بیانات امام خمینی در جمع کارگران و نمایندگان صنف نانوایان شهرستان قم

تاریخ: 1358/01/26

رسیدگی به امور مستضعفین و ترمیم خرابی های حاصله از غارت کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
شما آقایان باید بدانید که بعد از انقلاب آشفتگی است. تاکنون ما در حال انقلاب بودیم و الان هم در حال انقلاب هستیم و انقلابات طبعا اینطور هست که مثل اینکه یک مملکت در حبس باشد و بعد در حبس را باز کنند و سی میلیون جمعیت از حبس بیرون بریزد، یک انقلابی خواهد شد، یک اغتشاشی خواهد شد که ترمیم آن محتاج به خیلی صرف وقت است. الان شما آقایان در حال انقلاب هستید، الان آن آزادی برای همه قشرها حاصل شده است، استقلال برای مملکت ما بحمدالله تا حدودی حاصل شده است.
این اموری که شما می خواهید، همه قشرها می خواهند، اینطور نیست که محرومیت منحصر به شما باشد، من اعتقادم این است که از شما محرومتر ما زیاد در ایران داریم. شما باز یک کاری دارید، اشتغالی دارید، عدد کثیری، اجتماع کثیری از مردم هستند که این کار را هم ندارند و اینها با بدبختی در یک زاغه ها زندگی می کنند. شما زاغه های اطراف تهران را یک سری به آن بزنید توجه کنید ببینید اینها چه جور زندگی می کنند. ما به فکر همه هستیم، دولت به فکر همه هست لکن مساله، مساله آسانی نیست.
یک مملکت خراب، یک مملکت ویران، یک مملکتی که همه ذخائرش را به چپاول بردند حالا می خواهد تازه شروع کند، شروع به نوسازی، این شروع به نوسازی محتاج به وقت است، اینطور نیست که غفلت از حال مستمندان شده باشد و یا از حال کارگران شده باشد، خیر، ما همه به فکر شما هستیم و ما انشاءالله بعد از اینکه بتوانیم استقرار بدهیم جمهوری اسلامی را، اسلام در فکر کارمندان و در فکر کارگران و در فکر مستضعفین بیشتر است تا فکر دیگری. شما مطمئن باشید که اگر ما توانستیم قدرت پیدا بکنیم و اسلام را به آنطور که هست پیاده بکنیم، برای همه شما و برای آنهائی که از شما خیلی بدتر هست زندگی شان، فکر خواهد شد.
الان راجع به خانه، البته من می دانم که شما هم بسیاریتان خانه ندارید، لکن این مطلب اختصاص به شما ندارد، شما زاغه نشین ها را ببینید که اینها چه جور زندگی می کنند، اگر آنها را ببینید به حال آنها ترحم می کنید. البته باید برای همه خانه تهیه بشود، برای همه زندگی تهیه بشود، برای همه

صحیفه نور جلد 6 صفحه 20

وضع کار به طور عادلانه تهیه بشود و این محتاج به یک مهلتی است. نمی شود یک مملکتی که خراب شده است و همه چیزش به باد رفته است، حالا یکدفعه ما صبح بکنیم و بهشت درست بشود و این یک امری است نشدنی.

تبلیغات سوءمفسده جویان برای ممانعت از استقرار جمهوری اسلامی

و می بینید که در بین اقشار الان اشخاص مفسده جوئی هستند که نمی گذارند این جمهوری استقرار پیدا بکند، فساد می کنند آنها می خواهند که باز مسائل سابق را عود بدهند، آنها در صدد این هستند که ما را باز در بند بکشند، استقلال ما را از بین ببرند، ذخائر ما را از بین ببرند. شما آقایان و دیگران و همه اقشار ملت موظفند که به تبلیغات سوء اینها گوش نکنند و یک مهلتی بدهند، که انشاءالله جمهوری اسلامی مستقر بشود. الان استقراری ندارد. ما قانونمان باز تصویب نشده. مجلس شورایمان باز بر پا نشده. ما الان بین راه هستیم و در بین راه نمی توانند که همه مسائل را حل بکنند و من امیدوارم که انشاءالله مسائل شما و مسائل همه کارگرها و مسائل همه اقشار مستضعف، اگر چنانچه توفیق پیدا بشود و همه با هم دعا بکنید و همه با هم پشتیبانی بکنید که این مطلب شرعی حاصل بشود، برای همه انشاءالله رفاه خواهد شد و این اختلافات طبقاتی ننگین به آن صورت نخواهد ماند. من از خدای تبارک و تعالی سلامت شماها را خواستارم و باید تشکر کنم از جوان ها که هم کار کردید در موقع نهضت که لازم بود و هم پشتیبانی کردید از نهضت. خداوند شماها را حفظ کند و ما هم دعاگوی شما هستیم و هم خدمتگزار و امیدواریم که بتوانیم یک وقت به شما خدمت بکنیم.