بیانات امام خمینی در جمع اعضای هیأت نمایندگی عالیرتبه روحانی عربستان سعودی

تاریخ: 1358/02/01

مساجد، مراکز جنبش ها و حرکت های اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
اولا تشکر می کنم از این وفد و از امام محترم و از ملت حرمین شریفین ریاض و از جلالت ملک که شما را برای تفقد از ما اینجا فرستاده است. مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش حرکت های اسلامی بوده. از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است و از مسجد حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در بیرق اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبش ها بوده است. شما که از اهالی مسجد و از علمای مساجد هستید، باید پیروی از پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور کنید و مساجد را برای تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیت و برای قطع ایادی شرک و کفر و تایید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید.

وحدت کلمه رمز پیروزی مسلمین از صدر اسلام تا امروز

ما به خواست خدای تعالی با آنکه بی ساز و برگ بودیم و ملت ما در دستش از تفنگ و آلات جنگی چیزی نبود، به واسطه قدرت ایمان و وحدت کلمه بر قوای طاغوتی غلبه کردیم. و من امیدوارم همه ملت های اسلامی بپا خیزند و با وحدت کلمه و با توجه به اسلام و قدرت ایمان بر اجانب و بر کسانی که می خواهند این ملت ها را همیشه در تحت اختیار و سلطه خود داشته باشند غلبه کنند. رمز پیروزی مسلمین در صدر اسلام وحدت کلمه و قوت ایمان بود. قوت ایمان بود که یک لشکر ضعیف را بر امپراطوری های بزرگ عالم غلبه داد و سی نفر به قیادت خالد ابن ولید بر شصت هزار نفر لشکر پیشقراول روم غلبه کرد. این قدرت اسلام بود که پیش می برد و ما مسلمین باید با قدرت اسلام، اسلام را پیش ببریم. باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از ممالک خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمه اسلامی بود و اگر دولت های و ملت های اسلام به هم پیوسته بودند معنا نداشت که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرت ها باشند. اگر این قدرت، قدرت بزرگ الهی منضم بشود به قدرت ایمان و همه باهم برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها غلبه نخواهد کرد.

صحیفه نور جلد 6 صفحه 49


اسرائیل، جرثومه فساد

مع الاسف بااختلافاتی که در مناطق دیده می شد و خصوصا در مناطق عربی این موجب شده است که اسرائیل با جمعیت کمی که دارد در مقابل اعراب با آن جمعیت کثیر و ساز و برگ کثیر ایستادگی کند. اگر جلوی این جرثومه فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام منطقه است و او قناعت نمی کند بر فقط فلسطین و مسجد اقصی و همه جا را می خواهد غلبه کند. بر مسلمین و بر دولت های اسلامی است که باهم متحد بشوند و این جرثومه فساد را از بن و بیخ برکنند و کسانی که پشتیبانی آنها را می کنند، اجازه ندهند که پشتیبانی کنند. من از خدای تبارک و تعالی قدرت اسلام و عظمت اسلام و مسلمین را و وحدت کلمه آنها را خواستارم.
حکومت سابق ما برای اینکه خدمت بکند به ارباب های خودش، همه طور در اینجا فجایع کرد و در خصوص زائرین بیت الله الحرام مضیقه هائی ایجاد کرد و گاه نسبت به مسوولین دولت سعودی چیزهائی گفت که شاید پیش ایرانی ها یک ناراحتی هائی از آنها هم حاصل شد و ما پس از رفتن او و قطع ید غاصبه او متوجه این هستیم که در سال های آتیه، مملکت سعودی با ایرانی هائی که برای زیارت بیت الله و حرمین شریفین می آیند، چه نحو عمل خواهد کرد. ایرانی ها نظر به این معنا دوخته اند که با برادران خودشان چه نحو عمل خواهد شد. و من امیدوارم که اکنون که دست ظلم از این مملکت کوتاه شده است و تبلیغات سوئی که می کردند از بین رفته است برادرهای ما باهم برادر باشند و رفتار آنها رفتارهای برادرانه باشد و برای حجاج بیت الله تسهیلات فراهم کنند و از خدای تبارک و تعالی این توفیق را خواستارم.

قوت ایمان و اتحاد، عامل موفقیت مسلمان ها

تاریخ باید سرمشق ما باشد و ما وقتی که تاریخ را نگاه می کنیم تحولاتی که پیدا شده است در اسلام و در مسلمین، هر جا که قوت ایمان در کار بوده است و مردم و مسلمین به قوت ایمان حرکت می کردند، نصر با آنها همراه بوده است و هر وقت برای رسیدن به آمال دنیائی بوده است نصر از آنها فرار می کرده است.
تعلیمات انبیا و تعلیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که با قدرت های معنوی، شما می توانید پیش ببرید. آن قوه های معنوی که پشت سر مسلمین بود و ملائکةالله که قدرت معنوی بود، موجب شد که مسلمین در کمتر از نیم قرن بر همه معموره دنیا سلطه پیدا کنند. ما باید از تاریخ عبرت بگیریم، آن وقت که یک دولت قوی ما داشتیم مثل دولت عثمانی، در مقابل شوروی، در مقابل ژاپن می ایستاد و گاه غلبه می کرد. دشمنان ما وقتی سلطه پیدا کردند، این مملکت پهناور را تکه تکه کردند و هر کدام را به دست یکی از عمال خودشان دادند و بین آنها مع الاسف تفرقه انداختند و این موجب شد که مسلمین و اسلام ضعیف شد و مستعمرین به ما غلبه کردند. ما باید از این امور عبرت بگیریم و دولت های ما از این معانی و از این امر تاریخی عبرت بگیرند و اختلافات خودشان را رفع کنند. اگر

صحیفه نور جلد 6 صفحه 51

اینها با هم مجتمع بشوند یک قدرتی خواهند داشت که هیچ قدرتی با آنها معارضه نمی کند، البته به شرطایمان کامل. و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که ایمان ما را وایمان دولت های ما را وایمان ملت های ما را قوی کند و با عنایت خودش با ما همراهی کند که ما بر مشکلات خودمان سلطه پیدا کنیم و از شما و دوستان شما باز هم تشکر می کنم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته