استفاده از محضر امام خمینی در مورد معاملات قاچاق

تاریخ: 1358/01/17

استفاده از محضر امام خمینی در مورد معاملات قاچاق

بسمه تعالی
محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی متع الله المسلمین بطول بقا الشریف با عرض تهنیت و ادب اکنون که به تأیید خدای بزرگ دولت موقت اسلامی زمامدار امور می باشد، از نظر شرعی خرید و فروش اجناس مانند چای و غیره که به طور قاچاق و مخفی از دولت اسلامی از خارج به ایران می آورند، چه صورت دارد؟ لطفاً نظر مبارک را در این مورد مرقوم فرمایند.
با تقدیم احترام - گروهی از بازرگانان
پاسخ امام خمینی
بسمه تعالی - طبق مقررات دولت اسلامی عمل بشود.
روح الله الموسوی الخمینی