بیانات امام خمینی در جمع بختیاری های چهارلنگ

تاریخ: 1358/01/19

سرکوبی عشایر به دست رضاشاه خائن

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از خیانت های رضاشاه به ملت ما این بود که مأمور شده بود عشایر ما را سرکوب کند. من در یک کتابی راجع به این مطلب نوشتم لکن نگذاشتند آن جمله باشد. این عشایر ما در اطراف ایران پشتوانه های استقلال ایران بودند و خارجی ها از باب اینکه این قدرت را نمی توانستند تحمل کنند مأمور کردند رضا خان را، پدر این محمدرضا را برای سرکوب کردن این عشایر و او خدمت خودش را با خیانت های به ملت ما به انجام رساند و بعد از او هم پسرش همان نقشه را رفتار کرد. شما عشایر پشتوانه این مملکت بودید و انشاءالله هستید. پدران شما به این مملکت خدمت ها کردند و استقلال این مملکت را حفظ کردند و شما هم باید به همان رویه عمل کنید و استقلال مملکت خودتان را حفظ کنید.

با هوشیاری در قبال توطئه های خائنین،استقلال کشور را حفظ کنید

تا اکنون که رژیم فاسد برقرار بود، تا آنوقتی که این رژیم خائن برقرار بود مملکت ما نه استقلال داشت نه آزادی و همه شما طعم این مطلب را چشیده بودید که همه در اختناق بودیم و همه غیر آزاد. بحمدالله با قیام ملت و تمام اقشار، چه عشایر و چه شهری ها با این قیام شماها و ماها توانستیم که این جرثومه فساد را بیرون کنیم به طوری که الان در هیچ جا به او منزل نمی دهند و الان به طور سرگردانی نمی داند چه بکند، نتیجه خیانت ها و جنایت هارا دارد می چشد لکن شما عشایر محترم و سایر عشایر محترم ایران و تمام اقشار ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید دست های خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند. آنها نمی خواهند یک ایران مستقل باشد، آنها می خواهند ایران تمام مخازنش را به آنها به طور رایگان بدهد، چنانچه داد. نفت ما را دادند و در ازای او پایگاه درست کردند برای آمریکا. این اسلحه هایی که به ایران فرستادند اسلحه هایی بود که به درد ایران نمی خورد، اسلحه هایی بود که برای خود آنها بود. هم نفت ما را بردند و هم پایگاه به ازای او درست کردند. باید از این به بعد به این طور خیانت ها خاتمه داد. باید شما جوان های برومند هوشیارانه توجه داشته باشید که دست های خائنی که الان مشغول فعالیت هستند قطع کنید.

صحیفه نور جلد 5 صفحه 269


تصویب جمهوری اسلامی با شرکت مشتاقانه اقشار مردم در رفراندم

انشاءالله الان که دیدید که رفراندم به چه آبرومندی تمام شد که در تمام دنیا همچو رفراندمی نبود، رفراندم های دنیا به این قدرت نبود. مردم ایران با اشتیاق رأی دادند به جمهوری اسلام چون علاقه داشتند به جمهوری اسلام و به اسلام و از حیث کمیت بیست میلیون جمعیت و بیشتررأی دادند به جمهوری اسلام و اسلام را تصویب کردند.

انتخاب وکلای صالح و متدین برای مجلسین

خداوند شما را زنده نگه دارد و از این به بعد باز ما احتیاج به ملت داریم و احتیاج به شماها داریم. برای مجلس مؤسسان باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند، گرایش نداشته باشند به چپ و راست، ملی باشند، مستقل باشند، فکرشان مستقل باشد و ما احتیاج داریم که این وحدت را حفظ کنید تا اینکه انشاءالله وقتی که مجلس مؤسسان بنا شد بپا بشود، وکیلی که صالح باشد بفرستید و شاید در آنوقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که صالح هستند و پس از آن باز ما احتیاج داریم و آن مجلس شورای ملی است.
تاکنون می دانید که مجلس شواری ملی هایی که (یعنی به اصطلاح ملی، مجلس شوراهای سلطنتی باید گفت) تاکنون می دانید که به اختیار شما نبوده. هیچ وقت نیامدند به شما بگویند که مختارید که هر کس را می خواهید رأی بدهید، آن بساط گذشت، انشاءالله دیگر عود هم نخواهد کرد و شما مستقل، آزاد، وکلای مجلس را به مجلس می فرستید لکن باید ملاحظه کنید که باز شیاطین نیایند و شما را اغفال کنند. باید وکلای آزادمنش، وکلای ملی، وکلای متدین، وکلای فاضل به مجلس شورا بفرستید.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما را، ایلات ایران را، ایل چهار لنگ را که من اطلاع از حالشان دارم، من سلامت همه را خواهان هستم. شماها پشتوانه مملکت ما هستید و باید انشاءالله با قدرت و قوه جلوگیری از فساد بکنید و حفظ استقلال مملکت خودتان را بکنید. سلام بر همه شما دوستان من.
والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته