بیانات امام خمینی در دیدار با پرسنل نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی

تاریخ: 1358/01/17

اگر انسان خودش راپیروز ادراک کند شکست می خورد

بسم الله الرحمن الرحیم
من از همه ملت ایران و خصوص شما درجه داران و سربازان نیروی هوائی تشکر می کنم و سعادت و سلامت همه را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنم. ما باید این واقعیت را ادراک و لمس کنیم که ما باز پیروز نشدیم. پیروزی نهائی، تا پیروزی نهائی راه زیادی داریم. اگر انسان خودش را پیروز ادراک کند ورشکست می شود. پیروزی سستی می آورد لکن اگر انسان خود شرا در بین راه ببیند و برای هدف نهائی در حرکت باشد، آن حرکت قوت می آورد. ما در بین راه هستیم و البته پیروزی به این معنا که دست ستمکارها را از کشورمان خارج کردیم و خودمان الان در کشورمان هستیم به این معنا البته حاصل است لکن آشفتگی هائی که الان در مملکت هست، قشرهائی که مفسد هستند و در بین مردم مفسده می کنند، ریشه های فاسد رژیم، ریشه های فاسد اجانب، آنهائی که برای اجانب و در خدمت اجانب برای ملت ما زحمت و تعب پیش می آورند، اینها هستند و ما باید با تمام قوت و قدرت در مقابل آنها ایستادگی کنیم و آنها را هم از مملکت خودمان برانیم.

همه با هم با نیروی خدائی و اسلامی این کشور را نجات بدهید

برادرهای من توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد. همه طبقات باید باهم دوست باشند. مثل سابق نیست که بین طبقات جدائی باشد، بین نیروهای نظامی با مردم جدائی باشد آنها با نظر بد به اینها نگاه کنند و اینها به نظر بد به آنها نگاه کنند. وقت آن است که همه نیروهای خدائی و اسلامی باشد و خداوند حکومت کند در این ملت و با دست خداوند ما پیش برویم. شما همه با هم همصدا و همزبان باشید و این آشفتگی هائی که الان به دست اجانب و عمال آنها در اطراف مملکت ایجاد شده است، این آشفتگی ها را با هم و با قدرت الهی از بین ببرید و تسلط پیدا کنید بر اوضاع کشور از خودتان هست، ملت از خودتان هست، ارتش از خودتان هست، همه با هم هستید، برادر هستید، باید همه با هم به پیش بروید و این مملکت آشفته را نجات بدهید. از خداوند تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه شمارا خواستارم.