بیانات امام خمینی در دیدار با بانوان کرمانشاه و دزفول

تاریخ: 1358/01/17

از مجاهدات زن ها، مردها تشجیع شدند

بسم الله الرحمن الرحیم
خانم ها که از راه دور آمدند خوش آمدند. ما از خانم ها بسیار متشکر هستیم، از بانوان همه ایران. بانوان همه ایران جمهوری اسلامی حق دارند. آنها در این نهضت سهیم هستند. باید بگویم که آنها در صف اول واقع هستند برای اینکه مردها هم از آنها شجاع شدند، از مجاهدات آنها تشجیع شدند. شماها به اسلام خدمت کردید و بعد از این هم انشاءالله خدمت می کنید. شماها مردان و زنان شیر در ایران تربیت می کنید. دامن شما دامن عصمت و عفت و عظمت است. شماها موظف هستید که اولاً خودتان را خوب تربیت کنید، اسلامی تربیت کنید، انسانی تربیت کنید، مجاهد تربیت کنید. ما با مجاهده شما و همه طبقات این نهضت را تا اینجا پیش بردیم و جمهوری اسلامی را اعلام کردیم.

لزوم انتخاب افراد مؤمن و نافع اسلام برای مجلس مؤسسان

و از این به بعد باز احتیاج به شما داریم، احتیاج برای مجلس مؤسسان که رأی بدهید و اشخاصی که اسلامی هستند، متعهد هستند، چپی و راستی نیستند، برای ایران می خواهند زحمت بکشند، و بعد هم برای مجلس شورا که در این وقت همه آزادانه رای می دهید و مرد و زن، آزاد رأی می دهند. مثل زمان سابق نیست که فقط کلمه آزاد مردان و آزاد زنان بود و همه در اختناق بسر می بردند. اسلام شما را آزاد کرده است، اسلام مرد و زن را آزاد فرموده است و همه آزادند.رأی باید بدهید، منتها اشخاصی را انتخاب کنید که برای اسلام، برای کشور منتج باشند، نافع باشند، خائن نباشند. خداوند شماها را انشاءالله عزت و سعادت هم در دنیا و هم در آخرت عنایت فرماید. سلام و درود بر شما شیر زنانی که در صف اول مجاهده بودید. خداوند شماها را حفظ کند.