بیانات امام خمینی در جمع گروهی از کارکنان بانک های سراسر کشور

تاریخ: 1358/01/16

اشاره به بی نظیر بودن رفراندم جمهوری اسلامی از جهات کمی و کیفی

بسم الله الرحمن الرحیم
من هم به دوستان خودم به آقایان تبریک عرض می کنم که بحمدالله با رفراندمی که در ایران واقع شد که نظیر آن در تاریخ تاکنون نبوده است هم از حیث کمیت که در یک جمعیت 35 میلیونی، 20 میلیون موافق باشد، هم در کیفیت که مردم با عشق و علاقه دنبال رأی دادن باشند. این در دنیا بی نظیر بوده است و بعدها هم کم نظیر. من به شما تبریک این سعادت را، تبریک این عید بزرگ را، من عرض می کنم.

تکیه بر اهمیت تصویب قانون اساسی و انتخاب وکلای فاضل

لکن این نکته ای را که باید عرض کنم این است که ما باز کارمان دنباله دارد. ما بعد از این مجلس مؤسسان داریم، باید مجلس مؤسسان تأسیس بشود و در آنجا وکلای ملت بروند و قانون اساسی جدید را تصویب کنند. این یک امری است که همانطور که رای به جمهوریت اسلام، همانطور که آن اهمیت داشت این هم اهمیت دارد، باید شما آقایان و همه ملت این نهضت را به همین طور که تاکنون آمده است حفظ کنید و این شور و شعف را نگه دارید تا از این مرحله ها بگذرید. همه ما در واقع وکلائی که می خواهیم بعدها انتخاب کنیم انتخاب افاضل، انتخاب امناء ملت، انتخاب کسانی که نه چپگرا هستند و نه راستگرا، انتخاب اشخاصی که به اسلام ارج می گذارند، انتخاب اشخاصی که هیچ نسبت به مصالح اسلام و مسلمین فروگذاری نمی کنند باید ما یک همچو اشخاصی را انتخاب کنیم و به مجلس مؤسسان بفرستیم که قانون اساسی اسلامی ما را آنها تصویب کنند و بعد از آن هم باز یک مرحله دیگری است که در این دولت موقت باید عمل بشود و آن این است که مجلس شورای ملی باید انشاءالله درست بشود، نه مثل مجلس های این پنجاه و چند سال که به ملت هیچ ارتباط نداشت، ملت هیچ اطلاع نداشت، وکلای خودش را نمی شناخت و اینها وکیل یک نفر بودند و آن یا رئیس جمهور امریکا و یا سلطان وقت و یا سلطان وقت به تبع سفارتخانه ها چنانچه شاه سابق گفت این معنا را که لیست را از سفارتخانه ها می آوردند و ما وکیل تعیین می کردیم همانطوری که آنها می خواستند. انشاءالله دیگر این مسائل نیست در کار، انشاءالله آن مسائل دیگر عود نمی کند. لکن با همت ملت و با

صحیفه نور جلد 5 صفحه 247

همبستگی ملت شما دیدید که این همبستگی که داشتید و این وحدت کلمه که داشتند و همه تان با هم جمهوری اسلامی را می خواستید، بر قدرت های شیطانی غلبه کردید و از این به بعد هم اگر حفظ کنید این قدرت را، اگر حفظ کنید این وحدت کلمه را، خداوند باشماست. اگر حفظ کنید این وحدت کلمه و اتکال به خدا را، هم در مجلس مؤسسان پیروز خواهید شد و هم در مجلس شورا پیروز خواهید شد. نگذارید کسانی که بدخواه این ملتند درباره مجلس مؤسسان یا درباره مجلس شورا دخالت کنند، نگذارید اشخاصی در مجلس مؤسسان وارد بشوند که خیرامت را نمی خواهند بلکه خیر اشخاصی را می خواهند که ظالم هستند، نگذارید در مجلس شورا اشخاصی بروند که آنها با قدرت بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت با اختیار خود واراده خود، با امتیار خود و انتخاب خود اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، اشخاصی را که برای ایران کار می خواهند بکنند، به نفع ایران کار می کنند آنها را باید تعیین بکنید تا این سه تا مرحله تمام بشود.

آبادانی مملکت و ساختن ایرانی اسلامی به همت جوانان

بعد از این مرحله باز کارها داریم و آن ساختن ایران است، همه را باید ساخت، همه این قشرهائی که الان موجود است باز در آن یک صورت طاغوتی هست، یک محتوای طاغوتی در آنها هست،الان بانک ها باز به همان صورت طاغوتی هست، ربا در بانک ها هست، فرض کنید که در سایر قشرها هم فرهنگ باز یا فرم غربی است یا فرم شرقی است، یکی از این فرم هاست و باز باقی مانده است این چیزهایی که از سابق بوده است. البته پنجاه و چند سال آنها زحمت کشیدند بلکه بیشتر، سابق هم، سابق بر این سلسله هم باز زحمت ها کشیده اند تا اینکه مردم را از آن راهی که داشتند،از آن طریقه ای که داشتند منحرف کردند، جوان های ما را منحرف کردند. الان نباید زحمت بکشیم تا این نیروی جوانی را باز متحول کنیم و به صورت یک انسان فاضل، یک انسان اسلامی، یک انسانی که برای کشور خودش مفید است باید به این متحول بشود و این از همه قشرها متوقع است، یک قشر نمی تواند این کارها را انجام بدهد. این آشفتگی هایی که الان در ملت ما هست، در مملکت ما هست و به ارث به ما رسیده است خرابه ای این باید آباد بشود لکن به همت همه، شما جوان ها با همت خودتان باید این راه را پیش ببرید و این نهضت را حفظ کنید. البته راجع به بانک ها باید یک تحولی در آن پیدا بشود و انشاءالله با تدریج خواهد شد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته