بیانات امام خمینی در جمع پرسنل پادگان های فرح آباد و لشگرک

تاریخ: 1358/01/26

بیانات امام خمینی در جمع پرسنل پادگان های فرح آباد و لشگرک

بسم الله الرحمن الرحیم
جوانان غیور خوش آمدید. درود بر شما جوانان برومند، درود بر شما که در این روز با ما مواجه هستید و من نیروی شجاعت شما را از نزدیک مشاهده می کنم. عزیزان امروز من به شما تبرک می گویم، دو تبریک، یکی تبریک اینکه طاغوت رفت و برگشتن ندارد، اختناق دفن شد و برگشتن ندارد، بستگی به اجنبی قطع شد و برگشتن ندارد. تبریک دوم، تبریک جمهوری اسلامی، اسلامی که تمام اقشار در آن زندگی به رفاه بکنند، اسلامی که همه آزاد باشند، اسلامی که استقلال را برای ما حفظ کند، اسلامی که طبقات ضعیف را برومند کند، اسلامی که طرفدار مستضعفین هست. من به شما تبریک می گویم این اسلام را، لکن شرط آن این است که با هم وفادار باشیم و همه سرباز اسلام باشیم.

رمز پیروزی نهضت، وحدت کلمه و اتکال به خدا و استقبال از شهادت بود

رمز پیروزی امروز ما این است که اتکا به خدای تبارک و تعالی داشتیم. رمز پیروزی ما این است که جنبه فقط سیاسی نبود، فقط برای نفت و امثال اینها نبود، جنبه، جنبه معنوی بود، اسلامی بود، جوانان ما آرزوی شهادت می کردند، جوانان ما شهادت را استقبال می کردند همانطور که در صدر اسلام سربازهای اسلام شهادت را استقبال می کردند. سربازان ما از شهادت باک ندارند برای اینکه مردن را یک چیز فنا شدن نمی دانند. سربازان ما شهادت را سعادت می دانند و برای این سعادت کوشش می کنند. رمز پیروزی، اتکاء به قرآن و این شیوه شیعه مقدس که شهادت را استقبال می کردند، بوده، خوف در دل آنها نبود، در عین حال که تانک ها و مسلسل ها به روی آنها آتش می گشود آنها استقبال می کردند، خوف نداشتند. مشت بر تانک غلبه کرد، مشت بر مسلسل غلبه کرد مشت بر ابرقدرتها غلبه کرد. این رمز را حفظ کنید، این رمز پیروزی را تا حفظ کنید پیروز هستید. ملت ما تا با خداست پیروز است. ملت ما تا پناهگاه او اسلام است پیروز است. پرچم قرآن تا بر فراز سر ملت ماست پیروز است. این رمز را حفظ کنید، توجه داشته باشید که نهضت های سابق نهضت هایی بود که یا سیاسی بود یا نیمه اسلامی. نهضت امروز تمام اسلامی است، نهضت امروز برای خداست، همه فریاد می زنند اسلام، همه فریاد می زنند جمهوری اسلام. این رمز است که ما را پیروز کرد و شما هم این رمز را حفظ کنید.

صحیفه نور جلد 6 صفحه 17


هوشیاری جهت مقابله با تبلیغات سوء و توطئه های دست نشاندگان

توجه داشته باشید که شیاطین در بین همه طبقات منتشر شده اند که برای ارباب های خود راهی باز کنند، اینها می خواهند همان بساط سابق را اوج بدهند. شما توجه داشته باشید که آنها را در بین خودتان راه ندهید، دفع کنید آنان را. شما بدانید که با اسلام می توانید مستقل باشید و با اسلام می توانید آزاد باشید. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما را بیمه کرده است. کسانی که در بین شماها رخنه می کنند و می خواهند تبلیغات سوء بکنند یا به اسم دلسوزی برای کارگران یا به اسم های دیگر، اینها خائن به ملت ما هستند، اینها برای کارگران هیچ دلسوزی ندارند، اینها می خواهند مملکت ما آشفته باشد و مملکت ما گل آلود باشد و از گل آلود و آب گل آلود ماهی بگیرند، اینها دست نشاندگان آمریکا یا غیر آمریکا هستند و اینها هستند که می خواهند باز ما را به آن اختناق و به آن وابستگی برگردانند. بیدار باشید برادران من، بیدار و هوشیار باشید.

مخالفت با ارتش محمدی، مخالفت با اسلام است

شما نظامیان، شما ارتشیان از ما هستید، برادرهای عزیز ما هستید، فرزندان عزیز و برومند ما هستید و ما از شما هستیم. ملت ما پشتیبان شماست و شما پشتیبان ملت. شما حافظ استقلال مملکت هستید و هر کس با شما مخالفت کند با استقلال مملکت مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. من اعلام می کنم که اگر کسی با ارتش ما مخالفت امروز بکند با اسلام مخالفت کرده است، با پیغمبر اسلام مخالفت کرده است. امروز ارتش، ارتش طاغوتی نیست، ارتش محمدی است.
و من به شما برادران سفارش می کنم که حفظ نظم را در پادگان های خود بکنید، حفظ نظام را به همانطور که سابق بوده است بکنید، از بزرگ ها حرف شنوی بکنید، اخلال نکنید و همین طور راه ندهید کسانی را که می خواهند در نظام شما اخلال بکنند. اینها مخالف حیثیت مملکت ما هستند. شما حیثیت مملکت ما را خودتان باید حفظ کنید و حفظش به این است که نظام را حفظ کنید و آن چیزی که در قانون نظام است شما باید حفظ کنید و ما پشتیبان شما و شما پشتیبان ما باشید و ملت پشتیبان همه باشد و ما این راه را که تا نیمه آمده ایم تا آخر انشاءالله برویم و دیگر اجازه ندهیم که دیگران در مقدرات مملکت ما دخالت کنند و با مشت به دهان اشخاصی بزنیم که اجانب را می خواهند بر ما مسلط کنند. خداوند شماها را حفظ کند و سعادتمند کند در دنیا و آخرت
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته