عقب نشاندند. زن در زمان محمدرضا و رضا پهلوی عنصر مظلومی بود و خودش نمی داند، آنقدر که ظلم در این دو زمان شد در زمان جاهلیت معلوم نیست، شده باشد. آنقدر که انحطاط برای زنها در این قرن بشر معلوم نیست که در قرن جاهلیت شده باشد. در هر دو قرن مظلوم بوده اند زن ها، آنوقت اسلام آنها را از اسارت بیرون آورد و در این زمان هم امیدوارم که اسلام باز دست آنها را بگیرد و از غرقاب ذلت ها و مظلومیت ها نجات بدهد. ای زن های محترم بیدار بشوید،

صحیفه نور جلد 6 صفحه 187

توجه کنید، بازی نخورید،گول این شیاطین که می خواهند شما را به میدان بکشند، گول اینها را نخورید، اینها فریبنده اند، اینها دنبال فریبا هستند، مثل شاه ملعون. به اسلام پناه بیاورید، اسلام برای شما سعادت ایجاد می کند. فردا روز زن است، روز زنی است که عالم به او افتخار دارد، روز زنی است که دخترش در مقابل حکومت های جبار ایستاد و آن خطبه را خواند و آن حرف را زد، آن حرف ها را زد که همه می دانید. زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر نفس مردها می کشیدند همه را کشتند و نترسید و ایستاد و محکوم کرد حکومت را، یزید را محکوم کرد یزید فرمود تو قابل آدم نیستی، تو انسان نیستی. زن یک همچو مقامی باید داشته باشد. زن های عصر ما بحمدالله شبیه به همان ها هستند، ایستادند در مقابل جبار با مشت گره کرده، بچه ها در آغوششان و به نهضت کمک کردند. خداوند ما را از شر شیاطین نجات بدهد، خداوند جوانان ما را از شر این شیاطین انسی نجات بدهد. خداوند بانوان ما و دوشیزگان ما را از شر اینها نجات بدهد.
سلام بر همه شنوندگان.