بیانات امام خمینی در جمع پرسنل نیروی هوائی قلعه مرغی

تاریخ: 1358/01/22

تبعیت از خاندان نبوت

بسم الله الرحمن الرحیم
من نیز رحلت بانوی عالم را به همه ملت ایران و شما آقایان، جوانان غیور تسلیت عرض می کنم. ما باید سرمشق از این خاندان بگیریم، بانوان ما از بانوانشان و مردان ما از مردانشان، بلکه همه از همه آنها. آنها زندگی خودشان را وقف کردند از برای طرفداری مظلومین و احیای سنت الهی. ما باید تبعیت کنیم و زندگی خود را برای آنها قرار بدهیم. کسی که تاریخ اسلام را می داند، می داند که این خاندان هر یکشان مثل یک انسان کامل بلکه بالاتر، یک انسان الهی، روحانی برای ملت ها و مستضعفین قیام کردند در مقابل کسانی که می خواستند مستضعفین را از بین ببرند.

قرآن کتاب تربیت انسان است

اسلام برای مستضعفین آمده است، اسلام برای ساختن انسان آمده است. کتاب آسمانی اسلام که آن قرآن مجید است، کتاب تربیت انسان است، انسان را به همه ابعادی که دارد، به بعد روحانی و به بعد جسمانی، بعدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه بعدها، بعد ارتشی - انسان - اسلام آمده است که به ما راه تربیت را نشان بدهد، ما هم باید به تبع اسلام تربیت کنیم جوانان خودمان را، تربیت کنیم بانوان خودمان را، بانوان ما تربیت کنند اطفال خودشان را در دامن خودشان، وقتی که بزرگ شدند، تربیت کنند آنها را تا برسند به آنوقتی که برومند شوند و برای اسلام و برای انسانیت خدمتگزار باشند.

اساس ارتش اسلام ایمان است، نه سلاح

ارتش اسلام در صدر اسلام با آنکه ارتشی ضعیف بود به حسب ساز و برگ، شاید هر چند نفر یک شمشیر داشتند، هر چند نفر یک اسب داشتند لکن چون قوت ایمان داشتند در ظرف کمتر از نیم قرن بر تمام قدرت هائی که در آنوقت بود، غلبه کردند، تمام قدرت ها را خاضع کردند. اگر چنانچه ارتش معظم ما که از خود ماست و ما از او هستیم، قدرت ایمان خودش را تقویت کند، انشاءالله تعالی بر همه مشکلات و بر همه چیزهائی که برای مادر پیش است، انشاءالله همه مشکلات را حل خواهد کرد.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 283


جدائی میان اقشار ملت از اقدامات طاغوت بود

ارتش ما پشتوانه ملت ماست، ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست، ارتش ما از ماست و ما از ارتش، ملت و ارتش از هم جدائی ندارند. در زمان طاغوت بود که بین اقشار ملت جدائی انداختند، ارتش را از مردم جدا کردند و مردم را از ارتش، فرهنگیان را از روحانیین جدا کردند و روحانیین را از آنها، بازاری ها را از احزاب سیاسی جدا کردند و آنها را از آنها، برای اینکه استفاده کنند و از اختلاف ما نتیجه ببرند. امروز روز هوشیاری است، روز بیداری است، شما با وحدت کلمه بر ابرقدرت ها و بر قدرت شیطانی شاه سابق، بر این قدرت ها غلبه کردید و پیروز شدید. این وحدت کلمه را حفظ کنید، قدرت خودتان رابه واسطه ایمان حفظ کنید. شما برادرهای ما هستید و شما باید ایران را از هر گزندی حفظ کنید و ما باید و ایران باید پشتیبان شما باشند، ملت ایران باید پشتیبان شما باشند و همه ما با هم به پیش انشاءالله.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته