بیانات امام خمینی در جمع گروهی از اقشار مختلف مردم

تاریخ: 1358/01/16

این رفراندم یک رفراندم اسلامی بود نه سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم
من باید از شما آقایان، شما جوانان برومند تشکر کنم. شماها در این ماجرایی که در قم اینهمه خسارات وارد شده بود و در ایران هم، پایداری کردید و الحمدالله دشمن را عقب زدید. باجدیت شما جوان ها رفراندم بحمدالله به طور آبرومند، به طور بی سابقه انجام شد. این رفراندم در دنیا نظیر نداشت یک مملکت 35 میلیونی، 20 میلیون پای صندوق حاضر بشود، در هیچ مملکتی سابقه ندارد. در رفراندم هایی که در این مدت ها در ایران شده است می گفتند 6 میلیون شرکت کرده اند و ما همان وقت فرستادیم و تفتیش کردند که اینها چه می گویند گفتند 2 هزار نفر. رفراندم دیگری هم بود که آنها هم چیزی نبود. این رفراندم یک رفراندم اسلامی بود، نه یک رفراندم سیاسی. مردم برای اسلام خون می دهند، نه برای سیاست، برای سیاست اسلامی. ملت ما به واسطه اتکاء به اسلام این نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود با عشق به شهادت پیش رفت این نهضت، اگر چنانچه این عشق و علاقه نبود هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت پیروز نمی شدیم. پیروزی ما دنبال این بود که همه اسلامی بودید همه توجه به دیانت داشتید، در رفراندم همه عشق داشتید به اینکه در این صندوق ها رأی بیندازید آنهایی که موفق به رأی انداختن نشدند بچه هایی که کمتر از 16 سال داشتند و این توفیق برایشان حاصل نشد نگران بودند و آنها هم می خواستندرأی بدهند. این رای شما رأی صد در صد بود باید گفت رأی صد در صد بود در 20 میلیون، صد و چهل هزار، صد و چهل و چند هزار مخالف یا ممتنع، این توفیق صد در صد است و من از شما که زحمت کشیدید و این صندوق ها را حفظ کردید و برای اسلام و برای کشور خودتان زحمت کشیدید من تشکر می کنم. خداوند شما را توفیق عنایت کند. خداوند به شما سعادت بدهد.

امید ما به همت والای شما جوانان است

البته مرحله های دیگری هم داریم که امید ما به شما جوانان است مرحله رأی گیری برای وکلای مجلس موسسان، رأی گیری برای وکلای مجلس شورا، این دو مرحله را هم ما پیش داریم که بعد برویم سراغ مرحله های دیگر ومن در همین دو مرحله هم باز همه امیدم به شما جوان هاست، جوان های ایران،

صحیفه نور جلد 5 صفحه 245

جوانهای همه کشور و من امیدوارم که با همت والای شما جوان ها در آن دو مرحله پیروز بشویم و وکلایی که وارد مجلس مؤسسان می کنیم وکلای اسلامی باشند، وکلای امین باشند، فضلای ملت باشند و همین طور در مجلس شورا. بعد از این مرحله مجلس مؤسسان است برای اینکه قانون اساسی را رأی به آن بدهند و آنجا هم شما آقایان باید البته مجلس خودتان است، کشور خودتان است، اسلام خودتان است در آنجا هم باید زحمت بکشید و موجبات تشکر ما را فراهم کنید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته