نامه گروهی از فدائیان اسلام در مورد صرف حقوق شرعیه در راه مبارزه با اسرائیل

تاریخ: 1347/06/06

نامه گروهی از فدائیان اسلام در مورد صرف حقوق شرعیه در راه مبارزه با اسرائیل

بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک پیشوای مجاهد و عظیم الشان حضرت مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آیت الله العظمی آقای خمینی ادام الله ظله العالی
پیشوای جلیل القدر:
از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حزبی یهود بر مسجد اقصی و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته و مسلمانان بی گناه آن سامان را آواره بیابان نموده است و اکنون به منظور استخلاص اماکن مقدسه و استرداد زمین های اسلامی جز مقاومت مسلحانه که به نام عملیات فدائی خوانده شود، چاره ای نیست و در چنین شرائط و زمینه ای، آیا مسلمانانی که توانائی حمل سلاح و جهاد داشته یا آنان که قدرت کمک مالی با مجاهدین را دارند، می توانند از این خدمت دینی سرپیچی نموده و اوضاع را نادیده بگیرند؟ و آیا جایز است که متمکنین در مقابل این خطر خانمان برانداز همچنان آرام نشسته و از برای راندن کفار از زمین اسلامی قدمی برنداشته و اقدامی نکنند؟ و در صورت وجوب مقاومت، آیا جایز است از مورد حقوق شرعیه از قبیل زکوة و غیر در مورد مسلح نمودن مسلمانان و تربیت آنان استفاده کرد یا خیر؟ متمنی است رای مبارک را در این باره بیان فرمایند. ادام الله ظلکم
دسته ای از فدائیان
پاسخ امام خمینی :
بسم الله الرحمن الرحیم
قبلاً هم تذکر داده ام که دولت غاصب اسرائیل با هدفهائی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است که اگر مسلمین به آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیری از آنها امکان پذیر نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است، لازم است بر دول

صحیفه نور جلد 1 صفحه 145

اسلامی بخصوص و بر سایر مسلمین عموماً که دفع این ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از محل زکوات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند. از خداوند تعالی مسئلت می نماید که موجب تنبه و بیداری مسلمین را فراهم فرماید و دفع شر اعداء اسلام را از بلاد مسلمین بفرماید.
والسلام علی من اتبع الهدی
روح الله الموسوی الخمینی