بیانات امام خمینی در جمع عشایر ایلام

تاریخ: 1358/02/01

قطع دست فتنه انگیزان یک تکلیف الهی - اسلامی است

بسم الله الرحمن الرحیم
من از این شور و شعف شما جوان ها و متدینین، در هر نقطه هستید تشکر می کنم. شما با این شور و شعف، نهضت اسلامی را به پیش راندید و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که این شور و شعف باقی باشد و این نهضت را به آخر برسانید. شما جوانان ملت، شما اقشار ملت به اسلام وفاداری کردید و دست اجانب را که در کشورتان سلطه داشت قطع کردید و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که این ریشه های گندیده ای که از آن رژیم مانده است با دست توانای ملت و جوانان برومند ما قطع شود. ما راه را به آخر نرساندیم، ما تاکنون اسلام را به آنطور که هست پیاده نکردیم، تا اینجا که ما رسیدیم فقط دست چپاولگران را و دست اجانب را تا حدودی از کشور خودمان و از خزائن خودمان قطع کردیم و دزدهای کشور را بیرون راندیم ولی توطئه ها باز هست، ریشه های فاسد باز هست و باید با همت شما جوانان ملت این توطئه خنثی شود و این دست های فتنه انگیز قطع شود. شما در هر جا که هستید، ملت ایران در هر جا که هست، در هر شهری که هست، در هر ده و قریه ای که هست، با کمال دقت مواظب اعمال فتنه انگیزان باشد، اینها در بین اقشار آمدند و می خواهند شما و ما را باز تحت فشار و اختناق قرار دهند و ارباب های خود را بر ما مسلط کنند. ما همه مکلفیم به تکلیف الهی اسلامی که با هم این نهضت را حفظ کنیم و این قدرت الهی را نگذاریم تشتت پیدا بکند و دست آنهائی که می خواهند بین ما تفرقه بیندازند قطع کنیم. ما همه موظفیم به حسب احکام اسلامی که فتنه گران را از کشور خودمان برانیم و آنها را در بین صفوف خودمان راه ندهیم. شما برادران و خواهران بیدار باشید و توجه کنید این اشخاص که می خواهند بین شما با اسماء مختلف، با بهانه های مختلف تشتت بیندازند، توجه به این داشته باشد که کید آنها را خنثی کنید، اینها هر روز به یک بهانه مردم را از هم جدا می کنند، هر روز با یک توطئه بین صفوف ملت را تفرقه می اندازند، در دانشگاه ها می روند و با بهانه های غیر انسانی، به صورت انسانی آنها را تجهیز می کنند تا بر خلاف نهضت ما راهپیمائی کنند، اینها سوء نظر دارند در این مسائل، حسن نظر ندارند با اسلام، موافق نیستند با علمای اسلام موافق نیستند با کشاورزها، موافق نیستند با کارگرها، موافق نیستند با ملت ما، به هیچ وجه موافق نیستند و لهذا هر چه جهات اصلاحی است می خواهند نگذارند انجام بگیرد، می خواهند

صحیفه نور جلد 6 صفحه 48

نگذارند برای این ملت رفاه حاصل بشود، می خواهند نگذارند مملکت آرامش پیدا بکند، تا اینکه دولت بتواند کارهای خودش را، کارهای اصلاحی خودش را انجام دهد، می خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند می خواهند ما را همیشه جیره خوار آمریکا قرار بدهند که همه چیز ما از آمریکا بیاید، می خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا اینکه کید آنها را خنثی کند، می خواهند نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، می خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود، اینها کیدهائی است که به الهام از آمریکا و امثال آمریکا در ایران مشغول توطئه است. شما باید بیدار باشید، فقط رای به جمهوری اسلامی کفایت نمی کند، اینها خودشان را در رفراندم همچو ضعیف دیدند، همچو وحشتناک شده اند که به خیال توطئه های دقیق تر افتاده اند، شما باید توطئه های آنها را با کمال دقت ملاحظه کنید. جوانان دانشگاهی ما گول این قشر مفسد و فاسد را نخورند، از حرف های زرق و برق دار آنها گول نخورند، تحت تاثیر حرف های به ظاهر صحیح و در واقع توطئه گر واقع نشوند، تمام جوانان ما موظفند که این نهضت را حفظ کنند و کید خائنین را خنثی کنند.

هشدار به عشایر غیور در مورد نفوذ خائنین و توطئه شیاطین

تمام عشایر ما، از پشت کوهی ها تا غیر آنها موظفند که این نهضت را حفظ کنند. اگر خدای نخواسته خللی در این نهضت واقع بشود، آماده باشید خدای نخواسته برای اختناق بالاتر و برای پیوستگی بالاتر و برای زحمت و ذلت بالاتر و برای زجر جوانانمان و کشتار جوانانمان، بیشتر بیدار باشید، برادران بیدار باشید، برادران من هوشیار باشید، نگذارید یک مشت از خدا بی خبر بین شما رخنه کنند و صفوف فشرده شما را به هم بزنند، نگذارید به اسم اینکه ما با کشاورز موافقیم، کشاورزی ما رابه تباهی بکشند و برای آمریکا بازار درست کنند، نگذارید برای اینکه بگویند ما با فرهنگ موافقیم، فرهنگ ما را استعماری قرار بدهند و نگذارند رشد بکنیم، نگذارید اینها تضعیف کنند کمیته های اسلامی را، نگذارید اینها تضعیف کنند پاسداران انقلاب اسلامی را نگذارید اینها تضعیف کنند ارتش اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند ژاندارمری اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند کلانتری ها و شهربانی را. اینها همه در خدمت اسلام هستند و این شیاطین می خواهند اینها را تضعیف کنند. من به شما ملت ایران اخطار می کنم که خطر در کار است و جلوگیری کنید. این شیاطین که هر روز غائله درست می کنند غائله های آنها را خفه کنید. خداوند همه شما را سلامت و سعادت و عزت عنایت کند، خداوند دست خائنین را قطع کند خداوند دست اجانب را از مملکت ها قطع کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته