بیانات امام خمینی در جمع گروهی از پاسداران یافت آباد تهران

تاریخ: 1358/01/27

حفاظت و کنترل انقلاب با عزم راسخ ملت

بسم الله الرحمن الرحیم
انقلاب یک راه دارد و یک پس از پیروزی. قبل از اینکه انقلاب ها پیروز بشوند همه رو به مقصد هستند و گرمی ها و نهضت ها بسیار ارزنده و بسیار گرم هست، پس از پیروزی یک سستی ها پیدا می شود و یک اختلاف ها. شما تا مدتی که در قید و بند بودید و همه بودیم، در اختناق بودیم، 35میلیون جمعیت ایران که در زندان بود، ایران یک زندان بود. پس همه در شکنجه بودید. شکنجه های روحی. دیگر برادران در شکنجه های جسمی بودند که می شنیدیم شکنجه ها را، در شکنجه روحی بودیم. بحمدالله قیام کردید شما جوانان ملت و پیروز شدید و دست تبهکاران را از مملکت خودتان قطع کردید و دزدان حرفه ای را بیرون کردید. امروز که پیروز شدید و روز پیروزی است مثل این است که در یک زندان را باز کنند و سی میلیون جمعیت از آن زندان بیرون بریزد، در یک قفس را باز کنند و سی میلیون کبوتر گرفتار بیرون بریزد، حال انقلاب است، حال اختلاف است، حال دگرگونی است لکن باید با همت، با عزم راسخ، با اراده، باید این حال بعد از انقلاب را هم کنترل کنید.

جلوگیری از توطئه های شیطانی و پیش به سوی سازندگی

امروز می بینید که در گوشه و کنار مملکت ما، کشور ما، مفسدین دست به کارند و می خواهند بین شما اختلاف بیندازند، قبل از این نمی توانستند، آنوقت که شما در راه بودید و گرم مبارزه، کسی نمی توانست رخنه کند، امروز که مبارزه به آخر رسیده است و وقت این است که ما ایران را بسازیم، این ایران خراب را آباد کنیم، امروز دست های مرموزی از آستین بیرون آمده است و بین اقشار ملت تفرقه می اندازد. باید شما پاسداران اسلام، شما جوانان که سربازان امام زمان سلام الله علیه هستید باید با هوشیاری، با اراده قوی، با مشت محکم جلوی این توطئه ها را بگیرید، گمان نکنید که ما به آخر رسیدیم و ما پیروز شدیم، ما بین راه هستیم و باید قدم های دیگر برداریم. امروز می خواهند نگذارند ما جلو برویم و قدم های دیگری را که برای سازندگی است برداریم، با اسم های مختلف، با بهانه های مختلف، با نیت های فاسد، با اغراض بسیار و شیطانی قیام می کنند، راهپیمائی می کنند و می خواهند ملت ما را نگذارند وحدت کلمه داشته باشد، می خواهند ایجاد اختناق بکنند، شما جوانان برومند، شما

صحیفه نور جلد 6 صفحه 22

پاسداران اسلام باید محکم، قوی در مقابل این توطئه ها بایستید و نگذارید اینها شیطنت خودشان را به آخر برسانند، من از شما تشکر می کنم که در این برهه از زمان که احتیاج به وجود غیرتمندانی مثل شماها بود، شما قیام کردید و هم نهضت را پیش بردید و هم پاسداری کردید لکن خدمت شما به آخر نرسیده است، خدمت شما به اسلام به آخر نرسیده است، باز بین راه هستیم و باید از این توطئه ها جلوگیری کنیم، از این نقشه های شیطانی که به دست آمریکا و عمال او الان هم در مملکت ما در جریان است دست های اینها را قطع کنیم، نگذاریم اینها توطئه کنند با اسم های مختلف و با بهانه های مختلف توطئه کنند و تخم نفاق بپاشند بین ملت ما. شما برادران من، شما عزیزان من باید با مشت محکم با آنها مواجه بشوید و آنها را خنثی کنید، حرف های آنها را خنثی کنید، آنها در همه اطراف کشور ما مشغول شیطنت هستند و بنا دارند که باز یا آن رژیم را پیش بیاورند و یا اگر این نشد نظیر او را پیش بیاورند و باز ما را در اختناق بکشند و جوانان ما را در حبس و ذخائر ما را در غارت. ما موظفیم، همه ما موظفیم که از این نقشه های شیطانی جلوگیری کنیم.
من اخطار می کنم به ملت ایران که هشیار باشید و نگذارید این شیاطین رخنه کنند، اینهایی که به اسلام اعتقاد ندارند، اینهائی که به ایمان اعتقاد ندارند، اینهائی که به خدا اعتقاد ندارند بخواهند صفوف شما را در هم بشکنند و صفوف توحیدی شما، انسانی شما، اسلامی شما را در آن رخنه بکنند و نگذارند به مقاصد خودمان برسیم. مقصد این است که اسلام، احکام اسلام، احکام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه ملت ایران و شما جوانان برومند که با من مواجه هستید می خواهم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته